fredag 29 augusti 2014

Inte ens en kanin

I SDS kan vi idag läsa att det inte blir någon gul kanin i rondellen i Höllvikens entré. Det är nog bra att det inte blir. Men hur skall de som tar ansvar och bryr sig förklara hur 60 000 skattekronor nu kastats i sjön ? Och att en ny upphandling skall göras som kostar hur mycket då?

Välj bort ett (M)onopolparti den 14 september och stoppa slöseriet

måndag 25 augusti 2014

Expressbuss från Vellinge C

Sedan drygt ett år tillbaka driver Vellinge kommun ett projekt kring centrumutveckling. Primärt handlar det om att få handlare, fastighetsägare och övriga intressenter att samverka för att utveckla kommundelen. Vi är positiva till det pågående arbetet, även vi anser att de stora frågorna kring samhällsbyggnad och långsiktighet inte ryms inom direktiven.

Nu bidrar Folkpartiet  aktivt genom att förslå en ny bussförbindelse till Vellinge Centrum

Linje 150 Express, Direkt från Vellinge Centrum ut på motorvägen via den nya infarten i Vellinge. På 12 minuter är du Södervärn utan stopp.

Då blir det slut på frysande, blåsiga och ogästvänliga stunder på Vellinge ängar. Direkt från centrum kan du köpa din latte på morgonen och handla med dig mat hem på kvällen. Bra för dig och bra för miljön.

Låt inte Moderaterna säga nej till även detta FP förslag.

fredag 22 augusti 2014

Bertil är kritisk

Idag har jag varit på rundtur med Moderaten Bertil Lenntorp, en engagerad Moderat som går på djupet med dagvattenproblematiken i HÖLLVIKEN. Tillsammans med Lennart Eriksson och Per Edeheim från Miljö och byggnadsnämnden har vi på plats fått se hur grundvatten och nederbörd ställer till det för de boende i Höllviken.

Dagvattenavrinning eller bristen på det samma sätter fokus på problemen med att skapa åretruntboende av sommarstugor. Att många hus är byggda på en mosse som inte längre har avrinning gör inte läget bättre. Bertil sätter också ljus på juridiken bakom vägföreningarnas uppdrag. Vem bär ansvaret? Husägare, vägföreningar eller kanske kommunen som den som faktiskt ansvarar för detaljplaner och samhällsplaneringen. Från andra håll får jag veta att vi än idag begår samma misstag igen. Helt klart är detta är ett problemområde som kommer kosta stora pengar, oavsett vem som står för notan. Glöm inte att kommunkassan är dina pengar med.

Med spänning ser vi nu fram emot hur nya detaljplaner, dagvattenutredningen, Vägföreningsutredningen och miljöplaner kan ge oss svar på vad nästa steg skall bli.

Ett är säkert, det kommer kosta.

Tack Bertil för ditt engagemang.

http://seniormoderaten.se/seniormoderaten.se/Info_Kampinge_Mosse.html


onsdag 20 augusti 2014

500 husbilar räcker inte

VellingeModeraterna vill skapa ett sk Naturum av Falsterbo Strandbad. Den enda riktiga inkomsten från detta projekt är parkering för husbilar utanför strandbaden. En uppskattning på 500 husbilar gör att kalkylen ändå inte går ihop.

Hur många husbilar vill Vellingemoderaterna ha?

Fråga de boende hur mycket de uppskattat husbilarna som parkerade i Skanörs hamn under sommaren så tror jag svaret blir så tydligt att alla förstår.

Naturum i Kristianstad går med ett underskott på 11, 5 Miljoner per år. Pengar vi i Vellinge behöver till att säkra kvaliten inom skola och barnomsorg.

Folkpartiet föreslår ett svensk Louisiana i stiftelseform på Strandbaden. Då får vi ökad attraktionskraft året om och ett levande falsterbonäs. Läs mer på Falsterboartcenter

Moderaterna svarslösa

Igår var det företagardebatt mellan partierna i Vellinge kommun. Folkpartiet gick hårt åt Moderaternas svängning från ett företagarparti till maktparti utan rötter.

För varför motsätter sig Moderaterna att:


  • Arbetsrätten moderniseras
  • Sjuklöneansvaret avvecklas
  • Värnskatten avskaffasVi frågar men får som vanligt inga svar. Hur skall moderaterna denna gång bortförklara sig?

I kommunen är Vellingemoderaterna påväg att ännu en gång slarva bort skattepengar. Först bygger man Falsterbo strandbad, en av kommunens dyraste lokaler. Nu vill man spä på med ännu ett statligt åtagande. Ett naturum för fågelskådare, byggt på taket till Strandbaden. Hur detta skall undgå att drabba skattebetalarna får vi inga svar på. Vi vill att staten via länsstyrelsen uppför ett naturum, om de anser sig ha råd, men inte finansierat av skattebetalarna i Vellinge kommun och inte på strandbaden.

Folkpartiet vill skapa ett svenskt Louisiana. I Falsterbo. I Strandbaden. Vi har ett arv att förvalta från Josef Frank, och på detta bygger vi något unikt som fungerar inte bara under sommaren utan året runt.

Vi säger JA till idéerna kring SPA och Hotell i Höllviken. Kombinationen med ett svenskt Louisiana och ett SPA Hotell i världsklass gör att 1+1 blir mer än 2.

Varför vill inte moderaterna detta?
 Fundera på det den 14 Sept