lördag 27 juli 2013

Körslaget i Skanör Falsterbo

Körslaget kommer till Skanör Falsterbo. Jippi ! Nu blir vår redan välkända kommundel ännu mer välkänd. Det är väl bra. Mindre bra är att kommunen förväntas slanta upp 150 000 kr för evenemanget. Det har jag yrkat avslag för men blivit överkörd av Moderaterna. Igen.  Saken för mig är att skattepengar skall användas till det de tas ut för. Dit hör inte ett TV program, hur trevligt det än må vara. Men marknadsföring av kommunen då, är inte det viktigt? Jo, kanske, men detta kan inte påvisas leda till fler boende, handlande eller andra effekter. Marknadsföring är svårt och Vellinge kommun har, tack och lov, inte fokus på detta.

Välkommen körslaget, men inga skattepengar till TV4 från mig !

torsdag 11 juli 2013

Nya Listans förlorade heder

Om du frågar en förtroendevald (politiker) om varför denne person väljer bort sin fritid för att istället bevittna kommunala möten på kvällstid blir svaret ofta -Jag vill var med och påverka en utveckling jag tror på. Jag beundrar dessa människor. I något enstaka fall kan motiven var mindre ädla iform av förhoppningar om ekonomisk ersättning eller helt enkelt ett arbete att gå till. Den sistnämnda kategorin är väldigt ovanlig och få om ens någon kan påstå att ekonomiska motiv , åtminstone över lång tid är ett hållbart incitament för politiskt engagemang.

Jag blev därför minst sagt besviken när jag i dagens SDS läser en intervju med Nya Listans starke man Rolf Erichs. Hans motiv har uppenbart varit personligt agg mot ledande företrädare för ett parti i Vellinge kommun.Personer som genom åren bidragit till att skapa den kommun vi alla känner stolthet över att bo i. Personer som föeträder det parti han själv anser sig sympatisera med.

Kan det bli mer falskt än så här ? Jag beklagar alla som haft ett förtroende för nya listan. Ni är grundlurade!
För mig blev intervjun en bekräftelse på något jag misstänkt. Tyvärr.

onsdag 10 juli 2013

Ljungman och Bredbandsfrågan

Idag var det presskonferens på Falsterbo horseshows internationella presscenter. På plats var jag , Lars Ingvar och några kommunala tjänstemän. Frågan för dagen var den kommunala bredbandssatsningen i ett kommunalt bolag. Men fokus blev istället Lars Ingvars besked om att han inte kandiderar som Ordf för kommunstyrelsen efter nästa val 2014. Jag blev frågad om kommentarer kring detta och här följer mina svar:

Lars Ingvars insats för Vellinge kommun kan avläsas i skattesatsen. Sveriges lägsta kommunalskatt har varit ett tydligt mål som han lyckats med. Vägen dit har varit ett antal omorganisationer med tillhörande krav på effektivitet och full kostnadskontroll. En inte helt enkel uppgift i en miljö som oftast präglas av en attityd att de kostnader man har kan man inte påverka, bara expansion kostar. Att styra en kommun tar kraft och jag är inte förvånad över att Lars Ingvar är klok nog att inse att livet kan bjuda mer än arbete och ansvar för en kommun 24/7. Vem eller vilka som efterträder honom vet jag inget om, men vem det än blir får de en svår uppgift.

Så var det då bredbandsfrågan. Idag meddelade kommundirektören att alla får bredband senast 2014 eller 2015. Säkert? frågade världspressen. Jadå svarade Magnus glatt.

Vi är inte så optimistiska. Så här resonerar vi:

1. Vi ber kommundirektören att driva verksamheten med hög produktivitet, effektivitet och kvalitet. För att lyckas med uppgiften behövs nyttan av IT. Då behövs bredband. Om inte bredband går att köpa på stan, då bygger vi eget. Så långt är alla överens och detta har inte mycket med en strategi att göra.

2. Men om detta nät även skall nyttjas för att vi konsumenter skall få internet hemma så vi kan arbeta och roa oss i hemmet krävs att även vi gräver ner en kabel i jorden fram till varje hus. Nu börjar problemen. Låt säga att att det krävs att 60% vill betala själva i ett tättbebyggt område, vad krävs då för en gård på landet? Helt klart blir det en utamning att få till en ekonomiskt hållbar lösning för alla.

Vi tror nyckeln till snabb utbyggnad heter vägföreningar. Men dessa har inte kompetens eller organisation att klara uppgiften. De har inte ens mandat att fatta ett beslut (!) med nuvarande stadgar Låt oss börja där och vara den hjälpande hand som möjliggör att vägföreningarna kan spela en aktiv roll. Först då kan vi fundera på om vi behöver ett bolag eller en tjänsteman för att bistå i deras utbyggnad. Vi har inget emot att starta ett bolag, men det viktiga är inte bolaget utan vad bolaget levererar till ägarna, dvs skattebetalarna via vägföreningar.

Till sist.
Regeringen har ett mål om att 2020 skall 40% av alla medborgare ha bredband, därefter 90%.
Då kan vi inte säga att målet  nås om det bara gäller på en skola nära ditt hem.

måndag 1 juli 2013

Presskonferens om bredband i Vellinge

Folkpartiet i Vellinge bjuder in till presskonferens om vår syn på Vellinge kommuns bredbandsstrategi.

Onsdagen den 10 Juli kl 11:15 vid presstältet på Falsterbo Horseshow.

Valkretsarnas vara eller icke vara

En del partier och politiker tycker att antalet valkretsar är viktigt. Det tycker inte jag. Hur vi räknar ihop antalet röster är underordnat hur många som röstar anser jag. Att ändra detta efter varje val tycker jag är fel. Vi skall inte av taktiska skäl ändra inför varje val. På riksplanet pågår utredningar som kan ändra förutsättningarna. Till desssa är klara tycker jag vi behåller dagens indelning.