fredag 12 februari 2016

Det går inte att få människor att lyssna genom att underskatta deras intelligens

Klipp från SDS 12 feb

I svensk politik har det länge funnits en alltför stark tilltro till att kommunicera bort samhällsproblem, eller samhällsutmaningar som kommunikationsrådgivare insisterar på att formulera det. Frida Bloms och Kristoffer Houssets inlägg påAktuella frågor den 10 februari är ett bra exempel.
Svaret fram tills nu från ledande politiskt håll, oavsett partibeteckning, på väljarnas alltmer kritiska frågor kring flyktingpolitik och integration kan bara beskrivas som ett intellektuellt haveri.
ANNONS:
Ansvariga politiker har genomgående valt att tala om allt annat än de problem som väljarna upplever i spåren av flyktinginvandringen. Det har till exempel handlar om att skylla arbetslöshet på förment strukturell och individuell rasism, istället för att förhålla sig till den genomgående lägre utbildningsnivån bland nyanlända.
Politiker har förnekat, bortsett från eller relativiserat fenomen som hedersvåld, sedlighetspoliser istället för att i ord och handling försvara grundläggande svenska värderingar.
Den samhällsekonomiska nyttan av flyktinginvandringen har framställts som självklar trots att det finns forskning som ger en annan bild. Kort sagt, diskrepansen mellan politisk retorik och väljarnas verklighet har varit genant stor.
Om Sverige ska kunna möta framtiden med tillförsikt är det inte mer opinionsbildning i redan uppkörda spår som krävs. Det krävs politiker vuxna uppgiften att utveckla och leverera lösningar så att invandringen återigen blir den vinstlott för Sverige som det en gång var.
Anders Cnattingius
gruppledare för Liberalerna i Vellinge kommunfullmäktige och verksam som kommunikationsrådgivare sedan 15 år.

måndag 1 februari 2016

I dagens SDS

I Onsdags sa Vellingemoderaterna NEJ till Liberalernas förslag om att  arbeta för att varannan flykting som kommer till Vellinge skulle vara en flicka. I dagens SDS beskriver vi varför detta beslut var helt fel.