torsdag 22 januari 2015

Feltänkt Carina !

I Sydsvenskan intervjuas Carina Wurtzler, kommunstyrelsens Ordförande i Vellinge om flyktingbarnsmottagandet i Vellinge kommun. "Man skall inte få tjäna pengar på fel saker" säger Carina och hänvisar till privat drivna boende utanför kommunen. Vinster i välfärden hade vänsterledaren Jonas Sjöstedt kallat Carinas resonemang. Nu kommer det från nyaste Moderaterna i Vellinge.

Vad är då problemet, jo svaret kommer från Moderatstyrda Vellinge självt. När man motvilligt till sist tog emot en liten mängd flyktingbarn gjorde man det med en politisk och helt onödig markering, som blivit dyr för skattebetalarna. Genom att uppföra en helt nybyggt boende på kommunens förmodligen mest exklusiva adress lyckade man visa hur man brister i ekonomiskt ansvar och sätter den egna politiken framför det allmännas bästa. Så tar man inte ansvar anser jag.

Privata aktörer kan tjäna pengar i välfärden genom att minska kostnaderna. Vinsten delas mellan skattebetalarna och entreprenören. Men båda tjänar på det. Om baksidan skulle bli sämre kvalitet, kan detta bara lastas på den som upphandlar.

Att pris och kvalitet samverkar på annat sätt får stå för Sjöstedt/Wurtzler, likaså att bara offentlig sektor kan kombinera kvalitet och kostnadsansvar. Vad är skillnaden mellan äldreomsorg och flyktingmottagande på entreprenad i detta avseende?

Avslutningsvis något positivt. Det är bra att befintliga lokaler används för att tillgodose en ökad efterfrågan.

onsdag 21 januari 2015

Badhyttsskatt ?

I dagarna diskuteras en höjning av avgiften för de som har en badhytt. Höjningen är 100% vilket inga andra än FP tycker är märkligt. Om höjning inte kan visas komma från kommunens ökade kostnader, vilket vi betvivlar. Då är det en skatt.

VellingeModeraterna inför således en "Badhytt-skatt "

Återstår att se om detta går igenom i Fullmäktige eller om förnuftet segrar. Än har vi inte givit upp hoppet helt.

Nej till Skatt på badhytter !

torsdag 1 januari 2015

Nyårslöfte 2014

Så har har vi lämnat 2014 bakom oss. Återstår bara att upprätta bokslut, reflektera, lära och vända blicken framåt. För oss i FP-Vellinge blev avslutningen dramatisk med tvära kast. Utgången blev en seger för demokratin och de som valt att gräva en grop för andra, föll själva däri. Men det var då och nu gäller framtiden.

Kommunens står inför många och stora utmaningar:

Ekonomin:
Senaste åren har kostnaderna skenat och intäkterna inte följt med uppåt. Denna trend håller i sig framöver och det finns bara ett botemedel. Sänkta kostnader eller höjd skatt. Just nu gör vi inget av detta efter beslut av Majoriteten. Vi tror det finns potential för minskade kostnader genom nya arbetssätt, innovation och fokus på kärnverksamhet med en lång horisont. Utöver detta finns dolda tillgångar som kan användas för att möta morgondagens behov.
Politikens uppgift är att sätta mål som driver utveckling. Nu sätts målen för att de säkert skall kunna uppfyllas. Fel tycker jag.

Omsorg om de äldre:
Vi blir snabbt allt fler äldre. Men inte den typ av äldre som vi tror. Dagens äldre befolkning har aldrig varit så unga, i kropp som själ. De ställer krav som vi måste möta. Boendeformer och aktiviteter är exempel på långsiktiga "besparingar" eller investeringar om man gillar den termen bättre. Vellinge måste inta bara vara bäst på skola utan även på omsorgen om våra äldre. Gör vi fel och försent blir det dyrt för skattebetalarna, gör vi rätt och är långsiktig blir det bra för oss alla.

Omsorgen om de yngre
Det pratas mycket om Sveriges bästa skola så som facket LF ser det. Men sällan om de allra minsta och de som är mest utsatta. Barn med extra behov.Sjuka barn. Låt oss bli bäst även här och börja prata om den mörka sidan, där barn far illa, hamnar i missbruk och får en dålig start. De finns även i Vellinge.

Omsorgen om nya Vellingebor
Flyktingbarnen som bor i Falsterbo trivs och klarar sig mycket bra. Det glädjer oss alla. Men fler vill komma hit och vi kan inte backa in i framtiden. Utmaningar är stora och välkända. Byt passiviteten till proaktivitet nu !

Omsorgen om det gemensamma
Jag har under hösten träffat företrädare för olika organisationer som värnar vår miljö. I kontrast till detta står kommunens mycket omfattande tillväxtplaner. Vi måste mötas i en bättre och öppen dialog om hur dessa intressen skall kunna förenas. Den natur som en gång bebyggs får vi aldrig tillbaka, så hur gör vi? Jag hoppas Falsterbokanalenprojektet kan visa vägen för en ny öppen, ärlig och transparent dialog kring samhällsutveckling med miljön i fokus