lördag 28 december 2013

2014 Utmaningarnas år

2013 går in på upploppet. Jag kommer inte sakna detta år. Men jag ser verkligen fram emot 2014.

Här kommer några utmaningar inför 2014.Demokrati.
Moderaterna fick i valet ca 49% av rösterna i Vellinge kommun, De tar 5 av 7 platser i Styrelserna. Rimligt? Tveksamt tycker vi och hoppas på att resultatet från det kommande valet blir tydligt till gagn för alla, inkl moderaterna. Dominans och maktfullkomlighet är inte bra för någon och när du läser nedan inser du varför.'

Äldreomsorg
Vellingebon blir allt är äldre och allt fler blir äldre. En koppling till demografin med många födda efter kriget ställer krav på kommunal service så att äldreperioden blir så bra vi alla vill att den skall bli. I klartext. Från att ha låga kostnader för äldreomsorg kommer vi följa riket och västvärlden i att utmanas leverera högkvalitativ omsorg. Varje äldreboende kostar ca 200  Mkr. Vellinge behöver flera stycken de kommande åren.Vi saknar boenden för den som inte orkar sköta sitt hus eller blivit änka/änkeman, men fortfarande är frisk. Problemen är välkända sedan länge.
Jag tycker vi skall se detta som en möjlighet att utveckla konceptet
Bästa livskvalitet för dig, med ett tillägg. Oavsett ålder. Lite är gjort, mycket behöver göras
Politiker är ansvariga för kvalitén i omsorgen, inte enbart utförarna. Det är den som upphandlar som skall vara tydlig i krav och inte göra det möjligt för entreprenörer som enbart har pris som argument att lyckas komma först i upphandlingarna.

Våra skolor
Vi har en av Sveriges bästa skolor tycker lärarförbundet. Det är bra, men inget vi nöjer oss med. Skolutveckling är ständigt pågående, långsiktigt och startar om varje läsår. Men vi har jätteproblem med vår skolor när det kommer till innemiljö. Dålig luft, fukt och buller i skolor som är byggda på 70 talet. Vi måste förmodligen riva och bygga nytt, då problemen ofta kommer underifrån dvs fukt från bottenplattor som inte är byggda på rätt sätt. Åtminstone inte med dagens kunskaper. Att lappa och laga, ventilera mm, löser inte orsaken till problem, men kanske dämpar det symptomen. Ett tag. Bortkastade pengar tycker vi. Vi snålar inte på bekostnad av barnens och personalens hälsa.

Folkpartiet har som enda parti i Vellinge en egen skolplan som tydligt visar på alternativen för Vellinge skolor.

Skatteunderlaget
Vellinge kommuns ekonomi har under senare år allt mer urholkats. Det blir så när kostnaderna ökar mer än intäkterna. Till detta har vi genomfört omfattande investeringar för framtiden som givetvis skapat en skuldsättning som är betydande. Men tack vare låga räntor och överraskningar från regeringen och arbetsmarknadens parter har vi lyckats hålla näsan ovan vattenytan. Men i längden går inte detta, speciellt om vi tar utmaningarna ovan på allvar. Vi behöver få flera skattebetalare till kommunen för att balansera demografiska ojämnheter. Börja bygga kan man tycka låter enkelt, men trots att Vellinge kommun är populärt hos många är kostnaden för hög för de flesta. Vad kan kommunen då göra? Jo vi kan uppmuntra till egenbyggnation genom att upplåta mark  till enskilda före de stora byggbolagen. Vi kan växla beståndet i Vellingebostäder med mindre nyproducerade lägenheter som gör det attraktivt att sälja villan och flytta , när behoven av yta minskar. Då skapas omsättning i bostadsmarknaden och möjliggör för yngre att flytta hit. Vi har turen att bo en en expansiv region.Låt oss inte missa chansen.

VA-Problem och miljö
Att den globala uppvärmningen påverkar vår miljö låter jag experter ha sina åsikter om. Jag vet för lite. Men att grundvattnet är lågt och att det numera bor långt fler på näset än tidigare är lättare att förstå. Vi har helt enkelt ett helt underdimensionerat VA nät, för såväl spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Nu är vattenkvaliten bättre än tidigare men dagvattenproblemet börjar bli akut. Årtionden av eftersatt utbyggnad och förträngning av problemen gör att lösningen nu är omfattande och kostsam

Bredbandoch andra kommunikationer
I hela Sverige pågår en kapplöpning om vem som skall äga framtidens infrastruktur. På kort tid har utbud och därefter efterfrågan av tjänster som förutsätter bredband gått från totalt ointresse till en av de säkraste investering som går att finna. Riskkapitalet har insett detta och resurser strömmar in för skära bort sin egen del från konkurrens. En svårgenomtränglig och icketransparent affär , åtminstone för lekmannen som bara vil ha bra och billiga tjänster. Vellinge kommun kan spela en roll i detta spel, men vi saknar erfarenhet och kompetens. Folkpartiet har bemannat upp våra styrelseplatser i VESAB med unika kompetenser. Tyvärr är vi ensamma om detta och är inte i majoritet. Vi får nu agera vakthundar och hoppas vanligt bondförnuft kan räcka tillräckligt långt. Politikerkäbbel får inte resultera i utebliven service.

Vellinge kommun har ca 5000 företag, de flesta med ingen eller få anställda. En absolut minoritet bedriver verksamhet med Vellingebon som kund eller anställd. Vårt beroende av vår närmiljö är avgörande.Kommunikationer gör det möjligt att bo här med världen som arbetsplats. Vi har 30 minuter till Kastrup/Köpenhamn/Malmö. Fortsatta satsningar på kommunikationer som är miljövänliga behövs. Ett snabbtåg till Malmö från näset gör boendet här än mer attraktivt

Vellinge i Världen
Ibland kan man tro att Vellinge är en isolerad del av världen. Vi är oss själva nock, som man säger här i södern. Men vårt beroende av omvärlden och vårt gemensamma ansvar gör det allt mer omöjligt att bibehålla denna uppfattning. Staten reglera mer och mer av den kommunala verksamheten, på bekostnad av det kommunala självstyret. Vi värnar kommunalt självstyre och vill att detta stärks. Att kunna påverka sin närmiljö är viktigt för individens frihet.Vi tror på internationalism och frihandel genom EU och FN. Men inte på bekostnad av nationell frihet utan som en möjlighet och medel för en bättre värld. Frihet för individen utan inskränkningar är en grundsten i det liberala budskapet. Bekämpa de onda och bistå de goda krafterna. I Vellinge kommun bor ett litet antal flyktingbarn. Deras resa till Vellinge har varit lång. Nu är de här och kommunen sköter uppdraget bra. Förmodligen till en kostnad som också är ett slags rekord men den kostnaden är lätt att bära när vi bevisat att något som varit omöjligt i drygt 20 år nu visat sig gå riktigt bra. Sverigedemokraterna påstod i fullmäktige den 4 dec 2013 att det största problemet med flyktingbarnen var att man numera kan köpa en burkini på det kommunala badet. Om det är ett problem, vad är då ett problem ?

Gott Nytt 2014 !

/Henrik Thorsell
Ordf FP Vellinge

onsdag 18 december 2013

Befria bredbandet från politiken

Är bredband en het politisk fråga ? Njae, det borde det inte vara. Vi är i huvudsak överens om att bredband bör finnas, även i en kommun som Vellinge. Några kommundelar har redan fått sin installation och njuter till fullo av vad bredband kan ge i form av tjänster  och underhållning.

Utbudet fullkomligt exploderar !

Så till frågan om vem som bygger var. Vellinge kommun har genom sitt bolag VESAB lovat bredband till alla i kommunen. Det innebär i korthet att någon för får betala mer för att alla skall få samma pris.
Förmodligen tätorter som subventionerar landsbygd. Det kallas marknadskrafter att det är så och svårt att göra något åt om man man bekänner sig till marknadsekonomin, vilket en överväldigande majoritet i Vellinge gör.

Ett privat alternativ behöver inte lova något till alla utan kan sänka sitt pris till attraktiva kundgrupper.

Nu står slaget mellan ett kommunalt initiativ och att antal privata varianter. Problemet är bara att alla aktörer (hoppas jag) kan räkna och vet att om de inte får en viss mängd kontrakterade blir kostnaden för hög för konsumenten. I Ljunghusen kostar bredband 299 kr/mån, det är förmodligen ett rimligt korrekt marknadspris. Men då subventionerar vi ingen!

Tänkt på det när du väljer. Om du får möjlighet att välja. Jag hade valt den som levererar snabbast och garanterar leverans.

Men jag hoppas slippa subventionera andras bredband via skattsedeln, helt säker är jag tyvärr inte.
Fortsättning följer...

tisdag 10 december 2013

Bredbandstramset fortsätter

Moderaternas "One man show" blir allt mer farsartad när det gäller bredbandsatsningen. Sen fredagkväll aviserar man att "imorgon börjar vi gräva". Gräva vadå ?

En grav för bredbandssatsningen eller en minneslund för bortkastade skattepengar?

Jag föreslår att Vesab börjar gräva i Vattle by, Nu ! eller igår.

Tänk stort börja litet.

Ansvarsfrågan då. Jo, den vilar tungt på de tre moderater som i ensamt majestät och utan insyn fattar många okloka beslut.

torsdag 5 december 2013

Färdtjänsten i Vellinge Kommun

Vellinge kommun har en färdtjänst som inte fungerar. Åtminstone inte för alla. Ca 10 av 3000 resor/månad får klagomål för brister i leveranserna. Varför? Jo för att det är Skånetrafiken som levererar. Vi slänger ut dem och slantar upp 6,1 Mkr extra så fungera det nog bra. För att vara extra noga, Det beräknas kosta 1,1 Mkr extra per år och sedan får region Skåne 2,8 Mkr för att vi bryter avtalet.

Folkpartiet valde att inte delta i beslutet och fick hård kritik för detta av Moderaternas Lars Ingvar Ljungman. Vi gjorde så för att markera och här vill jag förklara varför.

Det är något som gått fel med Färdtjänsten i Vellinge kommun. Vad beror det på? Har Skånetrafiken inte förutsättningar att klara uppgiften? Är detta en långsiktig lösning? Varför fungerar det i andra kommuner men inte här? Hur kunde vi skriva ett avtal där en undermålig leverans kostar pengar att komma ur. Normalt häver man ett avtal efter krav om fullgod leverans. Men inte inte här. I Vellinge kommun har vi två extremt insatta personer som väl känner både skånetrafiken och Vellinge kommuns förutsättningar. Lars Ingvar Ljungman och Magnus Hedin. Båda med förflutet i Skånetrafiken, numera i Vellinge kommun. Vi har inte fått en rimlig förklaring hur det kunde gå så fel. Bara att det det nu kostar 6,1 Mkr att komma vidare. Jag tycker en förklaring till misslyckandet vore passande. Vi ber nu revisionen granska turerna så vi slipper skicka en räkning för misstagen till skattebetalarna. En gång till.

Till sist men inte minst. Färdtjänsten skall fungera 100%, Det är ett SKALL krav!

Burkinis i Vellinge

Igår var det årets sista fullmäktige följt av sedvanligt traditionsenligt Skånsk julbord på klassisk mark,Vellinge Gästis.

Kvällens huvudnummer stod Sverigedemokraterna för. Nu skulle de visa vilka negativa konsekvenser det fått för Vellingeborna att även vår kommun drar ett litet strå till stacken för att hjälpa till att skapa en framtid för de flyende barn som vi oftast kallar ensamkommande flyktingbarn.

Vi har i kommunstyrelsen fått ta del av en omfattande och grundlig genomlysning av hur Vellinge kommun löst uppgiften, Betyget var mycket bra. Jag tycker alla Vellingebor skall vara glada för det. Glada för barnens skull men faktiskt också därför att vi visat att det är möjligt-även i Vellinge kommun.

Vad  kommer då fram i debatten från Karl Johan Persson, Sd ?

Jo, Det säljs burkinis på badhuset! Ve och fasa jag får kramp bara av tanken. Kulturarvet risker att utplånas, eller? Min frihet begränsas?

På sätt och vis var det skönt. Jag var lite rädd att SD kommit fram till något mer verklighetsförankrat. Men om detta är vad de har att komma med finns inget att frukta.

Nu blickar vi framåt och fortsätter leverera kvalitet i omsorgen om alla människor i vår del av världen.

God Jul !

Länkar:

SDS

Bambuser

tisdag 19 november 2013

Rädda träden i Falsterbo

Igår beslutade kommunstyrelsen att träden kring Falsterbo Strandbad (Strandbaden) skall glesas ut. detta för att möjliggöra för det naturum som planeras på Strandbaden i samarbete med länsstyrelsen.

Gör inte detta. Vänta åtminstone till ni vet vad strandbaden skall användas tid. Träd är lätta att fälla men tar många år på sig att växa upp.

Ställ upp för Trädkramning i Falsterbo!

torsdag 14 november 2013

Flyktingar i Vellinge

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige skall göra vad vi kan för att hjälpa människor som flyr från krig och förföljelser. Detta är ett riksdagsbeslut som gäller landet Sverige, inte en kommunal fråga.

Vellinge kommun har precis som Sverigedemokraterna (SD) vill, sagt nej till att leva upp till riksdagens beslut. Man kan säga att Vellinge kommuns beslut är att det får någon annan kommun lösa inte vi Vellinge.

Tydligare än så kan det inte bli.

Efter valet 2010 har Vellinge kommun tagit emot ensamkommande flyktingbarn. Vellinge har gjort det med stor framgång för barnen, men även som ett bevis på att vi kan också, när vi vill. Vi fick nyligen en rapport om detta på kommunstyrelsens bord. Ks 2013/634

Jag är kritisk till hur Moderaterna i Vellinge valt att lösa boendefrågan. I den förmodligen mest exklusiva kommundelen Falsterbo, väljer Moderaterna att uppföra ett boende för flyktingbarnen. Långt från de skolor och fritidsaktiviteter som är en viktig del för att så snabbt som möjligt komma in i det svenska samhället. Falsterbo är en fantastisk plats att bo på, men få 17-18 åringar väljer detta som sitt första boende. Konstigt att inte Moderaterna förstår detta.

Den 4 december blir det votering igen om både avtal om flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.
Då är upp till varje enskild ledamot att bekänna färg.

Läs mer i SDS

fredag 8 november 2013

BRED Band

Nu tvistar högerpolitikerna om bredbandsfrågan. Det var Folkpartiet som startade bråket, för det var vi som krävde bredband i Vellinge kommun. Nu vill vi att bråket upphör omgående. Varför då? Jo, för annars blir det inget bredband till någon men notan kommer garanterat till skattebetalarna.

Bara en sak är viktigt och det är att så många som möjligt vill ha och är beredda att betala för bredband.

Oavsett vem som tar på sig att leverera bredbandet är det antalet intresserad och såsmåningom betalande som avgör om det blir något.  Kommunens initiativ att "konkurrrera" med de privata initiativen är förödande. de borde samverka. Ett öppet nät skapar en möjlighet till priskonkurrens först när kabeln finns i jorden. Nu bråkar man om ett skinn på en björn som inte ens är skjuten.

Sluta och ta ansvar NU !

Vill du veta mer kontakta våra ledamöter i VESAB, Ola Svantesson och Måns Weimarck.onsdag 6 november 2013

Dubbla kommundirektörer ersätter politiker

Många satte nog morgonkaffet i fel hals när man läste intervjun med kommundirektören Magnus Hedin i dagens SDS. Magnus förklarar att det är den politiska styrningen som gör att man behöver inte bara en utan två kommundirektörer i Vellinge kommun. Undrar vad ledande Moderater tänker när de läser detta.

Jag tänker att hur kunde det fungera innan vi ens hade en kommundirektör? För fungerade gjorde det.

Fortsättning följer den 4 dec då det är nytt kommunfullmäktigemöte

fredag 25 oktober 2013

Juridik i fullmäktige

För ni juridiska diskussioner  KF frågade min granne mig efter att ha läst i SDS.

Nej, självklart inte. Juridik hör hemma hos den som stiftar lagar och det är inte KF i Vellinge. Vad jag försökte lyfta fram är en helt annan fråga.

I Vellinge har vi ett aktivt föreningsliv. Vi är stolta över att det är personlig engagemang och inte pengar som skapar rekreation och utveckling för ung som gammal i Vellinge kommun.. En del av detta är Falsterbokanalens Båtklubb, med en omfattande ungdomsverksamhet i kombination med ett aktivt båtliv för båtägare. Föreningen är idéel och kämpar med att under svåra betingelser utveckla klubbben och det område som klubben sköter. Bland annat innebär det att de har ett ansvar för miljön. Båtar kan utgöra en betydande miljöfara och ansvariga för detta är klubbens styrelse.

Det är rimligt att respektera miljöriskerna i en båtklubb. Det gör inte de styrande Moderaterna i Vellinge. Därför ville jag provocera fram eftertanke hos de 28 Moderata JA-sägarna i fullmäktige.

tisdag 22 oktober 2013

Nya listan och medborgardialoger

Idag hade TV4 ett inslag om Vellinge kommun och medborgardialogerna. Jag fick tillfälle att tycka till om medborgardialogerna och varför Moderaterna är de enda som medverkar på dessa. Jag fick även kommentera nya listans betydelse i Vellinge politiken. Här kommer mina svar igen.

Vellinge kommun leds av Moderaterna i Vellinge. De bär allt ansvar själva. Mycket gör de de bra annat är mindre bra. Exempel på det sista tycker vi är Färdtjänsten, Kronodalsgårdens utbyggnad, utveckling av Höllviken, Falsterbokanalen och Skanör Falsterbo.

Vi gnäller inte. Vi lägger konkreta motförslag för att visa på alternativen för medborgarna 

Bara de kan avgöra om  kommunen skall representeras av andra än Moderater. De har valt att så inte skall ske. Detta förtjänar kritik då jag anser att de bara representerar mindre än 50% av väljarna. Uppenbart gör de en annan bedömning. Vi är tydliga med att vi anser deras bedömning är felaktig.

Nya listans betydelse för Vellinge är ringa men inte inte oväsentlig. De är vad vi kallar missnöjes och utbrytarmoderater, men likväl Moderater. Vi opponerar på Moderater, utbrytare, nya eller gamla. Men eftersom Nya Listans  påverkan på de styrande moderaterna är obefintlig väljer vi att hålla oss till att kritisera "originalet"


fredag 18 oktober 2013

Färdtjänsten i Vellinge

Häromdagen träffade jag på några Vellingebor i entrén till ICA i Höllviken. Den ena var synskadad och den andra satt i en sk permomobil. De berättande hur deras liv förändrats till det sämre när Vellinge kommun lämnade ansvaret för färdtjänst till region Skåne.

Jag skäms.


Många av oss som bor i Vellinge betalar mycket skatt mätt i kronor. Jag vill tror att dessa används bland annat för att just de som behöver färdtjänst i skall ges möjlighet att leva att så bra liv som möjligt, trots sitt handikapp.

När det då blir som nu. Billigt men dåligt är det bara att ta på sig dumstruten och skämmas.

Gör om gör rätt !

NU !

måndag 14 oktober 2013

Maktens ansikte

Så här ser det ut när Moderaterna i Vellinge använder Vellinge kommun för att driva sin politik framåt?! Här mixar man glatt både skattepengar och partipengar för att nå ut. Till övriga partier lovar man att inte nyttja detta för att sprida moderat propaganda.

Dra dina egna slutsatser av detta.
Vi gör det !

Samma gamla takter !

torsdag 10 oktober 2013

Falsterbokanalens framtid

I dagens SDS får man lätt uppfattningen att Moderaterna förankrat utbyggnadsplanerna för kanalområdet med flera partier i Vellinge fullmäktige.

Inget kunde vara mer felaktigt. 

Inte ens i det egna partiet är detta förankrat, inte heller med kommunens tjänstemän. Jag vet för att jag ställde frågan på senaste kommunstyrelsen och fick då svaret att ärendet varit så känsligt att alla normala beslutsvägar satts ut spel och enbart två personer varit inblandade i diskussionerna med sjöfartsverket nämligen Carina och Lars Ingvar.

Oenigheten är fullständig och från Folkpartiet sida har vi redan förklarat att åtminstone den del som idag är bojverkstad är direkt olämplig för boende. Allt detta förväntar vi oss kommer fram i den detaljplan som nu skall tas fram


Läs mer här:

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/fardtjansten-en-het-potatis/

http://vellingekommunstyrelse.blogspot.se/2013/09/m-som-i-miljoskandal.html

http://falsterbokanalen.se/nyheter/nyhetsbrev-oktober-2/

torsdag 26 september 2013

Bredband och (M)arknadskrafterna

Det har förmodligen inte kunnat undgå någon att Vellinge Kommun storsatsar på bredband. Efter flera års tjat på Moderaterna från envisa folkpartister skall nu bredband byggas i expressfart över hela kommunen. Bredband till alla förkunnade en stolt kommundirektör på sommarens pressmöte.

Vi som bor i Ljunghusen och och öppnade Sydsvenskan i söndags blev dock något förvånade när erbjudandet från kommunen damp ner. Speciellt eftersom varenda gata är genomgrävd med det som numera kallas det privata bredbandet. Hur brett blir det kommunala bredbandet frågade min granne ?

Förvirringen är total.

Skall kommunens bredband dras parallelt med det privata. Nej, självklart inte.

Det viktiga är att tillräckligt många anmäler sig. Risken finns att kommunens agerande leder till att inga nya projekt blir av.

Var det så Moderaterna i Vellinge tänkt sig marknaden skulle hanteras?


tisdag 17 september 2013

2,5 Miljoner för 16 pendlarparkeringar i Ljunghusen

Imorgon är det en vecka sedan vi fick veta att pengarna är slut i Vellinge Kommun. Idag fanns plötsligt 2,5 Miljoner till att bygga om parkeringen vid Ljungenskolan. Inom budget ? Nej knappast.

Hur kan det komma sig att det ibland bara finns pengar till allt, eller inget när Moderaterna Styr.

torsdag 12 september 2013

M som i miljöskandal

I fredags aviserades en principöverenskommelse mellan Vellinge kommun och sjöfartsverket.
För att rädda sjöfartsverkets usla ekonomi skall vellinge bygga 250 lägenheter vid kanalen.

Att marken använts för miljöfarlig verksamhet tycks inte bekymra varesig Sjöfartsverket eller kommunen. Att Vellinges miljöchef säger upp sig med hänvisning till ärendet passerar också förbi utan större notis.

Folkpartiet kräver att länsstyrelsen och kommunen tvingar fram en riskanalys. Denna kommer att visa att det är olämpligt att bo på en förgiftat mark.

Sjöfartsverket SKALL tvingas ta ansvar för sin verksamhet.

Båtklubben SKALL ges möjlighet att driva sin verksamhet

Ettusenfyrahundratrettiomiljoner

Budgetdebatt i Vellinges fullmäktige. Moderaterna och tjänstemän har vänt på siffrorna under snart ett år. Oppositionen har fabulerat i hängmattan hela sommaren och nu smäller det !

Nej inte precis, socialdemokrater och Miljöpartister tycker 1430 miljoner skall vara 1445, en skillnad på 1 %. Andra tycker lite hit och lite dit

Men skall vi inte prata om vad vi gör med de 1430 miljoner vi redan har undrar jag?

Nej det skall vi inte tycker de andra.

Ibland är ett fullmäktigemöte inte bara tråkigt och dyrt utan riktigt meningslöst.

Folkpartiet vallöfte är att fortsätta föreslå förbättringar. Jaga moderaterna och pressa fram politisk innovation. Kostar lite-ger mycket !


torsdag 29 augusti 2013

Ett levande Falsterbo

Falsterbo dör om ICA försvinner. Men hur många kilometer är det till ICA Skanör? Hur många åker förbi både ICA Toppen och ICA Ljungskogen på väg till hemmet längst ut mot havet?
Svaret är förmodligen alla.

Finns inte underlag för en liten butik bör marknadskrafterna ha sin gång och butiken läggs ner.
Tacka nuvarande ägaren  för att han kämpat i så många år,

Ett värre problem är bristen på lönsamhet i närliggande Norregård. Snart även detta ett minne blott och ersatt med ? Jo du gisar rätt.


Fler bostadsrätter !

Precis vad som behövs för att få liv i Falsterbo, eller ?
Fråga en politiker nära dig, eftersom det var bara ja som sa NEJ till ny detaljplan som gör ännu ett hotell till borätter.

Jag tycker inte det är fel att det finns områden som är lugna och sköna att bo i. Låt Falsterbo vara en sådan plats, med eller utan ett litet ICA.

Det räcker med jippo på sommaren !

fredag 23 augusti 2013

Ett dopp utan att ta sig vatten över huvudet

Kallbadhus i Skanör. Visst låter det bra. Kostar ca 20  miljoner, mindre bra. Lönsamheten svår att förutse, inte alls bra. Många tillstånd behövs, nu börjar det bli jobbigt.

Kort sagt att bygga och driva ett kallbadhus kräver uthållig och ekonomisk styrka. En stor portion entusiasm och långsiktighet. Vellinge har dessa människor boende i kommunen.

Vilken tillgång! Dessutom 2 stycken.

En av dessa har under ca 8 år försökt genomföra sitt projekt utan framgång. Kommunen är inte utan skuld att det tar lång tid.
De andra har på kort tid både projekterat och löst finansiering, det sista inte utan betydelse.

Vellinge kommunstyrelse har valt att gå vidare med den grupp som säger sig ha löst finansieringen.
Nu återstår att se om det blir kallduschar eller kallsupar.

Våren 2015 skall det bli målgång.

Låt oss hoppas det blir så.

lördag 27 juli 2013

Körslaget i Skanör Falsterbo

Körslaget kommer till Skanör Falsterbo. Jippi ! Nu blir vår redan välkända kommundel ännu mer välkänd. Det är väl bra. Mindre bra är att kommunen förväntas slanta upp 150 000 kr för evenemanget. Det har jag yrkat avslag för men blivit överkörd av Moderaterna. Igen.  Saken för mig är att skattepengar skall användas till det de tas ut för. Dit hör inte ett TV program, hur trevligt det än må vara. Men marknadsföring av kommunen då, är inte det viktigt? Jo, kanske, men detta kan inte påvisas leda till fler boende, handlande eller andra effekter. Marknadsföring är svårt och Vellinge kommun har, tack och lov, inte fokus på detta.

Välkommen körslaget, men inga skattepengar till TV4 från mig !

torsdag 11 juli 2013

Nya Listans förlorade heder

Om du frågar en förtroendevald (politiker) om varför denne person väljer bort sin fritid för att istället bevittna kommunala möten på kvällstid blir svaret ofta -Jag vill var med och påverka en utveckling jag tror på. Jag beundrar dessa människor. I något enstaka fall kan motiven var mindre ädla iform av förhoppningar om ekonomisk ersättning eller helt enkelt ett arbete att gå till. Den sistnämnda kategorin är väldigt ovanlig och få om ens någon kan påstå att ekonomiska motiv , åtminstone över lång tid är ett hållbart incitament för politiskt engagemang.

Jag blev därför minst sagt besviken när jag i dagens SDS läser en intervju med Nya Listans starke man Rolf Erichs. Hans motiv har uppenbart varit personligt agg mot ledande företrädare för ett parti i Vellinge kommun.Personer som genom åren bidragit till att skapa den kommun vi alla känner stolthet över att bo i. Personer som föeträder det parti han själv anser sig sympatisera med.

Kan det bli mer falskt än så här ? Jag beklagar alla som haft ett förtroende för nya listan. Ni är grundlurade!
För mig blev intervjun en bekräftelse på något jag misstänkt. Tyvärr.

onsdag 10 juli 2013

Ljungman och Bredbandsfrågan

Idag var det presskonferens på Falsterbo horseshows internationella presscenter. På plats var jag , Lars Ingvar och några kommunala tjänstemän. Frågan för dagen var den kommunala bredbandssatsningen i ett kommunalt bolag. Men fokus blev istället Lars Ingvars besked om att han inte kandiderar som Ordf för kommunstyrelsen efter nästa val 2014. Jag blev frågad om kommentarer kring detta och här följer mina svar:

Lars Ingvars insats för Vellinge kommun kan avläsas i skattesatsen. Sveriges lägsta kommunalskatt har varit ett tydligt mål som han lyckats med. Vägen dit har varit ett antal omorganisationer med tillhörande krav på effektivitet och full kostnadskontroll. En inte helt enkel uppgift i en miljö som oftast präglas av en attityd att de kostnader man har kan man inte påverka, bara expansion kostar. Att styra en kommun tar kraft och jag är inte förvånad över att Lars Ingvar är klok nog att inse att livet kan bjuda mer än arbete och ansvar för en kommun 24/7. Vem eller vilka som efterträder honom vet jag inget om, men vem det än blir får de en svår uppgift.

Så var det då bredbandsfrågan. Idag meddelade kommundirektören att alla får bredband senast 2014 eller 2015. Säkert? frågade världspressen. Jadå svarade Magnus glatt.

Vi är inte så optimistiska. Så här resonerar vi:

1. Vi ber kommundirektören att driva verksamheten med hög produktivitet, effektivitet och kvalitet. För att lyckas med uppgiften behövs nyttan av IT. Då behövs bredband. Om inte bredband går att köpa på stan, då bygger vi eget. Så långt är alla överens och detta har inte mycket med en strategi att göra.

2. Men om detta nät även skall nyttjas för att vi konsumenter skall få internet hemma så vi kan arbeta och roa oss i hemmet krävs att även vi gräver ner en kabel i jorden fram till varje hus. Nu börjar problemen. Låt säga att att det krävs att 60% vill betala själva i ett tättbebyggt område, vad krävs då för en gård på landet? Helt klart blir det en utamning att få till en ekonomiskt hållbar lösning för alla.

Vi tror nyckeln till snabb utbyggnad heter vägföreningar. Men dessa har inte kompetens eller organisation att klara uppgiften. De har inte ens mandat att fatta ett beslut (!) med nuvarande stadgar Låt oss börja där och vara den hjälpande hand som möjliggör att vägföreningarna kan spela en aktiv roll. Först då kan vi fundera på om vi behöver ett bolag eller en tjänsteman för att bistå i deras utbyggnad. Vi har inget emot att starta ett bolag, men det viktiga är inte bolaget utan vad bolaget levererar till ägarna, dvs skattebetalarna via vägföreningar.

Till sist.
Regeringen har ett mål om att 2020 skall 40% av alla medborgare ha bredband, därefter 90%.
Då kan vi inte säga att målet  nås om det bara gäller på en skola nära ditt hem.

måndag 1 juli 2013

Presskonferens om bredband i Vellinge

Folkpartiet i Vellinge bjuder in till presskonferens om vår syn på Vellinge kommuns bredbandsstrategi.

Onsdagen den 10 Juli kl 11:15 vid presstältet på Falsterbo Horseshow.

Valkretsarnas vara eller icke vara

En del partier och politiker tycker att antalet valkretsar är viktigt. Det tycker inte jag. Hur vi räknar ihop antalet röster är underordnat hur många som röstar anser jag. Att ändra detta efter varje val tycker jag är fel. Vi skall inte av taktiska skäl ändra inför varje val. På riksplanet pågår utredningar som kan ändra förutsättningarna. Till desssa är klara tycker jag vi behåller dagens indelning.

fredag 31 maj 2013

Äntligen bredband i Ljunghusen

Idag den 31 Maj firar alla Ljunghusenbor att ett antal drivna perosner hjälpt sina grannar att få kontakt med den digitala världen via bredband, 100 Mbit. Hurra säger jag och stort tack till de som lagt ned tid och möda att utan egen vinning lösa detta problem för oss Ljunghusenbor.

För knappt 12 000 kr per hushåll får vi nu bredband enligt regeringens definition och alla är  glada, eller?

Att ansluta sig till kommunalt VA-nät kostar betydligt mer.
Vad är bredband värt? Är detta en kommunal uppgift?

Många frågor att besvara men i Ljunghusen finns ett svar. Var och en betalar sin del, inte en skattekrona eller tjänsteman i sikte.Var det inte så vi ville det skulle vara? I den bästa av världar.

Om man har 12000 över alltså


/HT

tisdag 2 april 2013

Moderaterna i Vellinge kommun överger Alliansens bredbandsmål


I dag beslutade den moderata majoriteten att anslå 600 kkr för att hyra in en erfaren konsult till att utveckla Vellinge kommuns bredbandsstrategi för dess invånare.

Folkpartiet motionerade i sitt budgetförslag för 2013-2015 att 10Mkr årligen anslås för utbyggnaden av bredband i Vellinge kommun. Olikheten i våra partiers uppfattning om frågans betydelse för invånarna och företagarna i Vellinge kan ej belysas tydligare.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-18 att en bredbandsstrategi skulle tas fram redan under 2012.

Det är anmärkningsvärt att det inte förrän nu läggs ett förslag om att starta ett projekt som skall lämna ett förslag till Kommunstyrelsen om denna strategi. Den årslånga fördröjningen har skapat osäkerhet hos fastighetsägare, vilket man kunnat läsa om i massmedia.

Ännu mer anmärkningsvärt är att den moderata majoriteten i dagens beslut ej vill ansluta sig till Folkpartiets förslag att projektet skall ha som mål att ta fram bredbandsstrategi som uppfyller Alliansens mål rörande bredbandstillgänglighet för våra invånare och företagare redan 2015 (möjlighet till att 40% av invånare kan ansluta sig till bredband om minst 100MBit/s). I dagens antagna projektdirektiv av Vellinge kommunstyrelse nämns enbart målet för 2020.


Folkpartiet i Vellinge förstår ej den moderata majoritetens avoga inställning till att söka uppfylla Alliansens bredbandsmål när våra partikolleger är överens om  målet på region- och riksplanet. Det torde också vara intressant för Vellinge kommuns förtroendevalda revisorer att granska varför den moderatledda majorititeten i Vellinge kommunstyrelse ej har genomfört ett beslut fattat i den högsta beslutande politiska församlingen i Vellinge kommun, nämligen dess kommunfullmäktige.

måndag 11 mars 2013

Oops Moderaterna gör det igen.....

Nu är det dags igen. Vellingemoderaterna skall bygga ett hotell, denna gången inte i Kämpinge eller i Falsterbo utan i Höllviken. De har gett ett sk marklov till en lokal entreprenör för att skapa ett Hotell på den sk Nyckelhålstomten. Hur det gått? Sådär, efter 5 år har inga pengar eller byggbod kommit på plats. Vad gör då Moderaterna? Jo beviljar ett bygglov på mark som inte tillhör den sökande. Vi tar oss för pannan och lämnar in en motion om att bygga Vellinge kommuns bästa äldreboende med havsutsikt. En riktig kristall i vår kommun . Välkomna alla äldre. Om nu inte Moderaterna sätter käppar i hjulen. Igen.

fredag 15 februari 2013

Moderaterna nappar på Fp förslag till kommunalt bredbandsbolag

 
Folkpartiet har sedan två år tillbaka drivit frågan om att utveckla det eftersatta bredbandsnätet i Vellinge kommun. Förra året motionerade vi i kommunfullmäktige om ett brett program för att förbättra situation och yrkade på:
  • Att kommunen i sina skilda verksamhetsplaner från och med 2012 planerar så att minst målen i Alliansens bredbandsstrategi för såväl 2015 som 2020 uppnås i Vellinge.
  • Att, i de fall målen ej kan uppnås via samverkanslösning med olika marknadsaktörer, det etableras kommunalt bolag för bredbandsutbyggnad och bredbandsdrift i Vellinge.
  • Att kommunen i sina skilda verksamheter framledes prövar befintlig verksamhet och kravställning mot möjligheter som ges med tjänster som kan erbjudas med hjälp av bredband i världsklass i Vellinge.

Reaktionen från den moderata majoriteten har dock varit ljum, fram till nu. I en artikel i Sydsvenskan utrycker kommunstyrelsens ordförande, Lars-Ingvar Ljungman, planera på att etablera ett kommunalt bredbandsbolag. Se: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/kommunen-kan-starta-eget-bredbandsbolag/

Sent skall syndaren vakna!

Inom Folkpartiet gläder vi oss dock självfallet av att moderaterna har börjat förstå problemet och tar till sig våra idéer."

 

tisdag 12 februari 2013

Oseriöst om tjänstebilar i Vellinge

På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlas ett ärende om möjligheten till förmånsbil för kommunalt anställda i Vellinge kommun. Förslaget har arbetats fram av tjänstemän i kommunhuset och backas upp av Vellingmoderaterna. Jag har inget emot kreativa förslag och tycker att ett beslut om att finansiera sin bil bör ligga hos den enskilde, men det finns en gräns där man bör fundera på seriositeten i förslaget. Vellinge kommun finansierar inget, det är ingen förmån och inte heller en kostnad för kommunen, bara ett väldigt dyrt sätt att ha bil på och kanske en risk vad avser restvärden.

Signalerna vi skickar är att detta är en förmån som syftar till göra Vellnge kommun atraktiv som arbetsgivare och en förmån för de anställda. Samtidigt höjs lönerna ytterst modest för de stora massorna anställda. Har någon funderat på de ekonomiska konsekvenserna av att finansiera en bil genom löneavdrag för redan lågt avlönade? Jag tycker Vellinge kommun kan hitta moderna, attraktiva, miljömedvetna sätt att attrahera rätt personal, Börja gärna med en seriös lönemodell.

Folkpartiet har sedan länge efterlyst en strategi för att locka de bästa lärarna till vår kommun. Där tycks såväl Moderaterna som tjänstemännen stå handfallna. Nu gäller gasen i botten på tjänstebilen. Kosta vad det vill!

Folkpartiet reserverar sig för dumheter!

lördag 2 februari 2013

Bra lärare förtjänar bra skolpolitik

Debatten om skolans förutsättningar drivs av alla etablerade partiet. Folkpartiet har med sitt starka fokus på skolan de senaste åren visat vägen till en utveckling som på sikt skall leda till en generellt sett bättre skola för hela sverige och alla barn. Inte bara några enstaka intiativ utan förbättringar inom allt och för alla.

Förutsättningarna för att lyckas tror jag finns, bland annat därför att Folkpartiet har väldigt många aktiva politiker som också arbetar eller arbetat inom skolan. Erfarenhet och kompetens saknas inte hos oss  OCH ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT FÖRSTÅ !

Folkpartiet kritiseras ibland för att var ett lärarparti men har någon funderat på vad motsatsen hade varit. Ingen erfarenhet ingen kompetens inom ett område som de flesta av oss tror blir avgörande för vår framtid. Kunskapssamhällets fundament, byggs i skolan. Bra byggen tar tid men arbetet är påbörjat. Låt oss slippa höra inkompetens och fördomar på skolområdet, vi har sett resultatet och försöker nu korrigera gamla misstag efter amatörernas afton inom skolpolitiken.
Sossar och moderater, bort med tassarna !

fredag 25 januari 2013

Rädda Falsterbo

Innan Jul kunde vi konstatera att någon gjort olovliga ingrepp på strandnära tomter i Falsterbo. Nu följer FP upp med att  begära att Vellinge Kommun skall återplantera de växter som skadats eller skövlats. Nu får vi se hur snabba Moderaterna i Vellinge är. Vad tror du?
Motionen lämnades den 23 januari 2013.

onsdag 23 januari 2013

Framtidens äldreboende i Höllviken

Under många år har drömmen om ett Hotell på näset vandrat runt bland olika entreprenörer. Ibalnd har det varit strandnära ideer i Kämpinge eller Falsterbo och nu senast den Sk Nyckelhålstomten i Höllviken. Initiativ som varit berömvärda men ofta något orealistiska. Nu har kommunen meddelat att även detta projekt nått vägs ände. Vad skall man då göra på en stor tomt, nära service, kultur, natur och kommunikationer?
Jo ett äldreboende så klart. Med havsutsikt. Det är våra äldre värda, eller hur!