lördag 29 oktober 2016

Bristande ledarskap i Vellinge Kommun

Remisstiden för planprogrammet för Falsterbokanalen har gått ut. 2000 besökare har lämnat 100 tals kommentarer och synpunkter. Flitigast är FBK som slåss för sin överlevnad.

Hedervärt !

Men de styrande Moderaterna har inte lämnat några synpunkter.
Svagt och ett exempel på ett ledarskap som borde vara betydligt bättre.
De demokratiska aspekterna på detta agerande lär vi få återkomma till.

/H

torsdag 27 oktober 2016

Om Niqab

Nedan följer Vellingliberalernas yrkande inför Liberalernas Partiråd 2016. 
Författaren är Gunilla Selander, Hedersmedlem i Vellingeliberalerna


Det är dags för de styrande i Sverige att enas om bestämmelser för hur man ska förhålla sig till användandet av niqab (täckande muslimsk kvinnoklädsel med ögonspringa). Om inga bestämmelser finns kan vi under våra liv drabbas av att möta och vara beroende av en ”ansiktslös” niqabklädd kvinna som vår lärare, domare, barnmorska eller äldrevårdare. Det är tid att agera och komma till partiövergripande beslut!
Reagerade starkt häromdagen då jag läste en notis om att en lärarstudent ansåg sig ha blivit diskriminerande behandlad av en tilltänkt handledare p.g.a. sin niqab och hade stämt Järfälla kommun på 60.000 kronor. Naturligtvis är det omöjligt att ha niqab som lärare! Sveriges förskoleverksamhet har numera riktlinjer för att behandla pojkar och flickor lika, man sovrar t.o.m. bort typiska flick- och pojkleksaker osv., men att det finns inget förbud mot att anta en lärarstudent med niqab, som i sin strävan att avskärma sig från män också avskärmar sig från kvinnor och barn. Det är verkligen att sila mygg och svälja kameler! Att dölja sin kropp så ger också barnen budskapet att det kroppsliga är farligt och skamligt. Att kunna se sin undervisande lärares mimik och att inte få lärarens tal försämrad genom ett ansiktsdöljande tygstycke måste väl också höra till elevers rättigheter.
Båda lärarförbunden vill ha förbud mot niqab. Några lärarutbildningar antar niqabklädda studenter – antagligen för att de inte vågar annat. Myndigheterna överlämnar till kommunerna att besluta om de ska ta emot sådana studenter för praktikplats vid sina skolor!
Det är fegt av staten att inte reagera och sätta gränser för dess användning. Religiösa skäl ska inte kunna åberopas när det så uppenbart är i strid mot svenska värderingar. Ska huvuddelen av Sveriges befolkning huka sig för en extrem religionsyttring? 
Jag skrev en insändare om niqab i skolan och skickade den till Svenska dagbladet/ Helsingborgs dagblad och till Kyrkans tidning. Min ursprungliga version kom nu in i Kyrkans tidning nr 41 och kan läsas i bilaga.  I något ändrad version trycktes den i Sydsvenskan (den 13 oktober). Jag har också kontaktat Birgitta Ohlsson i denna fråga.
Har också fått upp ögonen för att det finns en hel massa andra sammanhang där niqab bör förbjudas. Helst vill jag se ett förbud mot niqab i det offentliga rummet över huvud taget, men åtminstone bör förbud mot niqab enligt min mening finnas
  • inom hela undervisningsväsendet, inkl. högskolor, friskolor, SFI. Ingen ska behöva ha en niqabklädd student att undervisa eller undervisas av en niqabklädd lärare
  • inom sjukvården (även den privata) och hela Vård- och Omsorgssverige, d.v.s. det ska gälla såväl för läkare som för sjukgymnaster, hemvårdspersonal och personliga assistente
  • alla tjänstemän anställda av staten, kommunen och landstingen – man kan inte representera en svensk myndighet iklädd niqab.

Det är tid att agera på politisk nivå – det kommer att bli en folkstorm när man upptäcker att barnen fått en niqabklädd lärare eller att ens gamla, dementa föräldrar fått en lika anonym vårdare och då är det för sent eftersom staten tillåtit detta utan att ta ställning eller efterfråga vad svenska folket anser.
Det parti som sätter ner foten i denna fråga blir respekterad, men egentligen är detta en fråga där alla partier borde kunna bli överens.

Gunilla Selander (Numera pensionär, mormor och flyktingstödjare; tidigare lärare, lärarutbildare och liberal lokalpolitiker)