fredag 15 februari 2013

Moderaterna nappar på Fp förslag till kommunalt bredbandsbolag

 
Folkpartiet har sedan två år tillbaka drivit frågan om att utveckla det eftersatta bredbandsnätet i Vellinge kommun. Förra året motionerade vi i kommunfullmäktige om ett brett program för att förbättra situation och yrkade på:
  • Att kommunen i sina skilda verksamhetsplaner från och med 2012 planerar så att minst målen i Alliansens bredbandsstrategi för såväl 2015 som 2020 uppnås i Vellinge.
  • Att, i de fall målen ej kan uppnås via samverkanslösning med olika marknadsaktörer, det etableras kommunalt bolag för bredbandsutbyggnad och bredbandsdrift i Vellinge.
  • Att kommunen i sina skilda verksamheter framledes prövar befintlig verksamhet och kravställning mot möjligheter som ges med tjänster som kan erbjudas med hjälp av bredband i världsklass i Vellinge.

Reaktionen från den moderata majoriteten har dock varit ljum, fram till nu. I en artikel i Sydsvenskan utrycker kommunstyrelsens ordförande, Lars-Ingvar Ljungman, planera på att etablera ett kommunalt bredbandsbolag. Se: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/kommunen-kan-starta-eget-bredbandsbolag/

Sent skall syndaren vakna!

Inom Folkpartiet gläder vi oss dock självfallet av att moderaterna har börjat förstå problemet och tar till sig våra idéer."

 

tisdag 12 februari 2013

Oseriöst om tjänstebilar i Vellinge

På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlas ett ärende om möjligheten till förmånsbil för kommunalt anställda i Vellinge kommun. Förslaget har arbetats fram av tjänstemän i kommunhuset och backas upp av Vellingmoderaterna. Jag har inget emot kreativa förslag och tycker att ett beslut om att finansiera sin bil bör ligga hos den enskilde, men det finns en gräns där man bör fundera på seriositeten i förslaget. Vellinge kommun finansierar inget, det är ingen förmån och inte heller en kostnad för kommunen, bara ett väldigt dyrt sätt att ha bil på och kanske en risk vad avser restvärden.

Signalerna vi skickar är att detta är en förmån som syftar till göra Vellnge kommun atraktiv som arbetsgivare och en förmån för de anställda. Samtidigt höjs lönerna ytterst modest för de stora massorna anställda. Har någon funderat på de ekonomiska konsekvenserna av att finansiera en bil genom löneavdrag för redan lågt avlönade? Jag tycker Vellinge kommun kan hitta moderna, attraktiva, miljömedvetna sätt att attrahera rätt personal, Börja gärna med en seriös lönemodell.

Folkpartiet har sedan länge efterlyst en strategi för att locka de bästa lärarna till vår kommun. Där tycks såväl Moderaterna som tjänstemännen stå handfallna. Nu gäller gasen i botten på tjänstebilen. Kosta vad det vill!

Folkpartiet reserverar sig för dumheter!

lördag 2 februari 2013

Bra lärare förtjänar bra skolpolitik

Debatten om skolans förutsättningar drivs av alla etablerade partiet. Folkpartiet har med sitt starka fokus på skolan de senaste åren visat vägen till en utveckling som på sikt skall leda till en generellt sett bättre skola för hela sverige och alla barn. Inte bara några enstaka intiativ utan förbättringar inom allt och för alla.

Förutsättningarna för att lyckas tror jag finns, bland annat därför att Folkpartiet har väldigt många aktiva politiker som också arbetar eller arbetat inom skolan. Erfarenhet och kompetens saknas inte hos oss  OCH ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT FÖRSTÅ !

Folkpartiet kritiseras ibland för att var ett lärarparti men har någon funderat på vad motsatsen hade varit. Ingen erfarenhet ingen kompetens inom ett område som de flesta av oss tror blir avgörande för vår framtid. Kunskapssamhällets fundament, byggs i skolan. Bra byggen tar tid men arbetet är påbörjat. Låt oss slippa höra inkompetens och fördomar på skolområdet, vi har sett resultatet och försöker nu korrigera gamla misstag efter amatörernas afton inom skolpolitiken.
Sossar och moderater, bort med tassarna !