fredag 25 oktober 2013

Juridik i fullmäktige

För ni juridiska diskussioner  KF frågade min granne mig efter att ha läst i SDS.

Nej, självklart inte. Juridik hör hemma hos den som stiftar lagar och det är inte KF i Vellinge. Vad jag försökte lyfta fram är en helt annan fråga.

I Vellinge har vi ett aktivt föreningsliv. Vi är stolta över att det är personlig engagemang och inte pengar som skapar rekreation och utveckling för ung som gammal i Vellinge kommun.. En del av detta är Falsterbokanalens Båtklubb, med en omfattande ungdomsverksamhet i kombination med ett aktivt båtliv för båtägare. Föreningen är idéel och kämpar med att under svåra betingelser utveckla klubbben och det område som klubben sköter. Bland annat innebär det att de har ett ansvar för miljön. Båtar kan utgöra en betydande miljöfara och ansvariga för detta är klubbens styrelse.

Det är rimligt att respektera miljöriskerna i en båtklubb. Det gör inte de styrande Moderaterna i Vellinge. Därför ville jag provocera fram eftertanke hos de 28 Moderata JA-sägarna i fullmäktige.

tisdag 22 oktober 2013

Nya listan och medborgardialoger

Idag hade TV4 ett inslag om Vellinge kommun och medborgardialogerna. Jag fick tillfälle att tycka till om medborgardialogerna och varför Moderaterna är de enda som medverkar på dessa. Jag fick även kommentera nya listans betydelse i Vellinge politiken. Här kommer mina svar igen.

Vellinge kommun leds av Moderaterna i Vellinge. De bär allt ansvar själva. Mycket gör de de bra annat är mindre bra. Exempel på det sista tycker vi är Färdtjänsten, Kronodalsgårdens utbyggnad, utveckling av Höllviken, Falsterbokanalen och Skanör Falsterbo.

Vi gnäller inte. Vi lägger konkreta motförslag för att visa på alternativen för medborgarna 

Bara de kan avgöra om  kommunen skall representeras av andra än Moderater. De har valt att så inte skall ske. Detta förtjänar kritik då jag anser att de bara representerar mindre än 50% av väljarna. Uppenbart gör de en annan bedömning. Vi är tydliga med att vi anser deras bedömning är felaktig.

Nya listans betydelse för Vellinge är ringa men inte inte oväsentlig. De är vad vi kallar missnöjes och utbrytarmoderater, men likväl Moderater. Vi opponerar på Moderater, utbrytare, nya eller gamla. Men eftersom Nya Listans  påverkan på de styrande moderaterna är obefintlig väljer vi att hålla oss till att kritisera "originalet"


fredag 18 oktober 2013

Färdtjänsten i Vellinge

Häromdagen träffade jag på några Vellingebor i entrén till ICA i Höllviken. Den ena var synskadad och den andra satt i en sk permomobil. De berättande hur deras liv förändrats till det sämre när Vellinge kommun lämnade ansvaret för färdtjänst till region Skåne.

Jag skäms.


Många av oss som bor i Vellinge betalar mycket skatt mätt i kronor. Jag vill tror att dessa används bland annat för att just de som behöver färdtjänst i skall ges möjlighet att leva att så bra liv som möjligt, trots sitt handikapp.

När det då blir som nu. Billigt men dåligt är det bara att ta på sig dumstruten och skämmas.

Gör om gör rätt !

NU !

måndag 14 oktober 2013

Maktens ansikte

Så här ser det ut när Moderaterna i Vellinge använder Vellinge kommun för att driva sin politik framåt?! Här mixar man glatt både skattepengar och partipengar för att nå ut. Till övriga partier lovar man att inte nyttja detta för att sprida moderat propaganda.

Dra dina egna slutsatser av detta.
Vi gör det !

Samma gamla takter !

torsdag 10 oktober 2013

Falsterbokanalens framtid

I dagens SDS får man lätt uppfattningen att Moderaterna förankrat utbyggnadsplanerna för kanalområdet med flera partier i Vellinge fullmäktige.

Inget kunde vara mer felaktigt. 

Inte ens i det egna partiet är detta förankrat, inte heller med kommunens tjänstemän. Jag vet för att jag ställde frågan på senaste kommunstyrelsen och fick då svaret att ärendet varit så känsligt att alla normala beslutsvägar satts ut spel och enbart två personer varit inblandade i diskussionerna med sjöfartsverket nämligen Carina och Lars Ingvar.

Oenigheten är fullständig och från Folkpartiet sida har vi redan förklarat att åtminstone den del som idag är bojverkstad är direkt olämplig för boende. Allt detta förväntar vi oss kommer fram i den detaljplan som nu skall tas fram


Läs mer här:

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/fardtjansten-en-het-potatis/

http://vellingekommunstyrelse.blogspot.se/2013/09/m-som-i-miljoskandal.html

http://falsterbokanalen.se/nyheter/nyhetsbrev-oktober-2/