torsdag 31 mars 2011

Från SKL Kongressen 2011

Igår var det SKL valkongress. SKL betyder Sveriges kommuner och Landsting (och regioner). Då samlas alla ledande kommunalpolitiker för att att utse den gemensamma ledningen och beredande organ för att företräda Sveriges offentliga sektor exkl staten, gentemot just staten och EU. Det roliga med detta möte är möjligheten att prata med förtroendevalda från många andra kommuner. Att Sverige består av väldigt många små kommuner och inte bara storstäder blir väldigt tydligt.
Att Velllinge kommun inte alltid förknippas med det som vi tror blir också uppenbart!

Efter öppnandet fick vi lyssna till Finansministern Anders Borg. Anders förklarade att de kommande åren ser väldigt bra ut för Sverige men att vi alltid måste komma ihåg att det kommer en ny lågkonjunktur och att det gäller att förbereda sig för denna, för att kalara av den. Högt skuldsatta länder torde få det mycket svårt nästa gång. Att en finansminister tycker utbildning är landets viktigaste konkurrensmedel glädjer såklart en folkpartist. Efter Anders kom  Erik Ullenhag. Jag har träffat Erik när han var partisekreterare, men i rollen som Integrationsminister var han lysande och fick kongressens längsta applåder för sin insats. Erik berättade bland annat om vilka otroliga möjligheter som ligger i att Sverige kan bistå de länder kring medelhavet som nu gör uppror mot diktaturer och vars flyktingar ligger i startblocken för att skapa en demkrati och bygga nya samhällen.Många pratar Svenska! Vill du veta mer prova twitter på #sklkongress
På fredag är det dags för diskussioner om sociala medier i Vellinge kommun.

fredag 25 mars 2011

Kommunstyrelsen Årsredovisning 22 April

Kommunstyrelsen i Mars innehåller en lååång dragning av de som har ansvaret för olika kommunala huvuduppgifter. Så även i år.Det är alltid lika intresseant att höra direkt från de som varje dag hanterar och mer eller mindre lever med de frågor vi fritidspolitiker försöker sätta oss in i. I år var det barnens situation i Vellinge som skapade mest frågor och många av oss tror säkert att vi Vellingebor är befriade från alla de problem som är vardag i kommuner som vi tror är mer vana vid problematiska familjeförhållande. Så är det inte. Vellinge är nästan som alla andra även i detta avseende.
Nu skall jag vässa argumenten inför debatten om bokslutet i KF. Jag återkommer efter aprilmötet.