fredag 25 september 2015

Superbussar

Vellinge kommun deltar i ett projekt kring sk "superbussar". Denna busstyp är mest känd i Malmö där linjen  Stenkällan-Västra hamnen nu utförs med mycket långa maskliknande bussar som man stiger på och av genom alla dörrar. Finessen är givetvis att fler passagerare får plats, men fortfarande bara en chaufför, som nu bara kör och inte säljer biljetter.

Om man inför superbussar räknar Skånetrafiken med att resan Malmö C- Falsterbo kan kortas med 8 minuter. Åker du Höllviken/Vellinge till Malmö C, märks ingen skillnad alls.Tyvärr blir effekten att bussen stannar på färre hållplatser än idag, allt för att skynda på resan till Malmö.

Idag åker ca 70% av alla som pendlar till Malmö med egen bil. Vi som åker buss är främst kvinnor och studenter. Män i min egen ålder är synnerligen underrepresenterade. Varför undrar jag?

-För att det är obekvämt?  -nej oftast inte.
-För att det tar mycket längre tid med buss? -Nej, ungefär samma tid
-För att man inte får sittplats? -kanske, inte sällan får många stå upp= usel kvalitet och trafikfarligt
-För att det saknas pendlarparkeringar och det är lång till hållplatsen? -Jo sannolikt
-För att man lika gärna kan fortsätta hela vägen till arbetet när man redan sitter i bilen? -Högst troligt
-För att det är lång från hållplatsen till jobbet/hemmet?  Ännu mer troligt

Är då slutsatsen att nya bussar, hållplatser som dras in och att de som skall vara kvar målas och byggs om för stora kostnader,utökad service tex kaffe på bussen men ingen pendlarparkering är lösningen ?


Nej, det tror inte jag. Snabbt, lätt och billigt till jobbet räcker bra. Ju fler som inser detta, desto mindre trängsel på väg 100 och E6. Egen sittplats är ett minimikrav. En fyrfilig väg 100 löser inte proppen i Vellinge Norra. Den beror på blandningen av lastbilar från Trelleborg, pendlare från näset och kort påfart i Vellinge.
Att en superbuss tar ett fält till bara busstrafik, försämrar bara ännu mer.

Skall bli spännande och se hur detta slutar.

fredag 11 september 2015

Passivitet kostar skattepengar

För nästan 8 år sedan skrev jag och några partivänner en insändare om betydelsen av att förbereda för mottagandet av flyktingar och flyktingbarn i Vellinge kommun. Orsaken var att det blivit allt svårare att finna husrum för allt fler flyende till Sverige. Då fick vi inget gehör för våra argument, trots att argumenten i första hand var de vi vet biter bäst. Pengar och kostnader.

Nu vet vi bättre.

I panik måste Vellinge, precis som alla andra kommuner, med ljus och lykta söka boende över hela landet. Allt kostar orimligt mycket resurser, inte bara mätt i pengar. Utöver detta har staten nu tröttnat på kommunpolitiker som tar springnota och en tvingande lagstiftning blir resultatet och den omedelbara effekten att vi mister all möjlighet att påverka och utarbeta förutsättningar som passar just vår kommun.

Utöver att även den lilla kommunen Vellinge nu tvingas ta emot flyktingar är regeringens förmåga att förstå små kommuners förutsättningar i allmänhet högst otillfredsställande. Ofta hörs röster att de kommuner som inte har lediga lägenheter omgående skall bygga dem. Men hur stämmer det med länsstyrelsens uppfattning om begränsat byggande. I Vellinge, med antingen åkermark eller havsnära lägen finns inte mycket mark kvar att bygga på som inte faller för regler för buller mm, eller andra av länsstyrelsen skapade hinder för nybyggnation.

Förvirrade individer tycker sommarstugor som står tomma kan duga, väl medvetna om att detta är ett helt verklighetsfrånvarande förslag.

Ju längre från verkligheten man kommer, desto lättare är den påstådda lösningen. Men verkligen gör sig påmind med varje färja som angör Trelleborgs hamn.