söndag 2 september 2012

Flyktingpojkar i Vellinge Kommmun

Migrationsverket har nu frågat Vellinge kommun om ett förnyat kontrakt om mottagande av flyktingbarn. Moderaterna vill göra detta utan vidare reflektion av hur resultatet av den nuvarande mottagningen ser ut. Jag tycker det är fel. Låt oss granska och utvärdera innan vi tar nästa steg. Vi hör ofta att svensk flyktingpolitik har misslyckats och att integrationen falerat. Skall vi nöja oss med att begå samma misstag eller skall vi sikta högre och faktiskt kräva resultat? Jag tycker VELLINGE KOMMUN SKALL VISA VÄGEN TILL EN FUNGERANDE INTEGRATION !

Vägen dit blir att se till så att de pojkar vi tar hand om skall få förutsättningar att bidra till det svenska samhället och känna tllhörighet. På vägen framåt står svenska språket, delaktighet i föreningsliv och engagemang. Har vi bidragit till att skapa dessa förutsättningar i Vellinge !