onsdag 9 november 2016

Trump och VellingeModeraterna

Att Trump blev president var överraskande för många. Av något lägre kaliber är VellingeModeraternas förslag om att dela ut skattepengar till de anställda i Julklapp.

Allt kom på samma dag och det är inte 1 April idag. Jag är vaken och går inte i sömnen. Finns det en samband, nej förhoppningsvis inte , men jag undrar om världen blivit galen. I stort som smått

Trump rår vi inte på så vi satsar på Vellinges Moderater.


En bonus i Julklapp till alla anställda på 5000 kr. Hur tänkte de här? Jag trodde vi var en borgerlig kommun som respekterade varje krona vi tar från våra medmänniskor. Det är inte politikernas pengar, det är dina. Alla kronor är lika värda. Vi vänder på varje krona och prioriterar i allt vi gör. Ständig förbättring. Långsiktig och ansvar. Oftast säger vi, resurserna är knappa, vi har inte råd till allt.

Men så får vi ett ungt kommunalråd, energisk och framåt. Vi gör blomsterrabatter, lägger ny asfalt och bygger fina parker. Satsar på skolan. Gott så långt.

Men nu skall vi ge bort de knappa resurserna vi har i  julklapp?!
En del av vinsten säger Carina Wutzler.

Låt mig klargöra följande:

1. En kommun gör aldrig vinst eller förlust, en kommun  går med överskott eller underskott.
2. Den "vinst" Moderaterna talar om består av statsbidrag och att vi sålt tillgångar. Att sälja en tillgång kan man bara göra en gång. Ett statsbidrag är också skatter. Det är alltså inte verksamheten som snålat och att det som snålandet gett går tillbaka.
3.På vilken värdegrund vilar julklappar i 5000 kr klassen? Hur många vinstdrivande bolag gör något liknande. Jo de finns , men där väljer du om du vill vara kund. Så fungerar inte skattebasen av Vellinges medborgare. Man väljer oftast inte att betala skatt eller ej.


De kommande åren kommer kostnaderna för alla nya svenskar som inte finner ett arbete och försörjning. Löneglidningen inom offentlig sektor kostar på. Det snabbt ökande antalet äldre kommer att belasta skattebetalarna. Även i Vellinge. Vi kommer tvingas höja skatten. Troligen ganska mycket. Detta vet alla, även Moderaterna.

Därför är det värsta sortens populism att ge bort andra människors pengar. Respektlöst, arrogant och ansvarslöst.

Vi är inte med !


torsdag 3 november 2016

Därför återremitterade vi Moderaternas Budget

En samlad opposition gjorde det enda möjliga och återremitterade Vellingemoderaternas budgetförslag som skulle beslutats igår den 2 Nov. Nu måste ärendet beredas igen, allt till kostnader för kommunen.

Varför gör oppositionen då detta?

Svaret är att vi en enda gång (aldrig hänt förut) med kraft ville markera att det inte är fem partier som gör fel utan att Vellinges styrning är inte som den borde eller kunde vara. Ansvaret bärs av ett parti -Moderaterna. Ett annat svar är att det är den enda möjlighet kommunallagen ger oss. Det finns en anledning till att lagstiftarna skapat förutsättningarna.

Vi har idag inte ett diskussionsklimat som innebär att bästa förslag vinner, eller ens ett givande och tagande. Moderaterna agerar som de alltid gjort. Bara  dem ingen annan. Kosta vad det vill.

Moderaterna borde insett var det barkade långt tidigare än igår. Att oppositionen har ett enda medel till förfogande är inget som förvånar någon. Vi har i alla instanser sagt ifrån att förfarandet med budgetarbetet 2016 är skandalöst, undermåligt och att budgeten därmed spelar ut sin roll som styrning av kommunen.

Varför avstog ni inte då? Jo för att det går till en gräns när man tänker, nu räcker det!
Att fem företrädare med sina grupper bakom sig får samma känsla är kanske unikt men säger en del om läget.

Vi anser att Moderaternas budgetförslag är uruselt och att budgeten isig är för viktigt för att behandlas som Moderaterna gör.

Kritiken har vi framför till såväl kommundirektören som ekonomidirektören in persona.

Vilka utmanings skall budgeten då ge svar på?

Jo följande:

  • Hur skall vi få de flyktingar som kommer till Vellinge i arbete så att de når målet om självförsörjning inom 2 år?
  • Hur skall vi behålla de lärare som erbjuds högre lön i andra kommuner
  • Hur skall vi se till att allt fler äldre får den omsorg de förtjänar
Läs Moderaternas budgetförslag och försök hitta på spår av svar. Det gör det inte.


Hur var då förutsättningarna? Ett gediget arbetet har presenterats, så långt allt väl. Resultatet var ett underskott på 74 Mkr. Detta går inte att trolla bort, men hur Moderaterna ändå lyckades skall de få svara på när vi ses nästa gång i November!

Lagen föreskriver att budget är i balans, därför räknas sista raden, oftast högre än raderna ovan.

PS. Har ni inga egna förslag då? Jo, men det röstades ner av de 3 Moderaterna i steg 1.

Ce la vie!