lördag 4 februari 2012

Fullmäktige i Februari

Februari månad inleddes med ett ovanligt välfyllt innehåll vad avser ärendelista. Precis som tidigare var det Folkpartiet som dominerade i talarstolen. Tack för alla pålästa och väl förberedda inlägg i debatten. Redan före mötet hade vi lyckats övertyga Moderaterna om att höja soptaxan med drygt 30% inte är en bra idé och ärendet drogs tillbaka av Ordförande själv. Klokt val !
Folkpartiet fortsätter att fokusera på frågor om vår gemensamma framtid. Hit hör resultat i skolan. Det är skrämmande att år efter år konstatera att vi bara passivt accepterar att vissa skolor och därmed eleverna ständigt presterar resultat under den genomsnittliga. Vi har föreslagit krafattag för att motverka detta. Utöver våra egna frågor hjälpte vi socialdemokraterna att poängtera behovet av gång och cyckelstig till de östar kommundelar. Frågan har varit aktuell i drygt 20 år och nu har Moderaterna lagt det i översiktsplanen som sträcker sig 40 år fram i tiden. Kom igen moderaterna, fortare och bättre kan ni ! Mer om detta översiktsplanen. Nu väntar skridskor i den soliga men kalla Skånevintern.