måndag 31 december 2012

Nyårslöften från Folkpartiet i Vellinge

Med bara några timmar kvar av det gamla året känns det bra att summera och reflektera över det som varit, för att ta kraft mot allt det nya. Här kommer några nyårslöften från Folkpartiets Ordförande i Vellinge kommun:
1. Alla skall kunna gå på musikskolan om de vill. Höga avgifter skrämmer bort många som har ett musikintresse.Skärpning kommunfullmäktige!
2. Alla skall lyckas i skolan.Att börja livet med ett misslyckande är inte så vi vuxna tar ansvar för framtiden. Hjälp alla barn lyckas på sitt sätt.
3.Miljö och boende går hand i hand. Vi måste skapa en hållbar uteckling av olika boendeformer i Vellinge Kommun. Vi vill inte bli ett paradis för bara medelålders. Värna vår natur genom långsiktig planering och finansiering
4.Vellinge får Sveriges bästa flyktingmottagning. Alla får jobb och kan bidra då kan SD lägga ner.
5. Sveriges bästa skolmat även på äldreboendet. Skånsk mat i världsklass ger gladare unga och äldre

GOTT NYTT 2013 !

lördag 15 december 2012

Rädda skanörs stränder

Alla skanörsbor har sett att under de senaste åren har den strand som är Norr om Hamnen försvunnit allt mer för varje år. Orsaken är männsiskans ingrepp i naturen. Nu tycker vi det är hög tid att sätta in motåtgärder innan det är försent. En uppfattning som delas av många, MEN inget händer . Varför då? Jo först vill Moderaterna avvakta att ett liknande projekt i Kämpinge kan utvärderas, samtidigt försvinner allt mer av Skanörs strand. Ibland är det inte så bråttom !
Hur svårt kan det vara ?

Skandal i Falsterbo

Falsterbo har en unik miljö. Bland annat därför är det mycket populärt och atraktivt att bo just där. Nu har någon, oklart vem, skövlat ett strandnära område på all växtlighet. Området mäter ca 800 M2 och har uppenbart utsatts för ett miljbrottt då inte bara all växtlighet rensats bort utan även de stubbar som finns kvar i marken har försetts med miljövidigra ampuller som ger samma effekt som kopparspik, Med tiden komer koppar att utsöndras i grundvattnet och orsaka ännu mer skada på den känsliga naturen.

Vad gör då kommunen frågande jag Ordförande i Nämnden för gemsnesam medborgarservice Christer Mars. Svaret finns att beskåda på Vellinge kommuns livesända fullmäktige från den 12 dec.

Jag tycker Vellinge Kommun måste göra allt tillsammans med Polis och Länsstyrelse.

Och att åklagaren INTE väljer att, som enligt Christer Mars tydligen är vanligt,  läggger ner ärendet i brist på bevis. Bevisen finns och en skandal blir inte bättre av att ersättas med ännu en. Folkpartiet bevakar utvecklingen och återkommer.

onsdag 10 oktober 2012

Framtidens äldreboende i Kommunstyrelsen

Igårkväll klubbade kommunstyrelsena majoritet, dvs Moderaterna med stödpartier, ett utökat uppdrag att planera för ett nytt äldreboende i Höllviken. Folkpartiet yrkade avslag.

Vi har nämligen ett mycket bättre förslag. 

Vår uppfattning är att när vi blir gamla skall vi hade det riktigt bra, helt enkelt för att vi förtjänat det. Bra boende i vår kommun betyder attraktiva läge och vi har några förslag att komma med.

Den sk Nyckelhålstomten är sedan många år utlagd på sk markanvisning. Tanken är att bygga ett hotell. Men än så länge ser det inte ut att bli något hotell, så då tycker vi Vellinge kommun skall visa vägen för ett riktigt bra äldreboende. Nära bibliotek, kommunikationer, handel och kultur och inte minst en bedårande utsikt.

De sk "De dövas" och "Judiska församlingen" fastigheter inne i höllviken har diskuterats för ett ev serviceboende. Vi tycker det är fel att bygga stort i ett område som domineras av låg bebyggelse. Skapa ett mindre antal servicelägenheter här, som inte belastar trafiksituationen. Jag tror många skulle finna denna boendeform som mycket attraktiv.

Nu får Moderaterna mycket att säga NEJ till igen.

Hjälp oss göra Vellinge till en JA kommun. Engagera dig i FP Vellinge!

söndag 2 september 2012

Flyktingpojkar i Vellinge Kommmun

Migrationsverket har nu frågat Vellinge kommun om ett förnyat kontrakt om mottagande av flyktingbarn. Moderaterna vill göra detta utan vidare reflektion av hur resultatet av den nuvarande mottagningen ser ut. Jag tycker det är fel. Låt oss granska och utvärdera innan vi tar nästa steg. Vi hör ofta att svensk flyktingpolitik har misslyckats och att integrationen falerat. Skall vi nöja oss med att begå samma misstag eller skall vi sikta högre och faktiskt kräva resultat? Jag tycker VELLINGE KOMMUN SKALL VISA VÄGEN TILL EN FUNGERANDE INTEGRATION !

Vägen dit blir att se till så att de pojkar vi tar hand om skall få förutsättningar att bidra till det svenska samhället och känna tllhörighet. På vägen framåt står svenska språket, delaktighet i föreningsliv och engagemang. Har vi bidragit till att skapa dessa förutsättningar i Vellinge !

tisdag 28 augusti 2012

Bostadsrätter löser allt?

Att utveckla alla delar av vår kommun kan tyckas vara en lätt uppgift med tanke på hur populärt det är att bo i Vellinge Kommun. Men så lätt är det inte. I Skanör och Falsterbo skapar den allt äldre befolkningen allt mindre efterfrågan på kommunal service för barn och unga. Att fylla skolor och dagis blir svårare för varje år. I Höllviken står hoppet till kanalområdet med möjligheten att exploatera den mark kommunen köpt av kyrkan för några år sedan. Men att bygga kostar. Mycket. Idag är det inte givet att ett hus på Skanörs vångar, kanalen i Höllviken eller varför inte i Vellinge centralort säljer sig självt. Jag minns när mina egna föräldrar flyttade till Vellinge på 70 talet. Då var Wihlborgs annonser stora med budskapet. Här bor du billigare än på Rosengård !

Det var då det!

onsdag 1 augusti 2012

Tveksamheter inför överklagande

I media har vi under sommaren kunnat läsa om hur Vellinge kommun valt att överklaga två instansers fällande domar när det gäller de två pojkar som anses felaktigt placarade i särskola. Jag känner en stor tveksamhet inför detta. För det första handlar det om den lilla människan mot  det stora resursstarka offentliga. Två instansers utfall borde räcka ! Nu upplever jag det handlar om prestige och att inte vilja erkänna misstag. För det andra är det en fråga om pengar. Skall vi verkligen använda skattepengar till att driva rättsprocesser? För att uppnå vad? Rimligen är ett överklagande ett nationellt intresse och om det är så principiellt viktigt betalas av SKL eller annan gemensam organisation. Jag tror inte det är så viktigt och att det vore bättre att erkänna misstagen och ersätta pojkarna för den skada Vellinge kommun utsatt dem för.

måndag 28 maj 2012

Våra tre prioriteringar

Folkpartiet i Vellinge har en tydlig profil på vårt eget budgetförslag för 2013.
1. Den demografiksa utvecklinge, fler skattebetalare behövs att bära upp välfärden. Idag ser det minst samt bekymmersamt ut. 2. Skolan måste visa bättre resultat. Nya satsningar har gjorts men resultatet uteblir. Varför är det så? Vi ställer frågan och majoritetetn (M) måste svara. 3 Bredband. Idag är tillgången till internet en förutsättning för att driva ett modernt företag. Trots mångmiljardsatsningar från stat och region är kvalitén på bredband i Vellinge kommun urusel. Oavsett ursäkter måste vi ordna detta nu !
Detta är i kortversion vad FP går fram med till KF den 21 Juni.

söndag 22 april 2012

Tuffa tider väntar

Aprilmötet med fullmäktige var intressant på många sätt. Moderaterna lovade hålla fast vid nuvarande skattesats oavsett vilka besparingar det medför. Folkpartiets besked var att att skattesatsen inte är ett mål utan medel och att vi har andra prioriteringar. Vår ambition ätr att skatten skall vara oförändrad om det är möjligt. Följden av Moderaternas hållning är att alla anställda och då speciellt lärare inte kommer att pririteras i de kommande lönediskussionerna. Fakta läggs på bordet i Juni då fullmäktige spikar budget för 2013. Då är det lättt att se vad utfallet förväntas bli för underbetalda lärare, Tyvärr ! En annan het fråga är Vellinges IT strategi. Folkpartiet tycker utvecklingen går på tok för långsamt, även om den beslutate IT strategin är ett steg i rätt riktning. Vi har stora förväntningar på vår nya IT-chef. Det är defacto den första IT-Chef vellinge kommun haft på länge. i Juni lägger FP skarpa förslag på finansiering av satsningen. Det är helt oacceptabelt att det inte går att arbeta och driva en näringsverksamhet i Vellinge kommun som förutsätter tillgång till sk molntjänster år 2012!
Jag vill passa på och hälsa alla nya folkparister välkomna i gemenskapen. Vi är jättetaggade att sätta tänderna i alla utmaningar vi har framför oss, men det finns plats för ännu fler.

lördag 4 februari 2012

Fullmäktige i Februari

Februari månad inleddes med ett ovanligt välfyllt innehåll vad avser ärendelista. Precis som tidigare var det Folkpartiet som dominerade i talarstolen. Tack för alla pålästa och väl förberedda inlägg i debatten. Redan före mötet hade vi lyckats övertyga Moderaterna om att höja soptaxan med drygt 30% inte är en bra idé och ärendet drogs tillbaka av Ordförande själv. Klokt val !
Folkpartiet fortsätter att fokusera på frågor om vår gemensamma framtid. Hit hör resultat i skolan. Det är skrämmande att år efter år konstatera att vi bara passivt accepterar att vissa skolor och därmed eleverna ständigt presterar resultat under den genomsnittliga. Vi har föreslagit krafattag för att motverka detta. Utöver våra egna frågor hjälpte vi socialdemokraterna att poängtera behovet av gång och cyckelstig till de östar kommundelar. Frågan har varit aktuell i drygt 20 år och nu har Moderaterna lagt det i översiktsplanen som sträcker sig 40 år fram i tiden. Kom igen moderaterna, fortare och bättre kan ni ! Mer om detta översiktsplanen. Nu väntar skridskor i den soliga men kalla Skånevintern.

lördag 21 januari 2012

Tack för allt Håkan !

Statsministerkandidaten Håkan Juholt dra sig ut matchen och lämnar posten som Ordförande för Socialdemokraterna- Jättetråkigt för honom och alla som hoppats att han var den rätta att leda och förvalta generationer av socialisters arbete.

Jag vill föreslå en lämplig ersättare. En kille som heter Fredrik. Fredrik har relativt lång erfarenhet av att leda ett arbetarparti och inte heller utan en viss framgång. Han har, som traditionen bjuder, inte några problem rent ideologiskt, utan prioriterar makten före ev sakfrågor. Fredrik har de senaste åren med kraftfull marknadsföring lyckats få sina medlemmar att acceptera en helt annan politik än de flesta tror de röstar på.

Jag tror Fredrik är redo att anta ännu en utmaning om bara familjen accepterar. Lycka till !

tisdag 10 januari 2012

Nya soptunnor

I dagarna får alla Vellingebor information från kommunen om det extrakärl som skall användas för insamling av matavfall. Det glädjande med denna information är att den innehåller praktisk politik från oppositionen. I detta fallet Folkpartiet och S. Vore det inte för oss hade du inte haft möjlighet att kostandsfritt byta storlek och hämtning utan kostnad. Se så lätt det kan vara om man föredrar resultat framför att skramla med tomma (sop)tunnor! God fortsättning på ett nytt år!