tisdag 28 augusti 2012

Bostadsrätter löser allt?

Att utveckla alla delar av vår kommun kan tyckas vara en lätt uppgift med tanke på hur populärt det är att bo i Vellinge Kommun. Men så lätt är det inte. I Skanör och Falsterbo skapar den allt äldre befolkningen allt mindre efterfrågan på kommunal service för barn och unga. Att fylla skolor och dagis blir svårare för varje år. I Höllviken står hoppet till kanalområdet med möjligheten att exploatera den mark kommunen köpt av kyrkan för några år sedan. Men att bygga kostar. Mycket. Idag är det inte givet att ett hus på Skanörs vångar, kanalen i Höllviken eller varför inte i Vellinge centralort säljer sig självt. Jag minns när mina egna föräldrar flyttade till Vellinge på 70 talet. Då var Wihlborgs annonser stora med budskapet. Här bor du billigare än på Rosengård !

Det var då det!

onsdag 1 augusti 2012

Tveksamheter inför överklagande

I media har vi under sommaren kunnat läsa om hur Vellinge kommun valt att överklaga två instansers fällande domar när det gäller de två pojkar som anses felaktigt placarade i särskola. Jag känner en stor tveksamhet inför detta. För det första handlar det om den lilla människan mot  det stora resursstarka offentliga. Två instansers utfall borde räcka ! Nu upplever jag det handlar om prestige och att inte vilja erkänna misstag. För det andra är det en fråga om pengar. Skall vi verkligen använda skattepengar till att driva rättsprocesser? För att uppnå vad? Rimligen är ett överklagande ett nationellt intresse och om det är så principiellt viktigt betalas av SKL eller annan gemensam organisation. Jag tror inte det är så viktigt och att det vore bättre att erkänna misstagen och ersätta pojkarna för den skada Vellinge kommun utsatt dem för.