torsdag 31 december 2015

Hejdå 2015 äntligen 2016

På årets sista dag finns inte mycket att göra än att reflektera över det som varit, lära,och sedan fortsätta som en klokare människa med fokus på framtiden. "Att misströsta är att förolämpa framtiden", citerade en god vän så klokt häromdagen. Jag kan bara hålla med. Vad finns att ta med från 2015? Kanske följande:

Att vår övertro på det offentliga, framförallt staten, gravt är överskattad. Hur kan man annars förklara hur vi år efter år fortsätter tro att vår försvarsmakt skall försvara oss, att arbetsförmedlingen skall ge oss arbete, att polisen jagar bovar, att domstolar skipar rättvisa, att trafikverket underhåller och bygger infrastruktur och mer aktuellt nu än någonsin att Migrationsverket tar hand om de flyktingar som söker sig till vårt land.

Den som väljer att se sanningen i vitögat vet nu att staten inte är så fullständig och perfekt som många utgår från. Kanske tillochmed några kommit till insikt om att det inte är just pengar och resurser som är orsaken till att det inte fungerar som det borde. Likväl skriker vi efter staten när det blir jobbigt. Staten vet alltid bättre eller ? Jag har lärt mig tvivla, ifrågasätta och vilja utmana.

Att aldrig lita helt på media. Den som läser om sig själv eller något man väl känner till konstaterar oftast att det som framförs i media sällan är det rätta. 2015 var året då medias beskrivning av svensk migrationspolitik, tvärtemot vad som varit avsikten, till sist gynnade hatobjektet nr 1, partiet SD.
Kultursidorna har nu tystnat, retoriken svalnat och regeringen genomför fiendes politik. Stängda gränser från den 4 Januari och det ultimata beviset på att medias rapportering, analys och politikens handfallenhet för tredje statsmakten, resulterat i beslut som alla kommer ångra. Om SD jublar tvivlar jag starkt på.
Jag tror för egen del att dagens flyktingkatastrof kan finna en förklaring i den sk trojkans behandling av det bankrutta Grekland. När Alexis Sipras till sist kapitulerade föll även den yttre gränsen i EU.
Turkarna släpper i kontrollerade mängder iväg en bråkdel av de som flytt till Turkiet vidare genom grannlandet. Cynismen har segrat och Sverige gör nu det som man i somras så hårt kritiserade andra länder för.

I lilla Vellinge ägnar sig Sydsvenskan åt självransakan. Efter att tidningens olika journalister år efter år valt att undvika att rapportera hela eller delar av vad som händer i vår kommun, gör man nu en kritisk granskning av de ansvariga. Varför gjordes denna granskning inte när besluten fattades?

På ett kommunalråds bord ligger många förslag från individer som vet precis vad som behövs just här. Gemensamt är att den lilla detalj  som oftast saknas är finansiellt stöd från skattekollektivet, annars är allt på plats. Ibland är denna beskrivning korrekt, men oftast inte. När  SDS med facit i hand konstaterar vad som borde gjorts tror jag  att vi riskerar att skapar politiker som är rädda.
Jag vill inte ha rädda politiker. Rädda politiker undviker allt som gör dem rädda. Att fatta beslut baserat på övertygelsen om vad som man tror  blir rätt behövs. Oavsett om det handlar om politik, affärer eller människor. Vi kan aldrig veta allt. Det perfekta beslutsunderlaget finns inte.
Jag är glad att det finns ett Spa, ett vandrarhem, ett rökeri och snart en ny badhytt. Men jag saknar ett hotell, ett kallbadhus och mycket annat som vi så väl behöver. Jag hoppas inte rädslan skall sätta stopp för utvecklingen i vår kommun eller någon annan för den delen.

Att verkligheten knackar på vår dörr. Redan under 2015 började omvärlden knacka på Vellinges dörr. Nyvaket konstaterar vi att bostäder saknas för såväl de som redan bor i kommunen men vill ha eget, som de som vill välja Vellinge som till de som placeras här av staten. Kostnaderna skenar när handfallenheten gör sig påmind. Nu  arbetas frenetiskt på att möta flyktingvågen som väntar kommunen. Inget blir som förr och vi som bott här länge kommer förvånas över hur fort det går att bli precis som alla andra. 2016 ändras allt, eller inget. Hot eller möjlighet. Rädda politiker skall avgöra.

Att namnbytet blev av. Hejdå Folkpartiet.På Landsmötet ströks förnamnet Folkpartiet och vi byter till (L).Snabbt, enkelt och en nytänding i förnyelsearbetet. Positivt är också att vi vid varje diskussion måste ställa oss frågan-Är detta liberalt? Jag är mycket mer Liberal än folkpartist själv.

Att 2016 kommer kräva mod. Det kommande året kommer ställa stora krav på våra folkvalda. Jag tror på många olika beslut som ger en mångfald av lösningar på de utmaningar vi står inför. Öka det kommunala självstyret med tydliga regler som skapar förutsättningar inte begränsningar. Tillåt olikheter, låt flyktingar ta ansvar för sina liv. Acceptera att vi kräver detta.
Uppmuntra framsteg och mod.

Gott Nytt 2016 !

/Henrik

fredag 4 december 2015

Regeringen vill stänga Öresundsbron

Inför valet 2014 sa Björklund -Vill ni ha kaos, rösta då på Rödgrön röra. Få insåg då hur rätt Jan skulle få. Är det någon regering som verkligen levererat så är det nuvarande. Kaos blev det i en omfattning som inte värsta ovän kunnat önska sig. Aftonbladet, partitroget organ, förklarar frankt att regeringen borde ombildas, med kompetens som grund för tillsättningarna.

Nu till sista dagarnas tokerier. Stäng Öresundsbron ! man tar sig för pannan och undrar hur de som säger detta fungerar. Jag förslår som motbud att provstänga Arlanda några veckor för att sas betatesta idén.

Jag är ganska säker på resultatet och landar till sist i -Ge oss en ny regering. SNARAST!

torsdag 19 november 2015

Liberaler vågar mer

Inlägg i debatten inför Landsmötet 2015, Stockholm 20-22 Nov.

Folkpartiet Liberalerna måste våga mer i migrations- och integrationsfrågan

I samband med migrationsöverenskommelsen uttrycktes inom Folkpartiet Liberalerna förvissningen om att vi i framtiden med stolthet skulle kunna se tillbaka på vårt agerande. Vi är inte lika säkra. Vi är istället övertygade om att man framförallt kommer att förundras över hur ett, i flera decennier, i grunden välskött land kunde hamna i den situation vi befinner oss idag. Ett land som under 60- och 70-talet framgångsrikt utvecklade landet med hjälp av invandring men som idag uppvisar förfärande låg sysselsättningsgrad bland såväl 1:a som 2:a generationens invandrare. Ett land som upprepade gånger under historiens gång förmått ta emot flyende människor, men som de sista åren till stor del själv bidragit till den allvarliga kris som den svenska flyktingmottagningen nu befinner sig i. Ordet ”systemkollaps” har nämnts, vilket antagligen är en korrekt beskrivning av det nuvarande tillståndet. Än allvarligare är dock vad som istället tog oss dit. Det vi ser framför oss idag är resultatet av en länge pågående kollaps i det politiska ledarskapet vad gäller migrationen och integrationen.
Hur kunde Folkpartiet, övriga allianspartier och Socialdemokraterna låta tre ytterlighetspartier (MP, V och SD) så länge och i sådan grad definiera förutsättningarna för den migrations- och integrationspolitiska debatten? Varför lät vi ivern att positionera oss mot Sverigedemokraterna bli större än ivern att lösa de problem i flyktingmottagandet och integrationen som är uppenbara för flertalet? Det är två frågor som Folkpartiet bör söka svar på i den pågående förnyelsen av vårt parti. En överväldigande majoritet i vårt land har i decennier visat att man ställer sig bakom asylrätten och hyser en grundläggande positiv syn på invandring. De behöver inte ytterligare en lektion i medmänsklighet och har rätt att kräva en politik som faktiskt fungerar, utan att få rasistkortet slängt mot sig. Ingen kan med hedern i behåll påstå att så har varit fallet fram till nu.
Från och med nu måste politiken styras av tre viktiga mål. Det handlar om att få kontroll på vilka som har kommit och kommer in i vårt land, att få stopp på det helt orimliga flyktingtrycket och se till att alla de  som får asyl kommer i arbete eller i utbildning så fort som möjligt. Det är en ödesfråga och de senast tjugo åren av misslyckanden får helt enkelt inte upprepas. Utmaningarna är flera och ofta komplexa. Hur skapar vi t ex snabbspår för nyanlända in på arbetsmarknaden utan att de upplevs som gräddfiler av andra arbetslösa? Hur ser den arbetsmarknad ut som ska erbjuda utkomst för medelålders personer med enbart grundskoleutbildning eller mindre? Hur långt ska vår tolerans för kulturella skillnader sträcka sig, vad ska vi vara beredda att kompromissa om och vad är inte förhandlingsbart? Flummig värderelativism måste ersätta av ett begripligt formulerat och brett förankrat samhällskontrakt. Här kan och måste Folkpartiet bidra mer i debatten.
Så hur kommer vi nu vidare? Vi anser att Folkpartiet bör låta sig vägledas av tre tankar i utformningen av den framtida migrations- och integrationspolitiken.
Tänk bort framtida alliansregering. Åtminstone för ett bra tag framöver. Det kanske var en partitaktisk god idé att låta socialdemokraterna ”koka i sin rödgröna buljong” fram till nästa val men det skadar landet. Ifall vi med någon framgång ska kunna möta de utmaningar som Sverige nu står inför måste Folkpartiet verka för breda överenskommelser mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna, men som exkluderar V, MP och SD. Vårt land behöver ett politiskt ledarskap som förmår kombinera en kall hjärna med ett varmt hjärta. Ett ledarskap som kan klara av att se sig i spegeln även om glorian understundom hamnar på sned, vilket är ofrånkomligt, och utan att tappa förmågan att se till Sveriges bästa. Det diskvalificerar per automatik de tre partierna. Partiledningen bör samtidigt fortsätta att understödja bildandet av en ren s-regering som kan regera fram till nästa val.
Tänk in kommunpolitikerna. Folkpartiet måste låta sina kommunpolitiska företrädare få det avgörande inflytandet på utformningen av partiets framtida flykting- och integrationspolitik. I förlängningen kan vi inte ha en ordning under vilka rikspartiföreträdare förhandlar fram överenskommelser på ett för många kommunpolitiker okänt mandat. Konsekvenserna av migrations- och integrationspolitiken känns och syns i den enskilda kommunen, inte i riksdagen eller i Europaparlamentet. Våra riksdags- och eu-politiker ska i denna fråga vara kommunpolitikernas förlängda arm, inte tvärtom, och inriktningen ska vara kristallklar för samtliga. Folkpartiet bör dessutom verka för att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spelar en större roll på området än vad organisationen gjort fram till idag.
Tänk bort nyhetsmedier. Nyhetsjournalistiken har under lång tid visat att man inte utgör en konstruktiv kraft i den migrationspolitiska debatten utan bidrar med få undantag istället till fortsatta låsningar och beslutsimpotens. Det är dags att samtliga partiföreträdare får lite mer självförtroende gentemot journalister och vågar uttrycka självklarheter, som t ex att vi svårligen kan ha asylregler som skiljer sig markant från övriga EU-länder eller att asylrätten inte automatiskt ger rätt till att välja asylland. Vårt ansvar är inför väljarkåren, inte nyhets- eller kulturredaktionerna.
Invandring har i århundraden utvecklat och stärkt vårt land. Det är dags att politiken ger svar på hur det återigen ska bli normaltillståndet i Sverige. Vi är övertygade om att Folkpartiet Liberalerna sitter inne med de bästa svaren.

Anders Cnattingius (Fp)
Gruppledare, Kommunfullmäktige
Henrik Thorsell (Fp)
2:e vice ordförande, Kommunstyrelsen
Vellinge


tisdag 3 november 2015

Feltänkt i Falsterbokanalen

Onsdagen den 28 Oktober 2015 beslutade kommunstyrelsen om sk planbesked för Falsterbokanalen. Kommunen ger sig själv i uppdrag att genom detaljplaner visa hur området kring kanalen kan användas för boende och verksamhet. Området omfattar utöver själva hamnområdet även den sk
skogen och parkeringen vid Höllviken strand.

Folkpartiet hade i beredning yrkat att skogen skulle undantas, vid beslutet i KS fick vi inte stöd för detta och vi tvingades därför säga helt nej till nuvarande förslag. Vi anser att om det hade varit önskvärt att flera partier enats om ett förslag hade möjligheter för en kompromiss funnits. Nu blev resultatet det motsatta.

Varför vill FP inte att skogen skall tas med nu? Och varför är det så viktigt?

Bakgrunden till beslutet om planbesked är kommunens överenskommelse med Sjöfartsverket.
Exploateringen Falsterbokanalen är kommunens största satsning och riskprojekt i detta århundrade.
Utöver kostnaderna finns även stora risker för negativ miljöpåverkan för de boende i området, samt att områdets unika karaktär förändras i negativ riktning.

Vi tar inte lätt på denna fråga !

Folkpartiet anser att hela projektet är ett högriskprojekt för alla Vellinges skattebetalare. Ingångsvärdena är marken som i huvudsak ägs av sjöfartsverket (Staten), utom just skogen som ägs av kommunen.
Vi tror att risken för bakslag är minst för skogen och högst för de delar som utgör dagens hamn.

Vi vill inte att ett resultatet av ett havererat projekt blir att ett ev underskott skall täckas genom exploatering av just skogen. Därför vill vi pröva hamnen i ett eget projekt och vänta med skogen, inte som vi befarar att börja med skogen för det är enklast och sedan använda överskottet i resterande delar.

Folkpartiet vill först se ett avgörande i domstol om Vellinge kommun får bebygga hamnen innan skogen bebyggs.

torsdag 22 oktober 2015

Vad SDS missade i sin rapportering

Igår var det fullmäktiges viktigaste möte, Budget 2016.
Vad som inte fick plats i rapportering i media var bland annat:

 1. FP vill inte höja skatten
 2. Effektivisera kommunen med 1% /år, så undviker vi framtida skattehöjningar
 3. Vi vill spara 10 Mkr  (6 promille) på kommunstyrelsen genom mindre satsningar på centrumutveckling, marknadsföring och tjänst som Näringslivsstrateg mm.
 4. Kommunala bolagen måste dela ut 15 Mkr /år. Minst ! ANNARS SKALL DE SÄLJAS
 5. Vi vill bygga en riktiga idrottshall med 2 tennisbanor i Vellinge Centralort. Detta är den del av kommunen som växer mest och behoven är störst de kommande åren. Riv nuvarande sporthall.
 6. Gratis busskort för alla över 75
 7. Ökade stöd till vägföreningarna i reda pengar, inte fler tjänstemän
 8. Ta tag i dagvattenproblemen, gör inte om samma misstag  
 9. Bort med tassarna från våra hamnar. Ge hamnföreningar och båtklubben förutsättningar att sköta sig själva. Kommunen kan inte alltid bäst
 10. + En massa andra förslag

fredag 16 oktober 2015

Budget är en gissning

Mycket energi läggs i våra kommuner att gissa vad verksamheten skall kosta det kommande året och vad vi tror om åren därefter. Till skillnad från företag är det svåra inte att gissa vad intäkterna skall bli, det är kostnaderna som är svåra att prognostisera. Skatter har vi oftast koll på och skatteunderlaget följer oftast de prognoser skatteverket ger.

Varför kostnader kan skilja är svårare att förstå, men utöver vad jag skall komma till är det framförallt ovissheten som ligger utanför vår kontroll. Dessa kan i sin tur delas på två delar. Beslut som fattats och händelser utan beslut. Den första kategorin är tex statliga bidrag eller regelförändringar, den andra är ännu svårare och handlar om beslut som drabbar enskilda. Sjukdom som ger handikapp, människor som flyr till vår kommun är exempel.Allt blir såsmåningom till kostnader i kommunens räkenskaper.

Vi politiker pratar oftast om de kostnader vi inte har idag, utan hellre om nya kostnader som vi hittar på. Vi kallar dem satsningar för framtiden.Sporthallar,skolor äldreboende ökade bidrag och kostnader som utökas. Detta är oftast ganska små belopp.

Vi borde istället prata om hur vi får mer ut av de kostnader vi redan ser! Dvs drygt 95% av budgeten.

Vellinge kommuns budget 2015 omfattar 1494 Miljoner kronor.
Prognosen är att kostnaderna ökar med 4,7% .Skatteintäkterna beräknas öka med 4,5%

Året innan ökade kostnaderna med 5,1% och intäkterna 2,9%.

Nu är det dags att gissa inför 2016.
Folkpartiet vill:

 • Öka kostnadskontrollen, kostnader SKALL inte öka mer än intäkterna.
 • Fokus för administrationen på effektivitet och produktivitet med bibehållen eller ökad kvalitet.
 • Skärpt precision när vi bygger nytt. Korrigeringar av feltänkta investeringar kostar mycket mer att rätta till. Hallörshallen är ett exempel. Herrestorpskolan och Kronodalsgården kan bli morgondagens
 • Möt demografin, en långsiktig plan för att möta ökningen av äldre
 • Region Skåne måste höja skatten, vi skall undvika tvingas till samma beslut
 • Flyktingmottagandets merkostnader kan förändra allt

onsdag 14 oktober 2015

Vi behöver inte fler följare

Dramatiken i den Svenska flyktingmottagning står i stark kontrast till den verklighetsbeskrivning som regeringen ger oss. Jag kan efter personliga möten med alla inblandade myndigheter , allt från regeringen, och länsstyrelsen, migrationsverket och berörda kommuner konstatera , att det inte längre är en fråga om systemet skall haverera. Detta har redan skett. En bråkdel av alla flyktingar, unga som gamla,blir ens registrerade. Var merparten tar vägen vet ingen. Hur skall detta sluta?

När skall Regeringen sluta följa utvecklingen och börja leda den ? 

Min egen slutsats så här långt är att ineffektivitet, brist på ledarskap och rigida strukturer nu satts på prov. Ett stresstest av verkligheten. Vi klarade det inte.
Om den som vet att man inte klarar en uppgift konstaterar detta, blir oftast den kloka slutsatsen att inte göra om misstaget.

Vad gör vi?

Gör om gör rätt ! innan det är försent.

tisdag 13 oktober 2015

Leverera lösningar!

Stockholm/Vellinge 2015-10-13

 

Politiken måste leverera lösningar


Flyktingkatastrofen ställer Sverige inför stora utmaningar. Inte sedan Balkankriget på 1990-talet har så många människor sökt en fristad i Sverige. Till Trelleborg och Malmö kommer det varje dag många människor som söker asyl.

Många svenskar visar en stor solidaritet och vilja att hjälpa människor på flykt. Det är en del av vårt lands stolta historia av öppenhet. Men för att denna öppenhet ska bestå måste politiken reformeras så att nyanlända kan vara med och bidra. 

Även om sysselsättningen sedan 2006 bland utrikes födda har ökat med drygt 200 000 personer tar det för lång tid för nyanlända att få ett arbete. Även om var tredje läkare och var fjärde tandläkare idag är född i ett annat land är det alltför många invandrare som är bidragsberoende.

En del partier verkar tro att vi kan fortsätta som förut. Det tror inte vi. Vi föreslår följande förändringar:

1) Tydligare arbetslinje vid beslut om uppehållstillstånd. Sverige bör, på samma sätt som Tyskland, ha tillfälliga uppehållstillstånd. Genom att ett tillfälligt uppehållstillstånd övergår till ett permanent så snart personen kan försörja sig själv stärks arbetslinjen i integrationspolitiken. 

2) Den som har fått avslag på sin asylansökan ska lämna Sverige.
Den som har flyktingskäl ska få stanna. Men den som inte har inte har asylskäl ska lämna Sverige. Så är det inte alltid idag. Enligt Migrationsverkets uppskattningar stannar omkring 40 procent av dem som fått avslag kvar i Sverige. Det är inte rimligt.

3) Försörjningskrav för anhöriginvandring. 
Den som vill ta sina anhöriga till Sverige har ett stort eget ansvar för att ordna exempelvis bostad. Ett tydligare försörjningskrav vid anhöriginvandring betyder att anhöriginvandring blir möjligt först när den person som bor i Sverige uppfyller försörjningskravet, regelbunden inkomst och en bostad. Det är i linje med arbetslinjen.  

4) Skapa fler enkla jobb.
Alla kan inte leva på bidrag, men alla kan bidra med något. Vi behöver vi en arbetsmarknad där enkla jobb som inte kräver formella kunskaper och färdigheter kan bli fler. I Sverige, inte minst bland vänsterdebattörer, finns det tyvärr en syn att detta är ”skitjobb”. Som om det är bättre att människor går arbetslösa på bidrag än har ett jobb med lägre ingångslön. 

Samhället ska därför ha höga förväntningar på människor att skaffa en egen försörjning och att lära sig språket. Vi behöver fler enkla jobb så att fler får möjlighet att genom sitt första jobb vara med och bidra. Politiken skall skapa förutsättningar för nya jobb, inte bygga hinder.

5) Ensamkommande flyktingbarn
Det finns många goda exempel på kommuner som lyckats otroligt bra med att få de unga flyktingbarnen som kommer till Sverige att snabbt komma in och finna sin plats i det Svenska samhället. Inte sällan bygger framgång på ett lokalt engagemang från enskilda. Ett nationellt erfarenhetsutbyte som gör att fler lyckas som de bästa bör skapas.

Henrik Thorsell (FP), gruppledare Vellinge
Mats Persson (FP), riksdagsledamot 


fredag 25 september 2015

Superbussar

Vellinge kommun deltar i ett projekt kring sk "superbussar". Denna busstyp är mest känd i Malmö där linjen  Stenkällan-Västra hamnen nu utförs med mycket långa maskliknande bussar som man stiger på och av genom alla dörrar. Finessen är givetvis att fler passagerare får plats, men fortfarande bara en chaufför, som nu bara kör och inte säljer biljetter.

Om man inför superbussar räknar Skånetrafiken med att resan Malmö C- Falsterbo kan kortas med 8 minuter. Åker du Höllviken/Vellinge till Malmö C, märks ingen skillnad alls.Tyvärr blir effekten att bussen stannar på färre hållplatser än idag, allt för att skynda på resan till Malmö.

Idag åker ca 70% av alla som pendlar till Malmö med egen bil. Vi som åker buss är främst kvinnor och studenter. Män i min egen ålder är synnerligen underrepresenterade. Varför undrar jag?

-För att det är obekvämt?  -nej oftast inte.
-För att det tar mycket längre tid med buss? -Nej, ungefär samma tid
-För att man inte får sittplats? -kanske, inte sällan får många stå upp= usel kvalitet och trafikfarligt
-För att det saknas pendlarparkeringar och det är lång till hållplatsen? -Jo sannolikt
-För att man lika gärna kan fortsätta hela vägen till arbetet när man redan sitter i bilen? -Högst troligt
-För att det är lång från hållplatsen till jobbet/hemmet?  Ännu mer troligt

Är då slutsatsen att nya bussar, hållplatser som dras in och att de som skall vara kvar målas och byggs om för stora kostnader,utökad service tex kaffe på bussen men ingen pendlarparkering är lösningen ?


Nej, det tror inte jag. Snabbt, lätt och billigt till jobbet räcker bra. Ju fler som inser detta, desto mindre trängsel på väg 100 och E6. Egen sittplats är ett minimikrav. En fyrfilig väg 100 löser inte proppen i Vellinge Norra. Den beror på blandningen av lastbilar från Trelleborg, pendlare från näset och kort påfart i Vellinge.
Att en superbuss tar ett fält till bara busstrafik, försämrar bara ännu mer.

Skall bli spännande och se hur detta slutar.

fredag 11 september 2015

Passivitet kostar skattepengar

För nästan 8 år sedan skrev jag och några partivänner en insändare om betydelsen av att förbereda för mottagandet av flyktingar och flyktingbarn i Vellinge kommun. Orsaken var att det blivit allt svårare att finna husrum för allt fler flyende till Sverige. Då fick vi inget gehör för våra argument, trots att argumenten i första hand var de vi vet biter bäst. Pengar och kostnader.

Nu vet vi bättre.

I panik måste Vellinge, precis som alla andra kommuner, med ljus och lykta söka boende över hela landet. Allt kostar orimligt mycket resurser, inte bara mätt i pengar. Utöver detta har staten nu tröttnat på kommunpolitiker som tar springnota och en tvingande lagstiftning blir resultatet och den omedelbara effekten att vi mister all möjlighet att påverka och utarbeta förutsättningar som passar just vår kommun.

Utöver att även den lilla kommunen Vellinge nu tvingas ta emot flyktingar är regeringens förmåga att förstå små kommuners förutsättningar i allmänhet högst otillfredsställande. Ofta hörs röster att de kommuner som inte har lediga lägenheter omgående skall bygga dem. Men hur stämmer det med länsstyrelsens uppfattning om begränsat byggande. I Vellinge, med antingen åkermark eller havsnära lägen finns inte mycket mark kvar att bygga på som inte faller för regler för buller mm, eller andra av länsstyrelsen skapade hinder för nybyggnation.

Förvirrade individer tycker sommarstugor som står tomma kan duga, väl medvetna om att detta är ett helt verklighetsfrånvarande förslag.

Ju längre från verkligheten man kommer, desto lättare är den påstådda lösningen. Men verkligen gör sig påmind med varje färja som angör Trelleborgs hamn.

måndag 17 augusti 2015

Varannan Flickornas

Vellinge kommun har under lång tid sagt nej till flyktingar. Oftast med hänvisning till att vi saknar boende. Några av oss har påpekat att vill man så kan man. Då uteblir svaren och argumenten tryter.

Länge trodde nog makthavarna att en nej till flyktingar var en del av framgångskonceptet, kanske är det så än idag, men idag är inte framgången given längre. Alla tänker inte lika och stödet för moderaterna är ner på under 50%. Fortfarande högst i landet men långt från all time high.
Någon gång efter att Nya Moderaterna introducerats blev debatten om flyktingbarn het.

Vellingemoderaterna lovade stoppa det om de kunde, men har ändrat uppfattning och tycker numer att ankarbarn är en del av den kommunala vardagen. Vellingemoderaterna har ständigt legat steget efter och nu är situationen allt mer akut.Var skall de bo ? Hur skall vi göra, en Vellingemodell skall man ha, men vad skall den stå för? Dessutom skenar kostnaderna efter år av passivitet är handlingsberedskapen obefintlig.

Efter några år av flyktinbarnsmottagning kan vi konstatera att de som kom till Vellinge klarat sig bra. Förmodligen  mycket bra om  man jämför. Bygger då den nya Vellingemodellen på dessa framgångar? Nej tyvärr. Hade modellen gjort det hade mer fokus lagts på kontakten med oss boende. Då hade den läxläsning som erbjuds hos vanliga svenska familjer varit en grundsten.Kort sagt ett personligt och individuellt engagemang

Anledningen att barnen lämnar sin familjer i hemlandet är flera men skiljer sig mellan pojkar och flickor. Jag vill därför att Vellinge blir först ut med att hos Migrationsverket kräva varannan flicka. Orsaken till att flickor flyr är oftast helt andra än när pojkar gör det. I desssa tider vill jag skicka signalen att i Sverige är inte flickor värda mindre- därför skall varannan plats i vår kommun tilldelas en flicka.

måndag 10 augusti 2015

Hej Hej- Nej Nej

Vid min ICA butik sitter en man i min egen ålder, tror jag, fast han ser äldre ut. Han är alltid glad och vänlig. Hej hej säger han vid både ut och in passagen. Var han kommer ifrån eller bor vet jag inte. Men han är där när butiker öppnar och till de stänger. Långa dagar minst sagt.

Jag har bestämt mig för att inte ge honom några pengar, dels för att jag sällan har mynt eller ens sedlar numera, men framförallt därför att jag tror att det inte hjälper honom eller ens gör hans morgondag bättre än denna dag.Men jag vet inte. Jag har försökt ta reda på mer om de sk eu-migranterna, men det är svårt. Den ena säger att det inte är så organiserat som den andre påstår. Hur skall man veta?
För några år sedan var jag på besök i Rumänien. Vi besökte ett universitet med högt begåvade studenter för att försöka få dem flytta till Sverige och arbeta i IT branschen som programmerare. Vi var inte först eller ensamma. Idag är deras hemstad fyllt med internationella jättar som lägger beslag på begåvningarna.Kontrasten till tiggaren på ICA är total. Men de kommer troligtvis från samma land. Allt detta får mig att fundera över vad vårt samhälle kan förväntas hjälpa sin medmänniskor utanför landets gränser med. Jag tycker i första hand ansvaret för rumänska människor är en uppgift för Rumänien, inte Sverige eller något annat land. Självklart skall Sverige, som ett rikt land byggt av människor som strävar efter en bättre morgondag, hjälpa andra människor i världen, men gör vi det genom att låta dem tigga utanför våra affärer och restauranger. Jag tror inte det. Jag tycker vi omgående skall ge kommunen möjlighet att beivra tiggeri . Då skickar vi en signal till andra länder att det är inte med tiggeri som vi bekämpar fattigdom Sverige. Kanske tar de efter och satsar på att utbilda alla sina medborgare så att framgångssträvande företag fortsätter att söka sig till deras länder för att där bygga en bättre framtid.

Jag förväntar mig att politiken nu tar sig samman och fattar ett beslut.

måndag 20 juli 2015

Vi vill ha Åke kvar

Öronmottagningen i Höllviken vill vi ha kvar. Folkpartiet har därför i Region Skåne tagit initiativ till en förlängning av nuvarande avtal tillsammans med alliansen. I dagens Sydsvenska ser vi vad majoritet i den rödgrönaröran vill.

onsdag 17 juni 2015

10 Miljoner i sjön

Vellingemoderaterna vill satsa 10 Miljoner i den kommunala hamnen i Skanör. Så bra, då slipper kommunen slänga pengarna i sjön! Nej, tyvärr är det just dina pengar de sätter sprätt på.
Vad är det då för fel på detta? Jo, det är feltänkt. Vi har alla en bild av hamnen från någraveckor på sommaren, inte från mörka dagar när havet kyler i i märgen. Dessutom måste man se hamnen som en del av Centrumutvecklingen, och då är 10 miljoner likt fernissa på en träbåt-något man måste göra om för varje säsong. Sluta dutta och börja arbeta på riktigt. Yta räcker inte utan är bara förslösade resurser.

tisdag 2 juni 2015

Plats 95 duger inte

Vellinge kommun har en förkärlek för tävlingar mellan kommuner och olika kommunala tjänster. Bäst gillar man dem som ger störst chans att ligga bra till i. För några år sedan var "Bäst att bo " från tidningen FOKUS poulär och diplomskylten pryder sin plats i kommunhuset. Årets ranking från samma tidning blev plats 95.

Dags att ta ner skylten-igen?

Men varför rasar då Vellinge i rating. Hjälper inte lärarfackets utnämning "årets skolkommun" en samhällstjänst som kostar ca 60% av alla resurser ? Lomma kommun förklarar det med att kriterierna missgynnar vissa kommuner, men hur förklara vi att i mot jämförbara kommuner inte når bättre ? Och hur förklara vi raset från 64 till 95 plats?  Läs mer på Fokus

måndag 18 maj 2015

"Varje förslösad skattekrona är stöld från folket"

Rubriken är ett citat från Socialminister Gustaf Möller 1884-1970. en riktig Sosse från Malmö. Med riktig menar jag en sån som förändrade samhället med bättre bostäder, pensioner och livsvillkor. Det känns som arvet förvaltas dåligt. Vad händer i Sverige? Vart är vi på väg. Hur skall vårt välstånd bevaras och utvecklas?

Många ställer frågorna, få har några svar eller ens idéer. Dagens sossar tycks ha återställare som princip och kör bara gamla lösningar på nya problem.

Jag lyssnar på David Camerons regeringsförklaring och inser att Fredrik Reinfeldt var tidigt ute. Belöningen var att inte bli omvald. Men det kan ju knappast vara målet .Storbritanniens konservativa vill vara morgondagens arbetarparti. Har vi hört den förut? Samtidigt höjs röster att allt mer skall skötas av staten, som en garant för kvalitet och förtroende. Även i Sverige skall allt vara lika, igen. Att olikheter berikar och utvecklar har man glömt. Kostnaden skall tas ut i ökad skatt, ett lätt beslut för vissa tycks det.

Kan man verkligen påstå att Banverket, Polisen, Arbetsförmedlingen, rättsväsendet och försvaret mfl är en garant för att inte en enda krona förslösas?

Jag tror det inte, men just nu balanserar min uppfattning på gränsen till 4% spärren.

onsdag 6 maj 2015

Hjälper p-böter?

Under många år var det i Vellinge kommun aldrig aktuellt med att inför parkeringsböter. Sedan några år har tingens ordning förändrats. Plötsligt var felparkerarna ett stort och ökande problem.

Slutsatsen var att införa p-böter.

Nu har vi facit. Det blev inte bättre och dessutom kostar det mer att lappa än vad kommunen får in från de felparkerande. Dags för nästa slutsats att fundera över:

1. Öka avgiften med 50% så bli felparkerarna plötsligt rädda och slutar felparkera.

2. Avskaffa avgiften och prova andra metoder baserade på sunt förnuft.


Förr fanns det en politiker som sa: - Krångla inte till det för folk. Men det var länge sedan.

Folkpartiets linje blir nr  2. Igen.

söndag 19 april 2015

I stort och smått

Skånsk vår. Steget före alla andra. En smakbit av vad som väntar. Så tänker många av oss skåningar i dessa dagar. I Vellingepolitiken är det för tillfället ganska lugnt på ytan. Under den är aktiviteten aktiv på gränsen till febril. Ny kommundirektör. Skiften på nyckelposter. relativt nytt kommunalråd som vill skapa sitt. Spännande och utmanande. 15oo Miljoner i potten, trots detta räcker inte pengarna. Är vi bortskämda med låg skatt eller är det som det ska,? Vi får vad vi förtjänar. Vellingebon klarar sig själv och belönas med låga skatter ? Frågorna är många och utmaningen betydande. Vi drar en snabb slutsats. Vi måste själva förtjäna och arbeta fram resultatet. Inget är givet.

Nu till två nyheter

1. Välkomstmiddag med alla nysvenskar. Vellinge kommun genomför ett riksdagsbeslut och jag ser fram emot detta.  Kommunledningen skall käka med nya vellingebor. Nytänk från Stockholm. Skall bli kul och se vad vi kan göra av det. Tänk om det blir på Ängavallen med spädgris...

2. Policy för tjänsteresor. Arbetsmiljöverket överträffar sig själva och spar inte på resurserna när vi en gång för alla tar tag i den stora utmaningen. Tjänsteresor på cykel ! Glöm inte att provringa och testa reflexen innan du ger dig ut. Jag trodde först detta var ett aprilskämt ,men inte.

Dags för ett "Swedish TEA Party " ?

/Henrik

torsdag 22 januari 2015

Feltänkt Carina !

I Sydsvenskan intervjuas Carina Wurtzler, kommunstyrelsens Ordförande i Vellinge om flyktingbarnsmottagandet i Vellinge kommun. "Man skall inte få tjäna pengar på fel saker" säger Carina och hänvisar till privat drivna boende utanför kommunen. Vinster i välfärden hade vänsterledaren Jonas Sjöstedt kallat Carinas resonemang. Nu kommer det från nyaste Moderaterna i Vellinge.

Vad är då problemet, jo svaret kommer från Moderatstyrda Vellinge självt. När man motvilligt till sist tog emot en liten mängd flyktingbarn gjorde man det med en politisk och helt onödig markering, som blivit dyr för skattebetalarna. Genom att uppföra en helt nybyggt boende på kommunens förmodligen mest exklusiva adress lyckade man visa hur man brister i ekonomiskt ansvar och sätter den egna politiken framför det allmännas bästa. Så tar man inte ansvar anser jag.

Privata aktörer kan tjäna pengar i välfärden genom att minska kostnaderna. Vinsten delas mellan skattebetalarna och entreprenören. Men båda tjänar på det. Om baksidan skulle bli sämre kvalitet, kan detta bara lastas på den som upphandlar.

Att pris och kvalitet samverkar på annat sätt får stå för Sjöstedt/Wurtzler, likaså att bara offentlig sektor kan kombinera kvalitet och kostnadsansvar. Vad är skillnaden mellan äldreomsorg och flyktingmottagande på entreprenad i detta avseende?

Avslutningsvis något positivt. Det är bra att befintliga lokaler används för att tillgodose en ökad efterfrågan.

onsdag 21 januari 2015

Badhyttsskatt ?

I dagarna diskuteras en höjning av avgiften för de som har en badhytt. Höjningen är 100% vilket inga andra än FP tycker är märkligt. Om höjning inte kan visas komma från kommunens ökade kostnader, vilket vi betvivlar. Då är det en skatt.

VellingeModeraterna inför således en "Badhytt-skatt "

Återstår att se om detta går igenom i Fullmäktige eller om förnuftet segrar. Än har vi inte givit upp hoppet helt.

Nej till Skatt på badhytter !

torsdag 1 januari 2015

Nyårslöfte 2014

Så har har vi lämnat 2014 bakom oss. Återstår bara att upprätta bokslut, reflektera, lära och vända blicken framåt. För oss i FP-Vellinge blev avslutningen dramatisk med tvära kast. Utgången blev en seger för demokratin och de som valt att gräva en grop för andra, föll själva däri. Men det var då och nu gäller framtiden.

Kommunens står inför många och stora utmaningar:

Ekonomin:
Senaste åren har kostnaderna skenat och intäkterna inte följt med uppåt. Denna trend håller i sig framöver och det finns bara ett botemedel. Sänkta kostnader eller höjd skatt. Just nu gör vi inget av detta efter beslut av Majoriteten. Vi tror det finns potential för minskade kostnader genom nya arbetssätt, innovation och fokus på kärnverksamhet med en lång horisont. Utöver detta finns dolda tillgångar som kan användas för att möta morgondagens behov.
Politikens uppgift är att sätta mål som driver utveckling. Nu sätts målen för att de säkert skall kunna uppfyllas. Fel tycker jag.

Omsorg om de äldre:
Vi blir snabbt allt fler äldre. Men inte den typ av äldre som vi tror. Dagens äldre befolkning har aldrig varit så unga, i kropp som själ. De ställer krav som vi måste möta. Boendeformer och aktiviteter är exempel på långsiktiga "besparingar" eller investeringar om man gillar den termen bättre. Vellinge måste inta bara vara bäst på skola utan även på omsorgen om våra äldre. Gör vi fel och försent blir det dyrt för skattebetalarna, gör vi rätt och är långsiktig blir det bra för oss alla.

Omsorgen om de yngre
Det pratas mycket om Sveriges bästa skola så som facket LF ser det. Men sällan om de allra minsta och de som är mest utsatta. Barn med extra behov.Sjuka barn. Låt oss bli bäst även här och börja prata om den mörka sidan, där barn far illa, hamnar i missbruk och får en dålig start. De finns även i Vellinge.

Omsorgen om nya Vellingebor
Flyktingbarnen som bor i Falsterbo trivs och klarar sig mycket bra. Det glädjer oss alla. Men fler vill komma hit och vi kan inte backa in i framtiden. Utmaningar är stora och välkända. Byt passiviteten till proaktivitet nu !

Omsorgen om det gemensamma
Jag har under hösten träffat företrädare för olika organisationer som värnar vår miljö. I kontrast till detta står kommunens mycket omfattande tillväxtplaner. Vi måste mötas i en bättre och öppen dialog om hur dessa intressen skall kunna förenas. Den natur som en gång bebyggs får vi aldrig tillbaka, så hur gör vi? Jag hoppas Falsterbokanalenprojektet kan visa vägen för en ny öppen, ärlig och transparent dialog kring samhällsutveckling med miljön i fokus