fredag 19 december 2014

Vem behöver Nya Listan i Vellinge?

När Nya Listan i Vellinge gjorde entré i Vellingepolitiken tyckte jag det var ett sundhetstecken. Efter många år av maktmonopol bryter sig missnöjda M-sympatisörer ut för att starta eget parti. Nya Listan var född. Startplattan blev missnöjet i Falsterbo med att ännu ett hotellprojekt förvandlas till bostadsrätter på bästa läge. Snabbt insåg partiet att detta var ett något tunt partiprogram och fokus flyttades till demokratiunderskottet som blir en konsekvens av att ett parti har en alldeles för stor majoritet från folket. Med stark understöd från Sydsvenskan lyckades man utpeka trion Ljungman/Holm/Roth som roten till allt ont. Framgången var ett faktum.

Nu är trion pensionerad , Sjögatan snart bebyggd, framgången bortblåst precis som partiprogrammet.
Vad väljer man då ? Jo, nu läggs all energi på att attackera det nästa största partiet FP.

Vi kommer aldrig  gå i debatt med nya Listan, då de helt enkelt saknar uppfattningar i de frågor vi ser som viktiga att diskutera. Kanske kan detta ändras inför valet 2018, men just nu är det ett faktum.

Folkpartiet utmanar de styrande Moderaterna med egna idéer och förslag. Antingen väljer de att lyssna och ta till sig eller också finns det tydliga alternativ för väljarna att ta ställning till vid nästa val.

Vi är tydliga med vad vi vill och hur vi kommunicerar.
Vi skruvar upp ambitionerna.


God Jul !

fredag 12 december 2014

FÖRTYDLIGANDE

I dagens SDS går att läsa att Fp anser Moderaterna "Snott" nämndsplatser från FP. Detta är helt fel och om tolkningen beror på mig eller FP ber jag om ursäkt för detta och gör ett förtydligande.

Så här läget. Om alla partier följt folkets val hade M och FP erhållit två extra mandat i nämnderna. Genom sk teknisk valsamverkan mellan S, NLV,MP, förlorades 2 platser till denna pakt.
För att begränsa skadan på demokratin  ingick FP och M en valsamverkan för att återta vad som var möjligt. De återvunna  platserna fördelades lika mellan partierna. Nettoförlusten till vänsterpakten blev således 8.
Vi var båda partierna nöjda med denna uppgörelse, men det skall inte tolkas som att det var det ena eller andras partiets platser.
Skillnaden ligger i konsekvenserna. För FP en halvering, för M en betydligt mindre skada.

För framtiden kan vi konstatera att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Nya Listan Vellinge säger att de vill stoppa SD, men i verkligheten är det FP  de vill stoppa. Oavsett pris.
Inför detta kan ingen förhålla sig passiv med hedern i behåll.

Folkpartiet är ett alliansparti precis som Moderaterna. Vi har en gemensam värdegrund.
Det kan inga pakter stoppa.

onsdag 10 december 2014

Folkets vilja

I Vellinge kommun har vi sedan trettio år tillbaka följt en grundläggande princip för hur de olika partierna besätter de ledande posterna i kommunens politiska organ, nämligen den att kommunens största parti erhåller ordförande och vice ordförande och kommunen andra största parti tar 2:e vice ordförandeposterna. 
Det är en princip som Folkpartiet har hedrat genom åren, även när vi inte var kommunens 2:a största parti. Det har varit en bra princip för Vellinges väljare eftersom den premierar partier som av egen kraft lyckas skapa tillräckligt stöd från väljaren. Det är en princip som premierar partier som söker inflytande genom valurnan och inte genom "korridorsmygel" i kommunhuset.

Vi kan konstatera att tre av kommunens partier, Nya Listan, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu valt att sätta den principen ur spel och istället försökt genomföra en huggsexa på de poster som enligt gammal praxis skulle tillfalla Folkpartiet. Man gör det genom att efter valet bilda en pakt för att kunna uppträda som ett parti. Ett parti som ingen röstat på.Det sker dessutom med passivt bistånd från moderaterna. Vi har därmed fyra partier som försöker marginalisera 3344 Vellingebor som valt att lägga sin röst på Folkpartiet. Vem tror att det speglar folkviljan i vår kommun?

Dessa fyra partiers agerande handlar inte, som t ex herr Erichs från Nya Listan försökt påskina i media, om att man försöker minska moderaternas dominans i de politiska organen. Det handlar inte, som Björn Axtelius från socialdemokraterna säger, om att ”hjälpa demokratin på traven”. Istället har tre partier gått samman i en ohelig allians för att försöka helt rått tillskansa sig poster som man inte lyckades få på enskild hand i kommunvalet och då med siktet på kommunens andra största oppositionsparti Folkpartiet.

Den nuvarande situationen har medfört viktiga klarlägganden kring de tre partierna i den s.k pakten. Socialdemokraterna hedrade den tidigare nämnda praxisen bara så länge den gynnade dem själva som kommunens andra största parti. Nya Listan  har visat sig beredda att gå över lik, inte bara för vinna egna röster utan även andra partiers vunna röster. Nya Listan, ett parti som i fyra år talat om vikten av mer demokrati. Miljöpartiet har visat sig, precis som på rikspartiet, vara beredda att ”förhandla om precis allt”. Kan hyckleriet från Nya Listan, Socialdemokraterna och Miljöpartiet framstå tydligare?
Slutligen, Vellingemoderaternas agerande väcker allvarliga frågor kring er inställning till partier med en avvikande mening när ni är beredd att låta det gå så här långt i decimeringen av ett alliansparti som Folkpartiet. 

Någon gång måste man kunna lägga valrörelsens bakom oss. Lika tydliga som vi har varit kring vad som skiljer oss, lika tydliga har vi varit om det är Vellingemoderaterna med vilka vi söker samarbete.
De nuvarande situationen leder oss sannolikt fram till en votering vid valen av de olika politiska posterna . Omröstningen är sluten med stöd i grundlagen vilket ger oss alla maximal möjlighet att rösta efter egen övertygelse i denna sak då det enbart syns anonymt. Jag och Folkpartiet utgår från att vi alla i denna kammaren utnyttjar den möjligheten. Oavsett utfallet av voteringen kommer vi inom Folkpartiet lägga detta bakom oss och koncentrera oss på det för vilket vi blivit valda, att fortsätta att utveckla idéer till och driva opinion för bättre svar på vår kommuns utmaningar. 

Det är politik på riktigt, Carina Wutzler!"