torsdag 15 maj 2014

Vellinge rasar i populär rating

För några år sedan knep Vellinge Kommun topplaceringar. Nu ser det tyvärr annorlunda ut. Läs mer om FOKUS 2014 som varje år undersöker var det är bäst att bo. Vad finns det då för slutsatser att dra. Jo att i framtiden måste vi jobba för att locka hit nya Vellingebor. Bygga attraktivt och i en bra mix på kostnader som drabbar familjen, direkt och indirekt. Låg skatt räcker inte längre som argument för att attrahera. Än mer oroväckande är det att ta del av befolkningsprognoserna för de kommande åren.

Andelen 0-5 åringar av befolkningen minskar kraftigt och underlagen för skolor och dagis blir snabbt sämre. Inget av detta är nyheter men nu går det inte att blunda längre.

Jag tror detta blir en viktig valfråga och Fokus skapar ett startskott.

lördag 10 maj 2014

Tack Lars Ingvar

Efter nästan 30 år i Vellinges kommunpolitik har Lars-Ingvar Ljungman valt att lämna, inte för att han måste utan för att han vill. Det säger mycket om Lars-Ingvar. Han gör det han vill. Den 16 maj är det avtackning och Folkpartiet uppvaktar såklart honom denna dag. Jag tillsammans med vännerna Boel Franzén Sveger och Bengt Bergström, vår nestor. Boel var med om att tillsätta honom som ordförande för socialnämnden 19?? och Bengt gjorde så att Moderaterna fick sitt första kommunalråd i det nybildade Vellinge kommun 1974. Många år har gått sedan dess. Jag var själv skolungdom och hade nöjet att få följa Lars-Ingvars gärning från första parkett, men dock som åskådare.
Vad finns det då att lära och tillvarata efter epoken Ljungman/Holm? Det första jag tänker på är det viktiga med kompletterande av kompetenser och förmågor. Utan Ljungman ingen Holm och vice versa. Det ser vi facit på nu när Holm är borta från scenen sedan förra valet. I kombination med en av Sveriges förmodligen starkaste kommunaltjänstemän var det näst intill omöjligt för oss utomstående att tränga igenom den skyddsmur som denna trio utgjorde.

Leda eller bli ledd

Vellinge hade länge en tydlig policy att det är politiker som styr över tjänstemännen. Det kan låta enkelt men är sannolikt en större utmaning än man först kan tro. Under Ljungman fanns en mycket lojal tjänstemannagrupp och ledarskapet var tydligt. Kanske ibland för tydligt. Men alternativet är sämre och när nu en ny generation skall ta över måste man fort klargöra hur tankarna kring ledarskapet skall materialiseras. Förlorar man den är vägen tillbaka lång och smärtsam.

Personligt ansvar

Lars-Ingvar Ljungman har ibland berättat i fullmäktige om sömnlösa nätter när kommunen är hotad. Det tycker jag är bra, inte för sömnbristen utan för att det är ett tecken på personligt ansvarstagande. Precis detta tycker jag själv är en hörnpelare i det politiska ansvaret. Mer av den varan, tack.

Effektivitet ger produktivitet

Vi oppositionspolitiker säger ofta att Vellingeborna ger de ledande politikerna en lätt uppgift genom att besvära kommunens organisation och ekonomi i mindre omfattning än i många andra kommuner. Det är sant, men inte hela sanningen. En viktig del är också att utföra den kommunala uppgiften lite bättre varje år. Detta är Lars-Ingvars paradgren. Ett par år före alla andra snickrar han ihop organisationsförändringar som syftar till snabba beslutsvägar, enklare rapportering och tydlighet.
Det var på detta sätt Vellinge genomförde Balans -94 – den omfattande organisationsförändringen 1994 som syftade till att vända en negativ trend och skapa en effektivare organisation. Det lyckades. Efter valet 2010 var det dags igen, men ännu har vi inte sett något tydligt resultat. Slutsats: Det krävs mod att börja, men tålamod att fortsätta. Först då kommer resultaten, om de kommer ens då. Nu är utmaningen tålamodet och att inte ersätta med nya tankar och idéer bara för att tålamodet tryter. I kombination med ett svagare ledarskap kan det bli en farlig kombination. Denna fråga sammanför mer än splittrar de flesta partierna i fullmäktige.

Moderaterna och Folkpartiet

M och Fp har mycket gemensamt och vi delar en hel del grundvärderingar, men inte alla. Under de sista åren har det varit mycket fokus på skillnaderna, men inte sällan går vi samman kring de avgörande ställningstagandena. Vi har fått kritik för att inte lämna egna budgetförslag i kronor utan valt att fokusera på mål. Orsaken till detta är enkel: Moderaternas budget är oftast bra men målen är inte satta tillräckligt högt. Ökade ambitioner tror jag vi kommer att kunna enas om på sikt. Jag brukar anklagas för att vara mer Moderat än Moderaterna. Den kritiken är lätt att bära, så länge Lars-Ingvar blir allt mer liberal.

Nya Moderaterna inget för Ljungman

Nya Moderaterna på läns- och riksnivå lutar sig ofta mot Ljungmans långa erfarenhet och pondus. Men jag har en känsla av att Lars-Ingvar aldrig fullt ut tagit till sig triangulering som bärande metod för att definiera en vision för utveckling. Det har inte jag heller.

Myntets andra sida

Finns då inget negativt att säga om Lars-Ingvar? Jo, det finns det, men nu har han hoppat av och det leder oss inte framåt att rota i gammalt i andra avseenden än att reflektera som jag försöker ovan.
Jag önskar Lars-Ingvar god hälsa och stor njutning av livet, utan sömnlösa nätter av oro för det gemensammas skull.


måndag 5 maj 2014

Integration på riktigt

Vellinge kommun har avslutat en upphandling av städning i många av kommunens lokaler. Mot detta invänder Nya Listan och Miljöpartiet att detta skulle vara en uttryck för rasism då ett av kraven var att de som utför uppdragen skulle kunna kommunicera på svenska.

Den som arbetar på en svensk arbetsplats måste kunna kommunicera på svenska. Att inte erkänna detta innebär två ställningstagande:

1. En nedvärderande syn på uppdraget som städare
2. En felaktig syn på vad integration betyder i vardagen.


Att två partier skulle falla ned i denna grop förundrar fler än mig.

Vellinge kommun kan  spela  en viktig roll genom  att se till att alla bidrar till en gynnsam utveckling, inklusive de företag som man anlitar. Att ställa krav är att bry sig. I Sverige pratar vi svenska. ALLA.