måndag 23 juni 2014

M älskar arvoden !

Vellingemoderaternas arvodeskultur sitter i kommunhusets väggar. Den går inte att tvätta bort med en quickfix från en snabbt sammankallad arvodesberedning. Detta är en kulturfråga som byggts upp under många år. Det faktum att Moderaterna vidhåller rätten till att få betalt 2ggr för samma timme visar att attityden inte ändrats. Vad som är ännu värre än arvoden är attityden att Vellinge är moderaterna- moderaterna är kommunen. Detta kommer i uttryck som ”Moderaterna levererar”, för att rättfärdiga monopolism och demokratiförakt
Läs mer på SDS

onsdag 18 juni 2014

Telia vs VESAB

I dagens SDS skriver Telia ett öppet brev till Vellinges kommuns medlemmar. Annonsen är minst sagt förvånande för att inte säga förskräckande. VESAB har medvetet spridit felaktig information till oss i Vellinge, allt enligt Telia.Folkpartiet har anklagats för att sprida dessinformation om bredbandsutbyggnaden i vellinge kommun, då förstod vi inget av anklagelserna. Nu klarnar det. VESAB har andra intressen än det uppdrag vi gett dem. Nu återstår att klara ut varför.Alternativen är nu klarare än tidigare. VESAB har bildats på felaktiga grunder. Uppdraget att skapa bredband till alla är inte längre aktuellt. Marknaden som inte fanns finns plötsligt inte bara i Bredband2 utan även i Telia mfl aktörer. Slutsats: Vi behöver inte VESAB!
Tänk om, gör rätt.

torsdag 5 juni 2014

SM i arvoden

Att arvoden för politiska uppdrag har varit lockande som födkrok för många har varit känt sedan länge. Jag tycker denna lockelse i grunden är bra. Vi måste få bra krafter i politiken. Bra betalt skapar incitament.  Men efter 26 år av maktmonopol är det svårt för att inte säga omöjligt att bibehålla denna uppfattning. Samma människor cementerar maktstrukturer, förhindrar eller blockerar förnyelse, och egenintressena får högsta prioritet. Därför är det bra att vi nu tar ett steg i rätt riktning och anpassar ersättningsnivåerna till jämförbara kommunen. Jag hade gärna sett en amerikainspirerat system där tiden på högsta ämbetet är tidsbegränsat.

Nästa steg är att justera tjänstemännen på högsta nivå. En kultur måste städas ur. En trappa städas bäst uppifrån. Nu är skurhinken framtagen.

tisdag 3 juni 2014

Budget 2015 och skatten

I Juni är det dags för beslut om budgetramar 2015. Folkpartiet har ett eget förslag som skiljer sig från Moderaternas med hela 3 Miljoner kronor. Det motsvarar knappt två promille. Vi förmodar att även i år kommer vi få höra hur oansvariga vi är och att vi tror att pengarna skall ramla ned från ovan. Detta trots att skillnaderna är felräkningspengar.

Vår satsning ligger på skolområdet och avser elevhälsa, skolresultat och avlastning av lärare.

Varför lägger vi då en budget iallafall. Ja det undrar faktiskt vi med. Våra många förslag ryms inom befintlig budget. Vi kommer dessutom med en sparförslag för den högsta ledningen, kommunstyrelsen när detta skall beslutas senare i år.

Kommunens tjänstemän har arbetat i månader med ett seriöst och genomtänkt budgetförslag som vi i stort är överens om.

Skatten vill vi hålla oförändrat låg så länge det går, men det finns ett slut även här och förklaring finner du nedan.

Övergripande är budget ett sätt at skapa kostnadskontroll. Genom sparsamhet, korrekta prioriteringar kan vi bibehålla service och kvalitet utan att det kostar mer. Men detta är ett dagligt slit för de som arbetar i Vellinge Kommun, mindre en uppgift för politiken.

Vad är då trots allt viktigt med budgeten, jo följande:
 • Vi måste på sikt få in mer skattepengar. Skatten betalas av individer, alltså fler Vellingebor.
 • Vi vill kunna erbjuda bra omsorg till en snabbt ökande andel äldre
 • Vi måste kunna erbjuda unga en chans att bosätta sig i Vellinge kommun utan att först tjäna ihop miljoner. Det gör vi  genom ett varierat utbud av boendeformer
 • Vi måste underhålla och bibehålla de lokaler kommunen äger. Annars riskerar vi värden som byggts upp av den äldre generationen
 • Vi måste lösa problemen med stigande havsnivåer eller åtminstone begränsa den påverkan som drabbar oss. det är inte rimligt att det är enskilda husägare som skall ta hela smällen
 • Dagvattenproblemen måste lösas. Detta är en kommunal uppgift
 • Värna vår natur, en försiktig exploatering skall göras
 • Bibehåll och öka kvaliten i skolan
 • Satsa mer på musikskolan, vår viktigaste kulturbärare.
 • Låt småföretagsamheten spira. Gör komvux till en inkubator för omstart. För människor och vanliga företagare !
 • De kommunala bolagen måste ge avkastningen till ägarna, dvs medborgarna. Gör de inte det skall vi sälja dem och låta någon göra det jobb som vi uppenbart inte klarar av.