torsdag 27 februari 2014

NEJ som princip

Vellinge kommun behöver framåtsträvande människor som styr över det som är vårt gemensamma ansvar. Jag tror att de flesta politiker ser sig som framåtblickande, visionära och med fokus på att lösa uppgifter bra.

Vad som däremot är svårt att förstå är Vellingemoderaternas principiella motstånd mot allt som de inte själva kommit på. Jag kan bara finna en förklaring i prestigetänkande, enfald eller ren tjurighet.
Tvärtemot borde alla förslag tacksamt utvärderas och tas tillvara.

Men inte i Vellinge. Moderaterna här kan allting bäst. För så är det!

Det är lätt att inse att detta en förlamning som härstammar från maktfullkomlighet under alldeles för lång tid. Måtte det snart bli ändring på detta. För allas skull -även Moderaternas!