lördag 28 december 2013

2014 Utmaningarnas år

2013 går in på upploppet. Jag kommer inte sakna detta år. Men jag ser verkligen fram emot 2014.

Här kommer några utmaningar inför 2014.Demokrati.
Moderaterna fick i valet ca 49% av rösterna i Vellinge kommun, De tar 5 av 7 platser i Styrelserna. Rimligt? Tveksamt tycker vi och hoppas på att resultatet från det kommande valet blir tydligt till gagn för alla, inkl moderaterna. Dominans och maktfullkomlighet är inte bra för någon och när du läser nedan inser du varför.'

Äldreomsorg
Vellingebon blir allt är äldre och allt fler blir äldre. En koppling till demografin med många födda efter kriget ställer krav på kommunal service så att äldreperioden blir så bra vi alla vill att den skall bli. I klartext. Från att ha låga kostnader för äldreomsorg kommer vi följa riket och västvärlden i att utmanas leverera högkvalitativ omsorg. Varje äldreboende kostar ca 200  Mkr. Vellinge behöver flera stycken de kommande åren.Vi saknar boenden för den som inte orkar sköta sitt hus eller blivit änka/änkeman, men fortfarande är frisk. Problemen är välkända sedan länge.
Jag tycker vi skall se detta som en möjlighet att utveckla konceptet
Bästa livskvalitet för dig, med ett tillägg. Oavsett ålder. Lite är gjort, mycket behöver göras
Politiker är ansvariga för kvalitén i omsorgen, inte enbart utförarna. Det är den som upphandlar som skall vara tydlig i krav och inte göra det möjligt för entreprenörer som enbart har pris som argument att lyckas komma först i upphandlingarna.

Våra skolor
Vi har en av Sveriges bästa skolor tycker lärarförbundet. Det är bra, men inget vi nöjer oss med. Skolutveckling är ständigt pågående, långsiktigt och startar om varje läsår. Men vi har jätteproblem med vår skolor när det kommer till innemiljö. Dålig luft, fukt och buller i skolor som är byggda på 70 talet. Vi måste förmodligen riva och bygga nytt, då problemen ofta kommer underifrån dvs fukt från bottenplattor som inte är byggda på rätt sätt. Åtminstone inte med dagens kunskaper. Att lappa och laga, ventilera mm, löser inte orsaken till problem, men kanske dämpar det symptomen. Ett tag. Bortkastade pengar tycker vi. Vi snålar inte på bekostnad av barnens och personalens hälsa.

Folkpartiet har som enda parti i Vellinge en egen skolplan som tydligt visar på alternativen för Vellinge skolor.

Skatteunderlaget
Vellinge kommuns ekonomi har under senare år allt mer urholkats. Det blir så när kostnaderna ökar mer än intäkterna. Till detta har vi genomfört omfattande investeringar för framtiden som givetvis skapat en skuldsättning som är betydande. Men tack vare låga räntor och överraskningar från regeringen och arbetsmarknadens parter har vi lyckats hålla näsan ovan vattenytan. Men i längden går inte detta, speciellt om vi tar utmaningarna ovan på allvar. Vi behöver få flera skattebetalare till kommunen för att balansera demografiska ojämnheter. Börja bygga kan man tycka låter enkelt, men trots att Vellinge kommun är populärt hos många är kostnaden för hög för de flesta. Vad kan kommunen då göra? Jo vi kan uppmuntra till egenbyggnation genom att upplåta mark  till enskilda före de stora byggbolagen. Vi kan växla beståndet i Vellingebostäder med mindre nyproducerade lägenheter som gör det attraktivt att sälja villan och flytta , när behoven av yta minskar. Då skapas omsättning i bostadsmarknaden och möjliggör för yngre att flytta hit. Vi har turen att bo en en expansiv region.Låt oss inte missa chansen.

VA-Problem och miljö
Att den globala uppvärmningen påverkar vår miljö låter jag experter ha sina åsikter om. Jag vet för lite. Men att grundvattnet är lågt och att det numera bor långt fler på näset än tidigare är lättare att förstå. Vi har helt enkelt ett helt underdimensionerat VA nät, för såväl spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Nu är vattenkvaliten bättre än tidigare men dagvattenproblemet börjar bli akut. Årtionden av eftersatt utbyggnad och förträngning av problemen gör att lösningen nu är omfattande och kostsam

Bredbandoch andra kommunikationer
I hela Sverige pågår en kapplöpning om vem som skall äga framtidens infrastruktur. På kort tid har utbud och därefter efterfrågan av tjänster som förutsätter bredband gått från totalt ointresse till en av de säkraste investering som går att finna. Riskkapitalet har insett detta och resurser strömmar in för skära bort sin egen del från konkurrens. En svårgenomtränglig och icketransparent affär , åtminstone för lekmannen som bara vil ha bra och billiga tjänster. Vellinge kommun kan spela en roll i detta spel, men vi saknar erfarenhet och kompetens. Folkpartiet har bemannat upp våra styrelseplatser i VESAB med unika kompetenser. Tyvärr är vi ensamma om detta och är inte i majoritet. Vi får nu agera vakthundar och hoppas vanligt bondförnuft kan räcka tillräckligt långt. Politikerkäbbel får inte resultera i utebliven service.

Vellinge kommun har ca 5000 företag, de flesta med ingen eller få anställda. En absolut minoritet bedriver verksamhet med Vellingebon som kund eller anställd. Vårt beroende av vår närmiljö är avgörande.Kommunikationer gör det möjligt att bo här med världen som arbetsplats. Vi har 30 minuter till Kastrup/Köpenhamn/Malmö. Fortsatta satsningar på kommunikationer som är miljövänliga behövs. Ett snabbtåg till Malmö från näset gör boendet här än mer attraktivt

Vellinge i Världen
Ibland kan man tro att Vellinge är en isolerad del av världen. Vi är oss själva nock, som man säger här i södern. Men vårt beroende av omvärlden och vårt gemensamma ansvar gör det allt mer omöjligt att bibehålla denna uppfattning. Staten reglera mer och mer av den kommunala verksamheten, på bekostnad av det kommunala självstyret. Vi värnar kommunalt självstyre och vill att detta stärks. Att kunna påverka sin närmiljö är viktigt för individens frihet.Vi tror på internationalism och frihandel genom EU och FN. Men inte på bekostnad av nationell frihet utan som en möjlighet och medel för en bättre värld. Frihet för individen utan inskränkningar är en grundsten i det liberala budskapet. Bekämpa de onda och bistå de goda krafterna. I Vellinge kommun bor ett litet antal flyktingbarn. Deras resa till Vellinge har varit lång. Nu är de här och kommunen sköter uppdraget bra. Förmodligen till en kostnad som också är ett slags rekord men den kostnaden är lätt att bära när vi bevisat att något som varit omöjligt i drygt 20 år nu visat sig gå riktigt bra. Sverigedemokraterna påstod i fullmäktige den 4 dec 2013 att det största problemet med flyktingbarnen var att man numera kan köpa en burkini på det kommunala badet. Om det är ett problem, vad är då ett problem ?

Gott Nytt 2014 !

/Henrik Thorsell
Ordf FP Vellinge

onsdag 18 december 2013

Befria bredbandet från politiken

Är bredband en het politisk fråga ? Njae, det borde det inte vara. Vi är i huvudsak överens om att bredband bör finnas, även i en kommun som Vellinge. Några kommundelar har redan fått sin installation och njuter till fullo av vad bredband kan ge i form av tjänster  och underhållning.

Utbudet fullkomligt exploderar !

Så till frågan om vem som bygger var. Vellinge kommun har genom sitt bolag VESAB lovat bredband till alla i kommunen. Det innebär i korthet att någon för får betala mer för att alla skall få samma pris.
Förmodligen tätorter som subventionerar landsbygd. Det kallas marknadskrafter att det är så och svårt att göra något åt om man man bekänner sig till marknadsekonomin, vilket en överväldigande majoritet i Vellinge gör.

Ett privat alternativ behöver inte lova något till alla utan kan sänka sitt pris till attraktiva kundgrupper.

Nu står slaget mellan ett kommunalt initiativ och att antal privata varianter. Problemet är bara att alla aktörer (hoppas jag) kan räkna och vet att om de inte får en viss mängd kontrakterade blir kostnaden för hög för konsumenten. I Ljunghusen kostar bredband 299 kr/mån, det är förmodligen ett rimligt korrekt marknadspris. Men då subventionerar vi ingen!

Tänkt på det när du väljer. Om du får möjlighet att välja. Jag hade valt den som levererar snabbast och garanterar leverans.

Men jag hoppas slippa subventionera andras bredband via skattsedeln, helt säker är jag tyvärr inte.
Fortsättning följer...

tisdag 10 december 2013

Bredbandstramset fortsätter

Moderaternas "One man show" blir allt mer farsartad när det gäller bredbandsatsningen. Sen fredagkväll aviserar man att "imorgon börjar vi gräva". Gräva vadå ?

En grav för bredbandssatsningen eller en minneslund för bortkastade skattepengar?

Jag föreslår att Vesab börjar gräva i Vattle by, Nu ! eller igår.

Tänk stort börja litet.

Ansvarsfrågan då. Jo, den vilar tungt på de tre moderater som i ensamt majestät och utan insyn fattar många okloka beslut.

torsdag 5 december 2013

Färdtjänsten i Vellinge Kommun

Vellinge kommun har en färdtjänst som inte fungerar. Åtminstone inte för alla. Ca 10 av 3000 resor/månad får klagomål för brister i leveranserna. Varför? Jo för att det är Skånetrafiken som levererar. Vi slänger ut dem och slantar upp 6,1 Mkr extra så fungera det nog bra. För att vara extra noga, Det beräknas kosta 1,1 Mkr extra per år och sedan får region Skåne 2,8 Mkr för att vi bryter avtalet.

Folkpartiet valde att inte delta i beslutet och fick hård kritik för detta av Moderaternas Lars Ingvar Ljungman. Vi gjorde så för att markera och här vill jag förklara varför.

Det är något som gått fel med Färdtjänsten i Vellinge kommun. Vad beror det på? Har Skånetrafiken inte förutsättningar att klara uppgiften? Är detta en långsiktig lösning? Varför fungerar det i andra kommuner men inte här? Hur kunde vi skriva ett avtal där en undermålig leverans kostar pengar att komma ur. Normalt häver man ett avtal efter krav om fullgod leverans. Men inte inte här. I Vellinge kommun har vi två extremt insatta personer som väl känner både skånetrafiken och Vellinge kommuns förutsättningar. Lars Ingvar Ljungman och Magnus Hedin. Båda med förflutet i Skånetrafiken, numera i Vellinge kommun. Vi har inte fått en rimlig förklaring hur det kunde gå så fel. Bara att det det nu kostar 6,1 Mkr att komma vidare. Jag tycker en förklaring till misslyckandet vore passande. Vi ber nu revisionen granska turerna så vi slipper skicka en räkning för misstagen till skattebetalarna. En gång till.

Till sist men inte minst. Färdtjänsten skall fungera 100%, Det är ett SKALL krav!

Burkinis i Vellinge

Igår var det årets sista fullmäktige följt av sedvanligt traditionsenligt Skånsk julbord på klassisk mark,Vellinge Gästis.

Kvällens huvudnummer stod Sverigedemokraterna för. Nu skulle de visa vilka negativa konsekvenser det fått för Vellingeborna att även vår kommun drar ett litet strå till stacken för att hjälpa till att skapa en framtid för de flyende barn som vi oftast kallar ensamkommande flyktingbarn.

Vi har i kommunstyrelsen fått ta del av en omfattande och grundlig genomlysning av hur Vellinge kommun löst uppgiften, Betyget var mycket bra. Jag tycker alla Vellingebor skall vara glada för det. Glada för barnens skull men faktiskt också därför att vi visat att det är möjligt-även i Vellinge kommun.

Vad  kommer då fram i debatten från Karl Johan Persson, Sd ?

Jo, Det säljs burkinis på badhuset! Ve och fasa jag får kramp bara av tanken. Kulturarvet risker att utplånas, eller? Min frihet begränsas?

På sätt och vis var det skönt. Jag var lite rädd att SD kommit fram till något mer verklighetsförankrat. Men om detta är vad de har att komma med finns inget att frukta.

Nu blickar vi framåt och fortsätter leverera kvalitet i omsorgen om alla människor i vår del av världen.

God Jul !

Länkar:

SDS

Bambuser