torsdag 22 oktober 2015

Vad SDS missade i sin rapportering

Igår var det fullmäktiges viktigaste möte, Budget 2016.
Vad som inte fick plats i rapportering i media var bland annat:

 1. FP vill inte höja skatten
 2. Effektivisera kommunen med 1% /år, så undviker vi framtida skattehöjningar
 3. Vi vill spara 10 Mkr  (6 promille) på kommunstyrelsen genom mindre satsningar på centrumutveckling, marknadsföring och tjänst som Näringslivsstrateg mm.
 4. Kommunala bolagen måste dela ut 15 Mkr /år. Minst ! ANNARS SKALL DE SÄLJAS
 5. Vi vill bygga en riktiga idrottshall med 2 tennisbanor i Vellinge Centralort. Detta är den del av kommunen som växer mest och behoven är störst de kommande åren. Riv nuvarande sporthall.
 6. Gratis busskort för alla över 75
 7. Ökade stöd till vägföreningarna i reda pengar, inte fler tjänstemän
 8. Ta tag i dagvattenproblemen, gör inte om samma misstag  
 9. Bort med tassarna från våra hamnar. Ge hamnföreningar och båtklubben förutsättningar att sköta sig själva. Kommunen kan inte alltid bäst
 10. + En massa andra förslag

fredag 16 oktober 2015

Budget är en gissning

Mycket energi läggs i våra kommuner att gissa vad verksamheten skall kosta det kommande året och vad vi tror om åren därefter. Till skillnad från företag är det svåra inte att gissa vad intäkterna skall bli, det är kostnaderna som är svåra att prognostisera. Skatter har vi oftast koll på och skatteunderlaget följer oftast de prognoser skatteverket ger.

Varför kostnader kan skilja är svårare att förstå, men utöver vad jag skall komma till är det framförallt ovissheten som ligger utanför vår kontroll. Dessa kan i sin tur delas på två delar. Beslut som fattats och händelser utan beslut. Den första kategorin är tex statliga bidrag eller regelförändringar, den andra är ännu svårare och handlar om beslut som drabbar enskilda. Sjukdom som ger handikapp, människor som flyr till vår kommun är exempel.Allt blir såsmåningom till kostnader i kommunens räkenskaper.

Vi politiker pratar oftast om de kostnader vi inte har idag, utan hellre om nya kostnader som vi hittar på. Vi kallar dem satsningar för framtiden.Sporthallar,skolor äldreboende ökade bidrag och kostnader som utökas. Detta är oftast ganska små belopp.

Vi borde istället prata om hur vi får mer ut av de kostnader vi redan ser! Dvs drygt 95% av budgeten.

Vellinge kommuns budget 2015 omfattar 1494 Miljoner kronor.
Prognosen är att kostnaderna ökar med 4,7% .Skatteintäkterna beräknas öka med 4,5%

Året innan ökade kostnaderna med 5,1% och intäkterna 2,9%.

Nu är det dags att gissa inför 2016.
Folkpartiet vill:

 • Öka kostnadskontrollen, kostnader SKALL inte öka mer än intäkterna.
 • Fokus för administrationen på effektivitet och produktivitet med bibehållen eller ökad kvalitet.
 • Skärpt precision när vi bygger nytt. Korrigeringar av feltänkta investeringar kostar mycket mer att rätta till. Hallörshallen är ett exempel. Herrestorpskolan och Kronodalsgården kan bli morgondagens
 • Möt demografin, en långsiktig plan för att möta ökningen av äldre
 • Region Skåne måste höja skatten, vi skall undvika tvingas till samma beslut
 • Flyktingmottagandets merkostnader kan förändra allt

onsdag 14 oktober 2015

Vi behöver inte fler följare

Dramatiken i den Svenska flyktingmottagning står i stark kontrast till den verklighetsbeskrivning som regeringen ger oss. Jag kan efter personliga möten med alla inblandade myndigheter , allt från regeringen, och länsstyrelsen, migrationsverket och berörda kommuner konstatera , att det inte längre är en fråga om systemet skall haverera. Detta har redan skett. En bråkdel av alla flyktingar, unga som gamla,blir ens registrerade. Var merparten tar vägen vet ingen. Hur skall detta sluta?

När skall Regeringen sluta följa utvecklingen och börja leda den ? 

Min egen slutsats så här långt är att ineffektivitet, brist på ledarskap och rigida strukturer nu satts på prov. Ett stresstest av verkligheten. Vi klarade det inte.
Om den som vet att man inte klarar en uppgift konstaterar detta, blir oftast den kloka slutsatsen att inte göra om misstaget.

Vad gör vi?

Gör om gör rätt ! innan det är försent.

tisdag 13 oktober 2015

Leverera lösningar!

Stockholm/Vellinge 2015-10-13

 

Politiken måste leverera lösningar


Flyktingkatastrofen ställer Sverige inför stora utmaningar. Inte sedan Balkankriget på 1990-talet har så många människor sökt en fristad i Sverige. Till Trelleborg och Malmö kommer det varje dag många människor som söker asyl.

Många svenskar visar en stor solidaritet och vilja att hjälpa människor på flykt. Det är en del av vårt lands stolta historia av öppenhet. Men för att denna öppenhet ska bestå måste politiken reformeras så att nyanlända kan vara med och bidra. 

Även om sysselsättningen sedan 2006 bland utrikes födda har ökat med drygt 200 000 personer tar det för lång tid för nyanlända att få ett arbete. Även om var tredje läkare och var fjärde tandläkare idag är född i ett annat land är det alltför många invandrare som är bidragsberoende.

En del partier verkar tro att vi kan fortsätta som förut. Det tror inte vi. Vi föreslår följande förändringar:

1) Tydligare arbetslinje vid beslut om uppehållstillstånd. Sverige bör, på samma sätt som Tyskland, ha tillfälliga uppehållstillstånd. Genom att ett tillfälligt uppehållstillstånd övergår till ett permanent så snart personen kan försörja sig själv stärks arbetslinjen i integrationspolitiken. 

2) Den som har fått avslag på sin asylansökan ska lämna Sverige.
Den som har flyktingskäl ska få stanna. Men den som inte har inte har asylskäl ska lämna Sverige. Så är det inte alltid idag. Enligt Migrationsverkets uppskattningar stannar omkring 40 procent av dem som fått avslag kvar i Sverige. Det är inte rimligt.

3) Försörjningskrav för anhöriginvandring. 
Den som vill ta sina anhöriga till Sverige har ett stort eget ansvar för att ordna exempelvis bostad. Ett tydligare försörjningskrav vid anhöriginvandring betyder att anhöriginvandring blir möjligt först när den person som bor i Sverige uppfyller försörjningskravet, regelbunden inkomst och en bostad. Det är i linje med arbetslinjen.  

4) Skapa fler enkla jobb.
Alla kan inte leva på bidrag, men alla kan bidra med något. Vi behöver vi en arbetsmarknad där enkla jobb som inte kräver formella kunskaper och färdigheter kan bli fler. I Sverige, inte minst bland vänsterdebattörer, finns det tyvärr en syn att detta är ”skitjobb”. Som om det är bättre att människor går arbetslösa på bidrag än har ett jobb med lägre ingångslön. 

Samhället ska därför ha höga förväntningar på människor att skaffa en egen försörjning och att lära sig språket. Vi behöver fler enkla jobb så att fler får möjlighet att genom sitt första jobb vara med och bidra. Politiken skall skapa förutsättningar för nya jobb, inte bygga hinder.

5) Ensamkommande flyktingbarn
Det finns många goda exempel på kommuner som lyckats otroligt bra med att få de unga flyktingbarnen som kommer till Sverige att snabbt komma in och finna sin plats i det Svenska samhället. Inte sällan bygger framgång på ett lokalt engagemang från enskilda. Ett nationellt erfarenhetsutbyte som gör att fler lyckas som de bästa bör skapas.

Henrik Thorsell (FP), gruppledare Vellinge
Mats Persson (FP), riksdagsledamot