fredag 19 december 2014

Vem behöver Nya Listan i Vellinge?

När Nya Listan i Vellinge gjorde entré i Vellingepolitiken tyckte jag det var ett sundhetstecken. Efter många år av maktmonopol bryter sig missnöjda M-sympatisörer ut för att starta eget parti. Nya Listan var född. Startplattan blev missnöjet i Falsterbo med att ännu ett hotellprojekt förvandlas till bostadsrätter på bästa läge. Snabbt insåg partiet att detta var ett något tunt partiprogram och fokus flyttades till demokratiunderskottet som blir en konsekvens av att ett parti har en alldeles för stor majoritet från folket. Med stark understöd från Sydsvenskan lyckades man utpeka trion Ljungman/Holm/Roth som roten till allt ont. Framgången var ett faktum.

Nu är trion pensionerad , Sjögatan snart bebyggd, framgången bortblåst precis som partiprogrammet.
Vad väljer man då ? Jo, nu läggs all energi på att attackera det nästa största partiet FP.

Vi kommer aldrig  gå i debatt med nya Listan, då de helt enkelt saknar uppfattningar i de frågor vi ser som viktiga att diskutera. Kanske kan detta ändras inför valet 2018, men just nu är det ett faktum.

Folkpartiet utmanar de styrande Moderaterna med egna idéer och förslag. Antingen väljer de att lyssna och ta till sig eller också finns det tydliga alternativ för väljarna att ta ställning till vid nästa val.

Vi är tydliga med vad vi vill och hur vi kommunicerar.
Vi skruvar upp ambitionerna.


God Jul !

fredag 12 december 2014

FÖRTYDLIGANDE

I dagens SDS går att läsa att Fp anser Moderaterna "Snott" nämndsplatser från FP. Detta är helt fel och om tolkningen beror på mig eller FP ber jag om ursäkt för detta och gör ett förtydligande.

Så här läget. Om alla partier följt folkets val hade M och FP erhållit två extra mandat i nämnderna. Genom sk teknisk valsamverkan mellan S, NLV,MP, förlorades 2 platser till denna pakt.
För att begränsa skadan på demokratin  ingick FP och M en valsamverkan för att återta vad som var möjligt. De återvunna  platserna fördelades lika mellan partierna. Nettoförlusten till vänsterpakten blev således 8.
Vi var båda partierna nöjda med denna uppgörelse, men det skall inte tolkas som att det var det ena eller andras partiets platser.
Skillnaden ligger i konsekvenserna. För FP en halvering, för M en betydligt mindre skada.

För framtiden kan vi konstatera att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Nya Listan Vellinge säger att de vill stoppa SD, men i verkligheten är det FP  de vill stoppa. Oavsett pris.
Inför detta kan ingen förhålla sig passiv med hedern i behåll.

Folkpartiet är ett alliansparti precis som Moderaterna. Vi har en gemensam värdegrund.
Det kan inga pakter stoppa.

onsdag 10 december 2014

Folkets vilja

I Vellinge kommun har vi sedan trettio år tillbaka följt en grundläggande princip för hur de olika partierna besätter de ledande posterna i kommunens politiska organ, nämligen den att kommunens största parti erhåller ordförande och vice ordförande och kommunen andra största parti tar 2:e vice ordförandeposterna. 
Det är en princip som Folkpartiet har hedrat genom åren, även när vi inte var kommunens 2:a största parti. Det har varit en bra princip för Vellinges väljare eftersom den premierar partier som av egen kraft lyckas skapa tillräckligt stöd från väljaren. Det är en princip som premierar partier som söker inflytande genom valurnan och inte genom "korridorsmygel" i kommunhuset.

Vi kan konstatera att tre av kommunens partier, Nya Listan, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu valt att sätta den principen ur spel och istället försökt genomföra en huggsexa på de poster som enligt gammal praxis skulle tillfalla Folkpartiet. Man gör det genom att efter valet bilda en pakt för att kunna uppträda som ett parti. Ett parti som ingen röstat på.Det sker dessutom med passivt bistånd från moderaterna. Vi har därmed fyra partier som försöker marginalisera 3344 Vellingebor som valt att lägga sin röst på Folkpartiet. Vem tror att det speglar folkviljan i vår kommun?

Dessa fyra partiers agerande handlar inte, som t ex herr Erichs från Nya Listan försökt påskina i media, om att man försöker minska moderaternas dominans i de politiska organen. Det handlar inte, som Björn Axtelius från socialdemokraterna säger, om att ”hjälpa demokratin på traven”. Istället har tre partier gått samman i en ohelig allians för att försöka helt rått tillskansa sig poster som man inte lyckades få på enskild hand i kommunvalet och då med siktet på kommunens andra största oppositionsparti Folkpartiet.

Den nuvarande situationen har medfört viktiga klarlägganden kring de tre partierna i den s.k pakten. Socialdemokraterna hedrade den tidigare nämnda praxisen bara så länge den gynnade dem själva som kommunens andra största parti. Nya Listan  har visat sig beredda att gå över lik, inte bara för vinna egna röster utan även andra partiers vunna röster. Nya Listan, ett parti som i fyra år talat om vikten av mer demokrati. Miljöpartiet har visat sig, precis som på rikspartiet, vara beredda att ”förhandla om precis allt”. Kan hyckleriet från Nya Listan, Socialdemokraterna och Miljöpartiet framstå tydligare?
Slutligen, Vellingemoderaternas agerande väcker allvarliga frågor kring er inställning till partier med en avvikande mening när ni är beredd att låta det gå så här långt i decimeringen av ett alliansparti som Folkpartiet. 

Någon gång måste man kunna lägga valrörelsens bakom oss. Lika tydliga som vi har varit kring vad som skiljer oss, lika tydliga har vi varit om det är Vellingemoderaterna med vilka vi söker samarbete.
De nuvarande situationen leder oss sannolikt fram till en votering vid valen av de olika politiska posterna . Omröstningen är sluten med stöd i grundlagen vilket ger oss alla maximal möjlighet att rösta efter egen övertygelse i denna sak då det enbart syns anonymt. Jag och Folkpartiet utgår från att vi alla i denna kammaren utnyttjar den möjligheten. Oavsett utfallet av voteringen kommer vi inom Folkpartiet lägga detta bakom oss och koncentrera oss på det för vilket vi blivit valda, att fortsätta att utveckla idéer till och driva opinion för bättre svar på vår kommuns utmaningar. 

Det är politik på riktigt, Carina Wutzler!"

onsdag 15 oktober 2014

Rivstart i fel riktning

Jag brukar inte kommentera så mycket om rikspolitik på denna sida, men det har oftast berott på att jag varit nöjd med vad den dåvarande regering gjort för oss. Men nu kan jag inte hålla mig. Hur tänker Statsministern? Jag hade förväntat mig en stjärnförhandlande proffs. Nu känns det som om inget inget felsteg skall undvikas. Vänstern styr utan att sitta i regeringen, smart för då kan de ju inte ställas till svars. 10 000 kr mer i lön till lärarna blev till växelpengar när Fridolin satts sig i stolen på departementet. Hejdå alla förstelärare.

Ja hur tänker de, jag förstår inte.

fredag 19 september 2014

David mot Goliat

Konservativa. / Liberaler Dra dina egna slutsatser om politisk framgång här:

                                                                                  SUMMA
Täby              M  37,6 %    Folkpartiet 25.3 %      
Danderyd       M  41,3  %   Folkpartiet 17 %
Landskrona    M  7%          Folkpartiet 25,8 %
Tibro              M  11, 5 %   Folkpartiet  14,8 %
Tjörn              M  14,5 %     Folkpartiet   21,2 %
VELLINGE   M 48.1  %     Folkpartiet 14,3 %

torsdag 18 september 2014

VALRESULTAT 2014

Valet 2014 är över. Det blev inte som vi tänkt eller hoppats.Vellingemoderaterna fortsätter prenumerera på makten i 4 år till och en minoritetsregering tar plats i Stockholm. Självklart är vi inte nöjda. MEN, denna gång vann Moderaterna ärligt. Vi bjöd motstånd tillsammans med andra partier och jag tycker att Velllingeborna faktiskt valde att rösta för inte mot som tidigare val. Valresultatet är därför mer ärligt och korrekt.

Men valkretsarna då?

Vi har aldrig, enligt min mening, haft en reell möjlighet att minska valkretsarna. Det är bestämt i lagen, och över den råder inte Vellinge fullmäktige. Jag tycker dock att Moderaterna bör betänka att de inte har en faktisk majoritet, men en legal sådan, och sedan agera utifrån detta de kommande 4 åren. Vi respekterar valresultatet och anser att mandaten skall fördelas proportionellt till valresultatet. Detta slår hårt mot mindre partier, men trösten heter insynsplatser och alternativet är ohederligt mot väljarna.. Jag beklagar att 588 röster på KD inte ger ett enda mandat, men även här är förklaringen logisk. Vellinge har nästan 1000 fler röstande i år jämfört med 2010.

Folkpartiet har gjort sitt bästa val någonsin i Ljunghusen och Skanör. Vi är stolta och tacksamma för detta förtroende och skall göra vad vi kan de kommande fyra åren för att leva upp till förväntningarna- på ett konstruktivt sätt.

fredag 12 september 2014

Slutdebatt Vellinge

Sydsvenskan arrangerar debatt på Kulturskolan.Tack för det SDS.I efterhand tänker man alltid, varför sa jag inte det istället eller ställde en annan fråga till motståndare. Det bestående intrycket de flesta bar med sig hem var nog ändå buropen från första parkett. Här huserade den moderata gruppen. Att FP skall behöva föreslå ordningsbetyg i en debatt var jag inte beredd på. Jag tolkar burop som det yttersta beviset för att argumenten tryter. Låt oss slippa detta i framtiden. Jag hoppas buandet igårkväll var ett kollektivt självmål av Vellingemoderaterna och inte ett tecken på bristande respekt för väljarna och demokratin

På Måndag börjar valarbetet inför 2018. Utan burop.

fredag 29 augusti 2014

Inte ens en kanin

I SDS kan vi idag läsa att det inte blir någon gul kanin i rondellen i Höllvikens entré. Det är nog bra att det inte blir. Men hur skall de som tar ansvar och bryr sig förklara hur 60 000 skattekronor nu kastats i sjön ? Och att en ny upphandling skall göras som kostar hur mycket då?

Välj bort ett (M)onopolparti den 14 september och stoppa slöseriet

måndag 25 augusti 2014

Expressbuss från Vellinge C

Sedan drygt ett år tillbaka driver Vellinge kommun ett projekt kring centrumutveckling. Primärt handlar det om att få handlare, fastighetsägare och övriga intressenter att samverka för att utveckla kommundelen. Vi är positiva till det pågående arbetet, även vi anser att de stora frågorna kring samhällsbyggnad och långsiktighet inte ryms inom direktiven.

Nu bidrar Folkpartiet  aktivt genom att förslå en ny bussförbindelse till Vellinge Centrum

Linje 150 Express, Direkt från Vellinge Centrum ut på motorvägen via den nya infarten i Vellinge. På 12 minuter är du Södervärn utan stopp.

Då blir det slut på frysande, blåsiga och ogästvänliga stunder på Vellinge ängar. Direkt från centrum kan du köpa din latte på morgonen och handla med dig mat hem på kvällen. Bra för dig och bra för miljön.

Låt inte Moderaterna säga nej till även detta FP förslag.

fredag 22 augusti 2014

Bertil är kritisk

Idag har jag varit på rundtur med Moderaten Bertil Lenntorp, en engagerad Moderat som går på djupet med dagvattenproblematiken i HÖLLVIKEN. Tillsammans med Lennart Eriksson och Per Edeheim från Miljö och byggnadsnämnden har vi på plats fått se hur grundvatten och nederbörd ställer till det för de boende i Höllviken.

Dagvattenavrinning eller bristen på det samma sätter fokus på problemen med att skapa åretruntboende av sommarstugor. Att många hus är byggda på en mosse som inte längre har avrinning gör inte läget bättre. Bertil sätter också ljus på juridiken bakom vägföreningarnas uppdrag. Vem bär ansvaret? Husägare, vägföreningar eller kanske kommunen som den som faktiskt ansvarar för detaljplaner och samhällsplaneringen. Från andra håll får jag veta att vi än idag begår samma misstag igen. Helt klart är detta är ett problemområde som kommer kosta stora pengar, oavsett vem som står för notan. Glöm inte att kommunkassan är dina pengar med.

Med spänning ser vi nu fram emot hur nya detaljplaner, dagvattenutredningen, Vägföreningsutredningen och miljöplaner kan ge oss svar på vad nästa steg skall bli.

Ett är säkert, det kommer kosta.

Tack Bertil för ditt engagemang.

http://seniormoderaten.se/seniormoderaten.se/Info_Kampinge_Mosse.html


onsdag 20 augusti 2014

500 husbilar räcker inte

VellingeModeraterna vill skapa ett sk Naturum av Falsterbo Strandbad. Den enda riktiga inkomsten från detta projekt är parkering för husbilar utanför strandbaden. En uppskattning på 500 husbilar gör att kalkylen ändå inte går ihop.

Hur många husbilar vill Vellingemoderaterna ha?

Fråga de boende hur mycket de uppskattat husbilarna som parkerade i Skanörs hamn under sommaren så tror jag svaret blir så tydligt att alla förstår.

Naturum i Kristianstad går med ett underskott på 11, 5 Miljoner per år. Pengar vi i Vellinge behöver till att säkra kvaliten inom skola och barnomsorg.

Folkpartiet föreslår ett svensk Louisiana i stiftelseform på Strandbaden. Då får vi ökad attraktionskraft året om och ett levande falsterbonäs. Läs mer på Falsterboartcenter

Moderaterna svarslösa

Igår var det företagardebatt mellan partierna i Vellinge kommun. Folkpartiet gick hårt åt Moderaternas svängning från ett företagarparti till maktparti utan rötter.

För varför motsätter sig Moderaterna att:


 • Arbetsrätten moderniseras
 • Sjuklöneansvaret avvecklas
 • Värnskatten avskaffasVi frågar men får som vanligt inga svar. Hur skall moderaterna denna gång bortförklara sig?

I kommunen är Vellingemoderaterna påväg att ännu en gång slarva bort skattepengar. Först bygger man Falsterbo strandbad, en av kommunens dyraste lokaler. Nu vill man spä på med ännu ett statligt åtagande. Ett naturum för fågelskådare, byggt på taket till Strandbaden. Hur detta skall undgå att drabba skattebetalarna får vi inga svar på. Vi vill att staten via länsstyrelsen uppför ett naturum, om de anser sig ha råd, men inte finansierat av skattebetalarna i Vellinge kommun och inte på strandbaden.

Folkpartiet vill skapa ett svenskt Louisiana. I Falsterbo. I Strandbaden. Vi har ett arv att förvalta från Josef Frank, och på detta bygger vi något unikt som fungerar inte bara under sommaren utan året runt.

Vi säger JA till idéerna kring SPA och Hotell i Höllviken. Kombinationen med ett svenskt Louisiana och ett SPA Hotell i världsklass gör att 1+1 blir mer än 2.

Varför vill inte moderaterna detta?
 Fundera på det den 14 Sept

söndag 13 juli 2014

Lugnet före stormen

Sommar och sol i Sverige. Det är bara att njuta. Men inom kort drar valkampanjer och media igång inför höstens viktiga val. Många smider planer, så även Folkpartiet i Vellinge kommun.

Om jag tillåter mig börja med riksdagsvalet tycker jag det är viktigt att väljarna får klart för sig ALLT som alliansen faktiskt levererat. Det är lätt att glömma och förringa. På många plan tycker jag vi måste påminna oss om att:


 • Det största förändringsarbete någonsin inom Svensk skola är igång. Målet är tydligt och det handlar om vår konkurrenskraft i en allt mer global konkurrens. Självklart ligger oftast fokus på individen, men nationens samlade kompetens i form av att vara en marknad eller leverantör som kan utmana och skapa möjligheter är också viktigt. Världens mest kunniga och medvetna konsumenter kan locka företag att testa nya koncept och produkter. Det är detta skolpolitik handlar om. Konkurrenskraft för enskild och gemensamt. Björklund bär den gula ledartröjan och jag vill se honom gå hela vägen imål.
 • Det skall lönas sig att arbeta. Jobbskatteavdragen fungerar ! Så bra att inte ens oppositionen vill ta bort dem. Nästa steg skall vara den "tillfälliga" akademikerskatten på 5%. Bort med den och vi är åter i max 50% i skatt. Kvitta gärna bort ränteavdragen. Låt det löna sig att studera.
 • Var medveten om vad alternativet är. Jag läser med förskräckelse på hur Miljöpartiet ser på konkurrenskraft, skolpolitik och skatter. Man undrar om någon av deras sympatisörer över huvudtaget har läst mer är namnet på partiet. Jag är starkt kritiskt till Miljöpartiet som jag ser som ett hot för framförallt Sveriges ungas möjligheter. Sällan eller aldrig ställs de till svars för sina idéer. Populism i sin värsta form.
 • Svaga otydliga Socialdemokrater som styr i backspegeln. Jag gillar faktiskt mycket av det som Socialdemokratin stått för, men 2014 håller det inte att bara kritisera och måla över med en ny logga. Jag förstår att det är jobbigt för S att nya moderaterna också är arbetarparti, men då måste man börja med visioner och ideer. Att sätta en fackföreningspamp vid rodret kan tyckas smart, men det tar inte landet framåt. Kom igen med konkreta förslag på hur Sverigeskonkurrenskraft kan förbättras. men det kan de inte för de vet inte. Så enkelt är det.
 • Blunda inte för SD. Om nu någon lyckats somna om efter EP valet vill jag ännu en gång ställa frågan rakt ut. Varför röstar så många på SD? Svara ärligt på den frågan, så kanske vi tillsammans kan ta matchen med välgrundade argument och lämna sandlådan en gång för alla.

Fokus Vellinge
26 år med maktfullkomliga moderater som passerat bäst före datum. Vi måste få ett bättre rekryteringsunderlag för ledande politiska positioner i Vellinge kommun. Vi ser det behovet på i stort sett varje möte. Moderaterna får gärna spela en ledande roll men nu krävs fler och bättre krafter. De senast åren har mer 100 motioner avslagits eller parkerats av maktfullkomliga Moderater. Med ett enda motiv, allt som inte kommer från det egna partiet säger vi NEJ till. 
Oansvarigt tycker jag.

Moderaternas misslyckande radar upp sig. Personalproblem med höga kostnader för skattebetalarna till följd. Skadestånd till skånetrafiken pga usla avtal. Fördyringar av tågtrafiken till östra kommundalarna. Bredbandsfiaskot. Viten för dålig arbetsmiljö. Med mera .

Anta utmaningarna
Ett levande Falsterbonäs året runt, kanalenprojektet, utveckling av Höllviken och ny stadsbild i Vellinge. Ökad behov inom äldreomsorg, förbättrade möjligheter att driva företaget i kommunen och ökade ambitioner inom skolan. Hotet från stigande havsnivåer och bristerna inom dagvattensystemet. Listan kan göras hur lång som helst.

Nu har moderaterna haft chansen i 26 år. Det räcker !

måndag 23 juni 2014

M älskar arvoden !

Vellingemoderaternas arvodeskultur sitter i kommunhusets väggar. Den går inte att tvätta bort med en quickfix från en snabbt sammankallad arvodesberedning. Detta är en kulturfråga som byggts upp under många år. Det faktum att Moderaterna vidhåller rätten till att få betalt 2ggr för samma timme visar att attityden inte ändrats. Vad som är ännu värre än arvoden är attityden att Vellinge är moderaterna- moderaterna är kommunen. Detta kommer i uttryck som ”Moderaterna levererar”, för att rättfärdiga monopolism och demokratiförakt
Läs mer på SDS

onsdag 18 juni 2014

Telia vs VESAB

I dagens SDS skriver Telia ett öppet brev till Vellinges kommuns medlemmar. Annonsen är minst sagt förvånande för att inte säga förskräckande. VESAB har medvetet spridit felaktig information till oss i Vellinge, allt enligt Telia.Folkpartiet har anklagats för att sprida dessinformation om bredbandsutbyggnaden i vellinge kommun, då förstod vi inget av anklagelserna. Nu klarnar det. VESAB har andra intressen än det uppdrag vi gett dem. Nu återstår att klara ut varför.Alternativen är nu klarare än tidigare. VESAB har bildats på felaktiga grunder. Uppdraget att skapa bredband till alla är inte längre aktuellt. Marknaden som inte fanns finns plötsligt inte bara i Bredband2 utan även i Telia mfl aktörer. Slutsats: Vi behöver inte VESAB!
Tänk om, gör rätt.

torsdag 5 juni 2014

SM i arvoden

Att arvoden för politiska uppdrag har varit lockande som födkrok för många har varit känt sedan länge. Jag tycker denna lockelse i grunden är bra. Vi måste få bra krafter i politiken. Bra betalt skapar incitament.  Men efter 26 år av maktmonopol är det svårt för att inte säga omöjligt att bibehålla denna uppfattning. Samma människor cementerar maktstrukturer, förhindrar eller blockerar förnyelse, och egenintressena får högsta prioritet. Därför är det bra att vi nu tar ett steg i rätt riktning och anpassar ersättningsnivåerna till jämförbara kommunen. Jag hade gärna sett en amerikainspirerat system där tiden på högsta ämbetet är tidsbegränsat.

Nästa steg är att justera tjänstemännen på högsta nivå. En kultur måste städas ur. En trappa städas bäst uppifrån. Nu är skurhinken framtagen.

tisdag 3 juni 2014

Budget 2015 och skatten

I Juni är det dags för beslut om budgetramar 2015. Folkpartiet har ett eget förslag som skiljer sig från Moderaternas med hela 3 Miljoner kronor. Det motsvarar knappt två promille. Vi förmodar att även i år kommer vi få höra hur oansvariga vi är och att vi tror att pengarna skall ramla ned från ovan. Detta trots att skillnaderna är felräkningspengar.

Vår satsning ligger på skolområdet och avser elevhälsa, skolresultat och avlastning av lärare.

Varför lägger vi då en budget iallafall. Ja det undrar faktiskt vi med. Våra många förslag ryms inom befintlig budget. Vi kommer dessutom med en sparförslag för den högsta ledningen, kommunstyrelsen när detta skall beslutas senare i år.

Kommunens tjänstemän har arbetat i månader med ett seriöst och genomtänkt budgetförslag som vi i stort är överens om.

Skatten vill vi hålla oförändrat låg så länge det går, men det finns ett slut även här och förklaring finner du nedan.

Övergripande är budget ett sätt at skapa kostnadskontroll. Genom sparsamhet, korrekta prioriteringar kan vi bibehålla service och kvalitet utan att det kostar mer. Men detta är ett dagligt slit för de som arbetar i Vellinge Kommun, mindre en uppgift för politiken.

Vad är då trots allt viktigt med budgeten, jo följande:
 • Vi måste på sikt få in mer skattepengar. Skatten betalas av individer, alltså fler Vellingebor.
 • Vi vill kunna erbjuda bra omsorg till en snabbt ökande andel äldre
 • Vi måste kunna erbjuda unga en chans att bosätta sig i Vellinge kommun utan att först tjäna ihop miljoner. Det gör vi  genom ett varierat utbud av boendeformer
 • Vi måste underhålla och bibehålla de lokaler kommunen äger. Annars riskerar vi värden som byggts upp av den äldre generationen
 • Vi måste lösa problemen med stigande havsnivåer eller åtminstone begränsa den påverkan som drabbar oss. det är inte rimligt att det är enskilda husägare som skall ta hela smällen
 • Dagvattenproblemen måste lösas. Detta är en kommunal uppgift
 • Värna vår natur, en försiktig exploatering skall göras
 • Bibehåll och öka kvaliten i skolan
 • Satsa mer på musikskolan, vår viktigaste kulturbärare.
 • Låt småföretagsamheten spira. Gör komvux till en inkubator för omstart. För människor och vanliga företagare !
 • De kommunala bolagen måste ge avkastningen till ägarna, dvs medborgarna. Gör de inte det skall vi sälja dem och låta någon göra det jobb som vi uppenbart inte klarar av.

torsdag 15 maj 2014

Vellinge rasar i populär rating

För några år sedan knep Vellinge Kommun topplaceringar. Nu ser det tyvärr annorlunda ut. Läs mer om FOKUS 2014 som varje år undersöker var det är bäst att bo. Vad finns det då för slutsatser att dra. Jo att i framtiden måste vi jobba för att locka hit nya Vellingebor. Bygga attraktivt och i en bra mix på kostnader som drabbar familjen, direkt och indirekt. Låg skatt räcker inte längre som argument för att attrahera. Än mer oroväckande är det att ta del av befolkningsprognoserna för de kommande åren.

Andelen 0-5 åringar av befolkningen minskar kraftigt och underlagen för skolor och dagis blir snabbt sämre. Inget av detta är nyheter men nu går det inte att blunda längre.

Jag tror detta blir en viktig valfråga och Fokus skapar ett startskott.

lördag 10 maj 2014

Tack Lars Ingvar

Efter nästan 30 år i Vellinges kommunpolitik har Lars-Ingvar Ljungman valt att lämna, inte för att han måste utan för att han vill. Det säger mycket om Lars-Ingvar. Han gör det han vill. Den 16 maj är det avtackning och Folkpartiet uppvaktar såklart honom denna dag. Jag tillsammans med vännerna Boel Franzén Sveger och Bengt Bergström, vår nestor. Boel var med om att tillsätta honom som ordförande för socialnämnden 19?? och Bengt gjorde så att Moderaterna fick sitt första kommunalråd i det nybildade Vellinge kommun 1974. Många år har gått sedan dess. Jag var själv skolungdom och hade nöjet att få följa Lars-Ingvars gärning från första parkett, men dock som åskådare.
Vad finns det då att lära och tillvarata efter epoken Ljungman/Holm? Det första jag tänker på är det viktiga med kompletterande av kompetenser och förmågor. Utan Ljungman ingen Holm och vice versa. Det ser vi facit på nu när Holm är borta från scenen sedan förra valet. I kombination med en av Sveriges förmodligen starkaste kommunaltjänstemän var det näst intill omöjligt för oss utomstående att tränga igenom den skyddsmur som denna trio utgjorde.

Leda eller bli ledd

Vellinge hade länge en tydlig policy att det är politiker som styr över tjänstemännen. Det kan låta enkelt men är sannolikt en större utmaning än man först kan tro. Under Ljungman fanns en mycket lojal tjänstemannagrupp och ledarskapet var tydligt. Kanske ibland för tydligt. Men alternativet är sämre och när nu en ny generation skall ta över måste man fort klargöra hur tankarna kring ledarskapet skall materialiseras. Förlorar man den är vägen tillbaka lång och smärtsam.

Personligt ansvar

Lars-Ingvar Ljungman har ibland berättat i fullmäktige om sömnlösa nätter när kommunen är hotad. Det tycker jag är bra, inte för sömnbristen utan för att det är ett tecken på personligt ansvarstagande. Precis detta tycker jag själv är en hörnpelare i det politiska ansvaret. Mer av den varan, tack.

Effektivitet ger produktivitet

Vi oppositionspolitiker säger ofta att Vellingeborna ger de ledande politikerna en lätt uppgift genom att besvära kommunens organisation och ekonomi i mindre omfattning än i många andra kommuner. Det är sant, men inte hela sanningen. En viktig del är också att utföra den kommunala uppgiften lite bättre varje år. Detta är Lars-Ingvars paradgren. Ett par år före alla andra snickrar han ihop organisationsförändringar som syftar till snabba beslutsvägar, enklare rapportering och tydlighet.
Det var på detta sätt Vellinge genomförde Balans -94 – den omfattande organisationsförändringen 1994 som syftade till att vända en negativ trend och skapa en effektivare organisation. Det lyckades. Efter valet 2010 var det dags igen, men ännu har vi inte sett något tydligt resultat. Slutsats: Det krävs mod att börja, men tålamod att fortsätta. Först då kommer resultaten, om de kommer ens då. Nu är utmaningen tålamodet och att inte ersätta med nya tankar och idéer bara för att tålamodet tryter. I kombination med ett svagare ledarskap kan det bli en farlig kombination. Denna fråga sammanför mer än splittrar de flesta partierna i fullmäktige.

Moderaterna och Folkpartiet

M och Fp har mycket gemensamt och vi delar en hel del grundvärderingar, men inte alla. Under de sista åren har det varit mycket fokus på skillnaderna, men inte sällan går vi samman kring de avgörande ställningstagandena. Vi har fått kritik för att inte lämna egna budgetförslag i kronor utan valt att fokusera på mål. Orsaken till detta är enkel: Moderaternas budget är oftast bra men målen är inte satta tillräckligt högt. Ökade ambitioner tror jag vi kommer att kunna enas om på sikt. Jag brukar anklagas för att vara mer Moderat än Moderaterna. Den kritiken är lätt att bära, så länge Lars-Ingvar blir allt mer liberal.

Nya Moderaterna inget för Ljungman

Nya Moderaterna på läns- och riksnivå lutar sig ofta mot Ljungmans långa erfarenhet och pondus. Men jag har en känsla av att Lars-Ingvar aldrig fullt ut tagit till sig triangulering som bärande metod för att definiera en vision för utveckling. Det har inte jag heller.

Myntets andra sida

Finns då inget negativt att säga om Lars-Ingvar? Jo, det finns det, men nu har han hoppat av och det leder oss inte framåt att rota i gammalt i andra avseenden än att reflektera som jag försöker ovan.
Jag önskar Lars-Ingvar god hälsa och stor njutning av livet, utan sömnlösa nätter av oro för det gemensammas skull.


måndag 5 maj 2014

Integration på riktigt

Vellinge kommun har avslutat en upphandling av städning i många av kommunens lokaler. Mot detta invänder Nya Listan och Miljöpartiet att detta skulle vara en uttryck för rasism då ett av kraven var att de som utför uppdragen skulle kunna kommunicera på svenska.

Den som arbetar på en svensk arbetsplats måste kunna kommunicera på svenska. Att inte erkänna detta innebär två ställningstagande:

1. En nedvärderande syn på uppdraget som städare
2. En felaktig syn på vad integration betyder i vardagen.


Att två partier skulle falla ned i denna grop förundrar fler än mig.

Vellinge kommun kan  spela  en viktig roll genom  att se till att alla bidrar till en gynnsam utveckling, inklusive de företag som man anlitar. Att ställa krav är att bry sig. I Sverige pratar vi svenska. ALLA.

lördag 5 april 2014

Gillar inte Moderaterna Falsterbo?

Vellingemoderaternas agerande i Falsterbo ter sig allt konstigare. Det är nästa som om de inte gillar Falsterbo. Det senaste  beviset är förändringarna på FalsterboStrandbad. Nu vill man hugga ner träd, inrätta 375 husbilsparkeringar och spendera ytterligare 10 Miljoner skattekronor på att skapa en naturum för fågelskåderi på hög nivå. För att krydda det hela lägger man in en konsthall. en mix som är unik i sig !

Det ekonomiska fiaskot med nya strandbaden har redan kostat skattebetalarna mångmiljonbelopp

Folkpartiet har ett konkret motförslag som vi motionerat om och dessutom lade som yrkande i kommunstyrelsen den 2 April 2014.

Läs mer om detta på www.falsterboartcenter.se

Men framförallt. Hjälp oss få stopp på tokerierna den 14 September 2014

torsdag 20 mars 2014

Oacceptabelt av VESAB VD

I dagens SDS ger Kenneth Lind, VD för Vellinge Stadsnät sin syn på hur informationshanteringen till bolagets styrelse skall hanteras. Han likställer styrelseledamöterna med lycksökare och anser sig ha rätt att avgöra vem som är det ena aller andra. Detta är anmärkningsvärt och självklart helt oacceptabelt.

Lind tillsattes av den helt Moderatstyrda interimsstyrelsen på för mig oklara meriter och har under kort tid skapat en situation av ohållbar pajkastning och sin kamp med de lycksökare han tror sig känna till.

Att lycksökarna ibland kan vara börsnoterade och etablerade verksamheter tycks inte spela någon roll.

Nu eskalerar FP VDs beteende till fullmäktiges talarstolar och kräver svar av den ansvarige, bolagets Ordförande, Lars Ingvar Ljungman.

onsdag 12 mars 2014

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kraftigt utökad lista och satsning på ett levande Näset när Folkpartiet i Vellinge går till val i höst

I samband med Folkpartiet Liberalerna i Vellinges årsmöte den 9 mars 2014, fastställdes listan med kandidater till valet av kommunfullmäktige i höst (se bifogat material). Med 25 personer är det mer än dubbelt så lång lista jämfört med valet 2010.

- Vi har haft en kraftig tillströmning under de senaste åren. Senaste tillskottet är Emma Bjarnevik, 20 år, från Vellinge. Det är människor som älskar vår kommun men som också ser såväl utmaningarna och som möjligheterna som vår kommun står inför, säger Henrik Thorsell, ordförande för Folkpartiet Liberalerna i Vellinge.
Årsmötet beslutade dessutom att ge två personer på listan, Per Edeheim och Phyllis Dyrvall, uppdraget att nu ta ledningen för Folkpartiets förslag till att omvandla Strandbaden till ett kulturcentrum, Skanör Falsterbor Art Center, samt etableringen av ett Josef Frank Center i Falsterbos stationhus (se bifogat material).

- Strandbaden utgör idag en ekonomisk börda för kommunen. Samtidigt erbjuder det med sin vackra omgivning och goda parkeringsmöjligheter en ideal plats för att förlägga ett kulturcentrum, säger Per Edeheim (Fp).

- Josef Frank är en svensk kulturskatt med lokal anknytning som vi inom Folkpartiet vill bygga vidare på, säger Phyllis Dyrvall (Fp).

- Det finns en lång och fin tradition av konst och kultur i vår kommun, inte minst i Falsterbo och Skanör. Vi är övertygade om två sådana satsningar, på ett framgångsrikt sätt kommer öka tillströmingen av besökare under hela året och därmed vidga kundunderlaget för lokala näringsidkare.  Samtidigt kommer det utgöra ett nav för ett levande samhällsliv på Näset och övriga Vellinge även under de mörkaste vintermånaderna. Vi behöver ett levande Näset året om, säger Phyllis Dyrvall (Fp) och Per Edeheim (Fp).

lördag 8 mars 2014

Grattis Carina och Ola

Efter en minst sagt turbulent vinter med stormiga möten och hårda ord står det nu allt klarare vem som kommer företräda Vellingemoderaterna fram till valresultatet spelar in, dvs året ut.

Carina Wurtzler och Ola Freij har lång erfarenhet och insikt om de utmaningar de skapat, ärvt eller helt enkelt bara måste handskas med.

Här kommer en påminnelse om vad som väntar:

Dagvattenproblemen. Från väldigt små till otroligt svårhanterliga. Skanör Falsterbo och delar av Höllviken är svårast och  dessutom akut. År av Moderatledd passivitet, lappa och laga har gjort situationen allt mer kritisk. Sätt igång och börja lösa denna uppgift och komuninicera hur och varför. Att som nu mer eller mindre bara skjuta problemen på fastighetsägare duger inte.

Vägföreningsutredningen.
Vägs ände (skämt). Dagvattenproblematiken hänger ihop med vägföreningarnas förutsättningar. Jag tror många med mig tycker att ytlagret , skötselintervall, lek och grönt skall beslutas så lokalt som möjligt. Men att hänvisa till att centralisering gör det dyrare tror jag inte på. Utmaningen då, jo under ytlagret som nu sköts av vägföreningar finns ett obefintligt , slarvigt och ogenomtänkt dagvattensystem eller inget. Detta är INTE en uppgift för vägföreningarna. Lös problemen ni på kommunen skapat !

Mögelskolor
Sveriges bästa skola tycker lärarförbundet. Tveksamt tycker jag men just nu mest allvarligt att skolor som Södervångskolan i Vellinge är en arbetsmiljöfara för våra barn och personal. Gör om och rätt NU!
Er iver att hålla skatten låg får inte betalas med ohälsa.
Eller helt enkelt -stäng om nödvändigt Sveriges bästa skola nu. Så allvarligt är det!

Demografi
Vellinge måste växa för att få in så mycket skattepengar att servicen kan bibehållas.Inget görs och inget sker. Börja med en plan och addera vilja.

Personalflykten
Mer eller mindre varje månad får vi besked om att en tjänsteman på kommunhuset valt att lämna Vellinge. Ta signalerna på allvar och fundera på varför och agera därefter.

Bredbandet
Bredbandsfiaskot är ett faktum. Starta om och tänk rätt. Öppenhet och transparens. Vi har samma mål.
Detta är inte ett Moderat lekstuga, ta uppgiften på allvar.

Varsågoda börja jobba. Några ursäkter finns inte så länge det är ni som bär ansvaret
Bara en sak är värre än att misslyckas. Att inte ens försöka !

Lycka till !

torsdag 27 februari 2014

NEJ som princip

Vellinge kommun behöver framåtsträvande människor som styr över det som är vårt gemensamma ansvar. Jag tror att de flesta politiker ser sig som framåtblickande, visionära och med fokus på att lösa uppgifter bra.

Vad som däremot är svårt att förstå är Vellingemoderaternas principiella motstånd mot allt som de inte själva kommit på. Jag kan bara finna en förklaring i prestigetänkande, enfald eller ren tjurighet.
Tvärtemot borde alla förslag tacksamt utvärderas och tas tillvara.

Men inte i Vellinge. Moderaterna här kan allting bäst. För så är det!

Det är lätt att inse att detta en förlamning som härstammar från maktfullkomlighet under alldeles för lång tid. Måtte det snart bli ändring på detta. För allas skull -även Moderaternas!

torsdag 30 januari 2014

Moderaternas makt

Vellinges Moderater har genom året gjort mycket bra. Men vad de däremot gjort mycket dåligt kan enkelt uttryckas i ett par ord. ÖDMJUKHET&RESPEKT.

Moderaterna fick i senaste valet mindre än 50% av rösterna. Vad drar de själva för slutsatser av detta?

Jo

Att 5 av 7 platser  (71%) i styrelsen i VESAB (Bredbandsbolaget) skall tillsättas med moderater.

Att 100% av alla platserna i styrgruppen för tillväxtfrågor skall bemannas med moderater.

Hur 49% i valet blir till 71% i styrelser och 100% i styrgrupper får du fråga en moderat vän om.

Jag frågar , men får inga svar. Jag tror de skäms, iallafall vissa.


/HT

måndag 13 januari 2014

Konkurrensutsätt SERKON

För nu ganska många år sedan skapade Vellinge kommun ett servicebolag för administration och IT. Vellinge Service och konsult, SERKON.
Under flera år var bolag knappt med dock lönsamt.Därefter såldes det till VD och blev plötsligt väldigt lönsamt. Nu går avtalet snart ut och det är tid att ta det steg som borde tagits för länge sedan, nämligen att konkurrensutsätta alla leveranser. Men ett bolag som är sprunget ur sin viktigaste kunds egna verksamhet är svårt att utsätta för konkurrenters erbjudande. Rutiner och vana skapar hinder. Därför måste processen att konkurrensutsätta verksamheten börja nu.

Då kan Vellinge skattebetalare slippa undan lite billigare med start 1 Jan 2016.

Om Moderaterna vill alltså. Vi vill och har lämnat förslaget till fullmäktige

Gratisarbetande konsulter

Idag har jag lämnat in vår Motion som handlar om det uppdrag Liberty Shipping AB fått av Vellinge kommun att bistå i arbetet med att utveckla kanalenområdet. Att arbeta gratis för någon brukar oftast innebära att man hoppas få betalt senare eller av någon annan än uppdragsgivaren. Så är kanske fallet även här, jag vet inte. Jag vet inte därför att ingen utöver de två ledande Moderaterna i Vellinge är de enda som vet. Men nu har jag ställt frågan. Vad gäller?

Varför detta viktigt?

Jo, saken är den att merparten av de förväntade övervärden som finns på de områdens om förväntas bebyggas med flerfamiljshus ägs av skattebetalarna i Vellinge kommun. Skall någon form av ersättning utgår till vem det än må vara, skall detta vara klart och tydligt för alla.
Så är det inte idag.

Vi har begärt en utfrågning av företrädaren för Liberty shipping om dennes uppdrag. Vad som gjort och hur incitamenten ser ut. Får vi inte svar, kommer vi att begära att uppdraget avslutas och att uppdraget därmed är slutreglerat till en kostnad av 0 kr.

Läs mer på Sydsvenskan