lördag 9 september 2017

Flyktingekonomi

Fakta om Vellinges Flyktingekonomi

Detta inlägg handlar inte om huruvida Vellingeliberalerna är för eller emot invandring och flyktingmottagande. Vi är för en human politik och vi följer naturligtvis gällande lagar. Detta inlägg handlar om konsekvenserna av statens beslut sett ur ett kommunalt perspektiv och vad VellingeLiberalerna tycker borde göras i Vellinge kommun. Inlägget är uppdelat i ”Ekonomi”, ”Boende” och ”Arbete är nyckeln”. Sista införandet avslutas med en sammanfattning. Läs, begrunda och kommentera gärna.
.

Del 1 av 3
Ekonomi 
För att täcka Vellinge kommuns totala kostnader betalar vi skattebetalare årligen in ca 1600 miljoner i kommunalskatt. Utöver detta bidrog Staten 2016 med ca 100 miljoner kronor och 2017 med ytterligare ca 70 miljoner enbart för att täcka kostnaderna för de 179 flyktingar som vi anvisats av Migrationsverket. Utöver dessa belopp har kommunen investerat cirka 100 miljoner för att uppföra paviljonger på Skanörs Vångar med flera ställen för att ordna boende till de nya Vellingeborna. Kostnaden fördelas på flera år. Huvuddelen av utgifterna för flyktingmottagandet går inte i huvudsak till de nykomna själva utan merparten går till att bekosta de som anställts för att ta emot, utbilda, coacha, vårda mm. Statens bidrag för att täcka kommunens kostnader för mottagande motsvarar i stort sett faktiska kostnader trots att kommunens ersättning är näst lägst bland Sveriges kommuner. Vellinge ligger på plats 289 av 290 kommuner.


I den kommunala budgeten för 2018 ser vi nu att kostnaden gradvis flyttas till den kommunal budgeten när statens bidrag fasas ut. Nu måste vi spara på annat vi tidigare tyckte var viktigt  eller höja skatten för att finansiera de nya utgifterna.
Rimligt hade varit att staten fortsätter att stå för kostnader som beror på statliga beslut, till dess att kostnaden försvunnit, så görs i andra länder . Att blanda vilken skatt som ska betala vad, gör det vare sig billigare eller bättre och det är viktigt att vi skattebetalare vet vad vi får för våra pengar. Därför vill vi, med detta inlägg, berätta hur det faktisk ser ut.Del 2 av 3

Boende

Vellinge kommun har sedan tidigare ett svårslaget rekord i Sveriges dyraste HVB-hem i Falsterbo. Ett boende som uppförts på kommunens kanske mest eftertraktade mark. Det är osäkert om rekordet står sig. Vi bygger nu modulboende för ca 100 miljoner. Enligt uppgift kostar konventionellt och kvalitativt boende ca 30 % mer, men då blir också kvalitet och därmed livslängden betydligt längre.
Tillfälliga boende får enligt lagstiftningen bara uppföras på mark som inte planerats för permanent boende.
Principen är därför att bygga där kommunen inte vill eller tänkt bygga, dvs på icke detaljplanerad mark.

Liberalerna i Vellinge vill avveckla modulerna under en femårsperiod och ersätta dessa med reguljärt boenden som anpassats efter den omgivning de uppförs i. Nybyggnation skall i största del ske i kommunens östra delar, som idag planeras för en kraftig expansion med närhet till kommunikationer och arbetsmarknaden i Malmö. Vellingebostäder bör därför ges ett helt nytt uppdrag som primärt skall finansieras genom att man samtidigt säljer av befintligt innehav.Del 3 av 3
Arbete är nyckeln
Principen och målsättningen i Vellinge kommun är att människor ska försörja sig själva, effekten blir att skatten kan hållas låg och att självförsörjningen även därför blir något lättare. Det har vi lyckats bra med och kommunen har därför landets lägsta försörjningsstöd och kommunalskatt.. Arbetstillfällena för oss vellingebor finns oftast utanför kommunen. Detta eftersom majoriteten av våra småföretagare inte har några anställda. Att hitta arbete och påbörja resan till självförsörjning är en avgörande del av den integrationsplan, som i stor enighet har antagits av kommunfullmäktige. Problemet är att verkligheten och planen inte stämmer. Hittills har bara 1-3 av 179 nykomna lyckats få en fast anställning. Vägen till målet tycks vara långt längre än de 2 år som staten trott. Även i vår kommun.

Liberalerna menar att läget är mycket allvarligt och på sikt riskerar rasera den sk Vellingemodellen. Resultatet hittills är långt ifrån acceptabla. Ingen insats skall därför hållas tillbaka av byråkratiska själ. Pragmatism skall prägla vårt agerande. Vi liknar situationen med de beredskapsarbeten som funnits historiskt. Vi är övertygade om att mötet mellan människor leder till att vi börjar se nya möjligheter. Därför måste flyktingar få många möjligheter att möta oss som bor här. Det kan ske i en butik, på återvinningsstationen, i skolan, i föreningslivet och på en arbetsplats. Vägen till arbetsplatsen är lång och resan dit styrs av hur många möten som ger oss chanser, och att nyfikenhet och entreprenörsskap ersätter rädsla.
Sammanfattning av Liberalerna syn på vad vi anser vara den största utmaning vi ställts inför.

Integrationen är första hand ett ansvar för den som vill bli integrerad ett nytt samhälle. Viljan att bidra till samhället är grundläggande för varje enskild individ och skapar tillhörighet och självkänsla.

Att kunna tala svenska är viktigt och ett bra sätt att lära sig detta är att arbeta med svenskar. Det kan handla om jobb på återvinningsstationer, arbete med grönområden och parker, assistentjobb i skolkök och vårdhem, naturvård, föreningsliv mm. Arbetsuppgifter som ger lön och stärker självkänslan. Det är arbetsuppgifter som faktiskt behövts redan tidigare men inte varit försvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv. Jobb att likna vid beredskapsarbeten, och som inte förutsätter en mängd kvalifikationer man oftast saknar. 

Nybyggda boenden i kommunen ska locka oss som har råd med dyrare bostäder och på så sätt frigöra billigare boende. Det är inte acceptabelt att de dyraste bostäderna tilldelas dem utan egen försörjningsmöjlighet Vi vill även kombinera de nykomnas praktiska arbete med utbildning och snabb validering av kunskaper. Vi vill inte samla ett stort antal bidragstagare i paviljonger. Vi vill ha integration och inte främlingskap. Vi vill arbeta aktivt för detta och inte kopiera andra kommuners misslyckanden. Nu krävs det nytt och kreativt tänkande.

Vi anser att läget är exceptionellt och riskerna är stora. Vi måste agera nu, kraftfullt, fördomsfritt och pragmatiskt. Det är inte tid för förnekelse eller att blunda för sanningarna. Respekten för alla individer, nya svenskar såväl som oss som redan bor här, se sanning och förhålla oss till fakta. Att agera – för allas bästa -innebär att ta ansvar.

Samtidigt skall vi vara ärliga och inse att den utmaning vi står inför inte är unik i annat avseende än att den är mindre än i de flesta kommuner, därmed inte sagt att det ursäktar att inte agera för kommunens medlemmars bästa.


tisdag 29 augusti 2017

Replik Tiggeriförbud i Vellinge

Vellingeliberalerna har sedan en längre tid varit överens med våra moderata kollegor om att kommunen måste agera mot tiggeriet. Spåren förskräcker i de kommuner där de styrande valt att passivt åse utvecklingen. Vi tänker inte låta Vellinge kommun hamna i samma situation som S/Mp-styrda Malmö och Lund.
Carina Wutzler (M) har lagt ett förslag till att inom rådande lagstiftning hitta ett sätt att förbjuda tiggeri i vår kommun. Det återstår att se ifall det låter sig göra men Vellingeliberalerna ställer sig bakom förslagets syfte och anser att det är värt ett försök. Angela Everbäck (Mp) kritiserar förslaget som hon anser är att visa förakt för de svagaste. Everbäcks kritik kan sammanfattas enligt följande: Tiggeri är inte ett stort problem i kommunen. Man ska inte straffa människor som ber om hjälp. Ett tiggeriförbud hjälper inte de som tigger. Vellinges rykte försämras. Vi anser att det är minst sagt en svag argumentation.
Sverige har historiskt varit en framgångssaga i arbetet att lyfta stora delar av befolkningen ur djupaste fattigdom. Framsynta politiker från flera partier var kloka nog att skapa en social välfärdsmodell som vilade på en enkel överenskommelse mellan de styrande och medborgarna. Medborgarnas strävsamhet och skatteinbetalningar återgäldades bland annat med sociala trygghetssystem som fanns där ifall det gick snett i livet. Det är ett samhällskontrakt som tjänat vårt land väl. Få politiker har haft ett så pass stort inflytande på denna framgångsmodell som den dåvarande socialministern Gustav Möller (s). En sak är säker, att tillåta tiggeri fanns inte i hans sinnevärld. Han och många andra av dåtidens politiker förstod vad många av dagens politiker inte verkar fatta: Tiggeri lyfter ingen från fattigdom, det bevarar fattigdom. Är det någon som vill hävda att Möller var föraktfull mot de svaga och människofientlig? Tiggeri var följaktligen förbjudet i Sverige fram till 1964, då förbudet successivt togs bort ur lagstiftningen fram till 1981. Argumentet för borttagandet var att behovet av att tigga ansågs undanröjt, inte att tiggeri nu ansågs var en socialt acceptabel företeelse. Man räknade med att samhällskontraktet skulle hålla, vilket det också gjorde fram till 1990-talet. Det man uppenbarligen inte räknade med var två saker. Den fria rörligheten i Europa och efterföljande politikers historielöshet. Den fria rörligheten inom EU av arbetskraft har skapat fantastiska möjligheter för Europas medborgare men det används idag även av människor för att bedriva organiserat tiggeri i grannländer. Styrande politiker med olika partibeteckningar har de senaste decennierna visat en påfallande oförmåga att hantera olika samhällsproblem i vårt land, inklusive inflödet av utländska tiggare. Kunskap och insikt om vad som en gång gjorde vår samhällsmodell framgångsrik har ersatts med räddhågsenhet, där poserande i förmenta värdefrågor och varumärkestänkande är viktigare än att resolut ta tag i problemen. Konsekvenserna ser vi dag, det svenska samhällskontraktet eroderas bit för bit och en av EUs grundpelare, den fria rörligheten riskerar, att råka i vanrykte. Det vägrar vi Vellingeliberaler att stillatigande acceptera.

Anders Cnattingius (L)
Henrik Thorsell (L)
Vellinge

fredag 28 juli 2017

Transportgate en kommunal fråga?

Turerna kring Transportstyrelsens upphandling av IT-Drift skakar om Sverige just nu. Men inte mycket skrivs om hur det överhuvudtaget kunde gå så fel. Mannen som bär skulden har lämnat sin post som glad pensionär. Kvinnan som tog över hans verk har fått sparken och böter, men ingen har frågat henne hur det gick till. Avgående GD tyckte hans arbetet kunde sammanfattas på en timmes överlämning till efterträdaren . Från vänsterhåll skriker man att så här går det när man låter kommersiella intressen ta över vad staten alltid gör bäst. Problemet är symptomatisk. IBM sparade 800 Mkr åt skattebetalarna genom att ta över driften. Hur mycket finns att spara på allra andra inkompetenta verksamheten som döljs under den statliga hatten. Det finns gott om exempel, men sällan eller aldrig diskuteras eller debatteras denna dimension. Vänstern styr mediarapporteringen effektivt. Borgerligheten manövrerar nervöst och vågar inte kritisera eller stå för sina beslut.

Hur ser det då ut i Vellinge? Jo ett privat bolag sköter IT driften. Kommunen fokuserar på kompetent upphandling och kvalitet. Tillsammans utvecklas verksamheten.

Se och lär!

fredag 2 juni 2017

Heliga Birgitta

Birgitta Ohlsson vill bli ny partiledare för Liberalerna. Hon nomineras av ett antal länsförbund inför Landsmötet i höst.  Skånes 33 kommuner har gemensamt uttalat stöd för att Jan sitter kvar till efter valet. Personligen anser det önskvärt att Jan är tydlig med att om valet inte blir en framgång kommer Jan avgå. Då först kan vi diskutera lämplig efterträdare. Inte nu. Förhoppningsvis en person som vunnit stöd i valet. Landet må styras från Stockholm, men inte nödvändigtvis av Stockholmare. 

I samband med intervjun i SVT Aktuellt den 1 Juni svarade Birgitta att de socialliberala frågorna, feminism och HBTQ frågor ligger henne varm om hjärtat och att sk "kravliberalerna" i hennes ögon fått dominera.

Jag tycker att en person med ambitionen att leda och inspirera andra måste ha ett bredare och tydligare budskap. Det är lätt att rycka loss enskilda frågor som känns angelägna, oavsett hur viktiga de är för personen själv, måste helheten gå före för den som skall företräda alla. 

Här har Birgitta Ohlsson, enligt min mening , långt kvar till, partiledarrollen. Men allt är möjligt.

onsdag 17 maj 2017

Dagen samhälle om Vellinge

Vad är rätt och fel i denna undersökning?


"Kanske har du redan uppmärksammat vår årliga kommunrankning Årets Superkommuner, och tittat på hur just din kommun står sig i konkurrensen bland liknande kommuner.
I så fall vet du redan att Vellinge kommun  rasar och tappar tio placeringar i rankningen. Vellinge ligger på plats 21 av landets totalt 29 storstadskommuner. Bland de sex storstadskommunerna i Skåne län hamnar kommunen  på femte plats.
Kommunens resultat i rankningen dras ned av en låg självförsörjningskvot och en åldrande befolkning. Däremot är kommunen den högst rankade storstadskommunen i Skåne län på näringsliv. Rankningen över alla storstadskommuner i landet toppas av Sundbyberg. Malmö är etta i Skåne län.
Men det där är bara en liten del av alla siffror vi har att visa. Vill du titta närmare på vad som ligger bakom er placering, så finns allt samlat här: http://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/

Bästa hälsningar,
Dagens Samhällehttp://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/m/Vellingemåndag 15 maj 2017

Viktigast för vägföreningerna

Liberalerna i Vellinge kommer inför valet 2018 driva 3 frågor som berör vägföreningarna i Vellinge Kommun


1. 

Det kommunal och statliga bidraget skall uppgå till vad motsvarande kommunal väg, grönområde kostar att sköta för kommunen. På detta sätt blir det fullt kostnadsneutralt för kommunens skattebetalare. Högre ambitioner i olika vägföreningar kan finansieras i form av avgift från dess medlemmar

2.
Adminstrativt/konsultativt stöd från kommunen skall ges iform av stöd för ombildning, återföring eller sammanslagning av vägföreningar efter beslut på 2 årsmötet. Kommunens plan och bygglovsenheter skall delge och involvera berörda vägföreningar när detaljplaner, exploaterinsgsavtal och bygglov antas. Debitering av avgifter skall samordnas med utdebitering av andra kommunala avgifter inom t ex vatten/avlopp för att minimera den admini
strativa bördan på föreningarna

3.
Lekplatserna i kommunen skall vara kommunala om inte vägföreningarna tycker annat. På så sätt får vi ett helhetsgrepp och kan erbjuda hela kommunens barn ett varierat utbud av lekplatsen och samtidigt säkerställa kvalitet.

tisdag 4 april 2017

Stark ideologisk deviation

Vi seglare är vana att räkna med viss deviation när vi tar ut kursen, inte minst i Öresund. Med att Moderaterna nu totalt kommer ur kurs genom att föreslå en kommunalisering av Falsterbokanalen på gårdagens kommunstyrelsemöte får mig tro att M helt förlorad kompassen. Liberalerna har yrkat att det inte är kommunen utan båtklubben som skall bli ägare av området "hamnen", vilket röstades ner av Moderaterna, Socialdemokraterna, Nya Listan och Miljöpartiet. Kommunen vet bäst hur en småbåtshamn skall drivas. Hur FBK skall klara ett högt arrende sägs inget.Vad som skiljer det utställda planförslaget från framtiden är tillika dolt i dunkla formuleringar som lägre exploateringsgrad mm.

onsdag 29 mars 2017

Den bråkiga kommunen

Vägförening 1 i Höllviken stämmer VESAB, Vellinge stadsnät AB. Grunden är brister i leverans.
Havskristallen stämmer Vellinge kommun för felaktig hävning av markanvisning.
Konkurrensverket fäller Vellinge Kommun mfl för lovlig upphandling av SYSAV.
Flera ärenden ligger för prövning i Förvaltningsdomstolen

Är det en slump att det blåser i vår välskötta kommun ?onsdag 15 mars 2017

Skåne har inte råd med Länsstyrelsen

Statens förlängda arm-Länsstyrelsen är ett hinder för Skånes utveckling. Senaste exemplet på detta är motståndet mot Science Village i Lund. Ärendet ligger nu för överprövning. Länsstyrelsen anför att det ännu inte är tillräckligt säkert att bygga boende och kontor i anläggningens direkta närhet. Länsstyrelsen hållning är kanske till begränsad glädje för de juridiska ombuden, men knappast för Skåningarna. Oavsett om Skåningen är blivande anställda eller entreprenörer i den kommande forskningsbyn. ESS/Max4 är en satsning som är unik och historisk för hela landet. Att den hamnade i Skåne kan inte nog uppskattas. Det är satsningar som denna som kan leda Skåne ut ur en situation med lägre sysselsättning än riket i övrigt  En injektion i regionen som är av högsta internationella klass. ESS räknar med att 80% av alla inköp som kommer behövas till anläggningen levereras från företagen nära Lund. Effekterna av nya företagsetableringar ger ringar på vattnet och det är i stort sett obegränsade möjligheter som anläggningen kan ge. De sk dynamiska effekterna begränsas enbart av Skåningarnas egna förmåga att exploatera de affärsmöjligheter som skapas ur den grundforskning som nu bedrivs i vår absoluta närhet. Men möjligheternas fönster är inte öppet för alltid. Det är bara under några år som Lund är bäst i världen, därefter tar andra krafter över och skapar ännu bättre förutsättningar och attraktionskraft. Att vänta och se är inget alternativ.
Bostadsbristen i Skåne är måhända inte unik men länsstyrelsens motstånd mot uppförande av bostäder gör inte skillnad på kommunerna i Skåne. Är det inte odlingsbar mark så är det risk för höjda havsnivåer eller buller som utgör grunden för Länsstyrelsens kamp mot tillväxt. Riksintressen skall gå före kortsiktig ekonomisk vinning är tanken, men nu har det gått för långt.
Det är dags för staten att avveckla Länsstyrelserna. Deras roll är utspelad och styrningen för dålig. Stuprören i myndigheten har vuxit sig för starka. Landshövdingar utan kraft och mod har tyvärr stärkt ett tjänstemannastyre med orimliga följder.
Om inte regeringen tydliggör länsstyrelsens uppdrag ser vi inget annat alternativ än att länsstyrelsen avskaffas. 
Istället kan de skånska kommunerna, inom ramen för tex kommunförbundet Skåne, tillsammans med ett Region Skåne, som måste ta ett tydligare och större ansvar i regionala utvecklingsfrågor, gemensamt arbeta för ett starkare, företagsvänligare, mer innovativt och tillväxtvänligt Skåne

Kommunförbundet Skåne har bättre kännedom, tydligare politisk styrning och bättre förmåga att tillgodose Skåningarnas behov och tillsammans med Regions Skånes resurser för regional utveckling och vi har förutsättningar för att  samla krafterna för att Skåne till sist skall lyfta.

söndag 12 mars 2017

Marklov och Bygglov i Ljunghusen

Inför Valet 2014 arbetade vi för en förändring av marklovet du måste söka för att få sköta din trädgård. Dvs om t ex har ett gammalt träd av en viss storlek och vill såga ner det, måste du ansöka om sk Marklov från kommunen. Bryter du mot reglerna är böterna dryga. Syftet var att bevara fler träd, men konsekvenserna blir något annat.

I normal trädgårsskötsel ingår att blanda gamla och nya träd. Att rensa bort skadade och ersätta med nya. Idag blir trädbeståndet allt äldre och känsligt för vädret. En storm fäller lättare gamla träd som lämnats ensamma när yngre träd, som inte omfattas av marklovet, röjts undan.

Ännu värre blir det vid nybyggnation. En inte helt ovanlig syn på näset. Sommarstuga bort, årerunt hus upp. Inte sällan åker en stor mängd träd.

Just nu är detta aktuellt på Allmänningsvägen i Ljunghusen. Jag räknade till 45 gamla träd. Nu står enbart 3 kvar. Hur är det möjligt?

Jag frågar mig detta och avser återkomma med ett svar. Men träden är borta- för alltid och med godkännande av kommunen. Grannarna som sköter sina trädgårdar ges böter.

Det borde inte vara en politisk fråga, men jag drar inga andra slutsatser än att det handlar om prestige och att erkänna att reglerna blev fel.

fredag 20 januari 2017

Öppet svar till boende på Skanörs Vångar

Till de boende på Skanörs Vångar

Många har hört av sig med synpunkter på flyktingboendet på Skanörs Vångar
Det är alltid positivt med att få synpunkter från medborgare, oavsett åsikter. Mindre positivt är att denna kontakt sker efter ett beslut, inte inför ett beslut. Ansvaret för att blivit så denna gång ligger hos kommunen. Jag skall försöka förklara hur jag ser på detta, inte skylla ifrån mig, eller säga att någon annan är ansvarig, utan med tydlighet beskriva hur det ser ut från min horisont.
Beslutet om att etablera ett flyktingboende på Skanörs vångar fattades med stor enighet efter en utredning av Ola Freij, därefter Linda Ericsson. Varför kommunens tjänstemän inte kunde göra detta vet jag inte.
Det fanns inga alternativ utan ETT förslag fanns på bordet. Målet var att på mark som inte detaljplaneras för boende uppföra tillfälligt boende för de flyktingar vi skall ta emot enligt de lagar som Sverige har för fördelning mellan kommuner.
Vi har inte haft, ej heller har, kännedom om det ev JÄV som föreligger från Ordförande. Vi har inte anställt Ola Freij. Det fattas inte politiska beslut om anställningar. Vi kan i efterhand konstatera att utredningen  hade brister och att Ola på egen begäran avslutade sin anställning och återgick till att bli Ordförande i Miljö och Bygg nämnden. Vår ledamot påtalade vid beslutet i nämnden att jävsrisk förelåg. Frågan om jäv prövades inte i nämnden.

Hur fattas beslut i Vellinge Kommun?
I Vellinge Kommun är det ett parti som ensamt bär ansvaret sålänge de har egen majoritet. Vi kan lägga egna förslag, i detta fallet helt omöjligt. Vi kan avslå eller be om ändringar eller fördjupad beredning av ärende. Men i Vellinge kommun förekommer ingen förhandling, som man enas om efter kompromissande. Därför är det min uppfattning att Moderaterna bär ansvaret för att inte fler alternativa placeringar tagits fram, och att placeringen inte förankrats med närboende samt att informationen brustit
Vellinges politiker har inte haft valet att ställa upp baracker eller inte i Skanör, några alternativ har inte beretts av tjänstemännen. NU är situationen  än värre än när detta beslut fattades

När det gäller sakfrågan, var flyktingar skall bo i Vellinge är detta en fråga som i många år debatterats. Liberalerna menar att vi måste planera och bygga  för permanentboende. Framförallt för att vi behöver fler hyresrätter pga lång kö, demografi mm. Men även därför att vi vet att skillnaden i pris är liten jämfört med baracker. Baracker är ett mycket dyrköpt alternativ. Oviljan att överhuvudtaget ta emot några flyktingar, för att sedan helt ändra uppfattning, har kostat kommunen stora summor, och kommer fortsatt märkbart belasta skattebetalarna. Vi har varnat för att baracker inte blir kortvariga utan tenderar att permanentas. Vellinge kommun tvingas nu kompensera för sina tidigare beslut genom att nu ta emot en större andel jämfört med andra kommuner i de sk fördelningstalen.

Liberalerna anser att kommunens tillväxt i huvudsak bör ske i de östra kommundelarna, då trycket på falsterbonäset redan är för stort. Vi anser att de flyktingar som kommer bör fördelas över hela kommunen genom bussning till olika skolor. Vi vill ha en maxtid för barackerna på 5 år och att bostadsbyggandet under dessa år anpassas efter efterfrågan.

Till sist, det förekommer uppgifter om att  barackerna är sk svartbygge, vilket är fel. Korrekt är att bygget sattes igång innan överprövningstiden var avslutad. Enligt vår ledamot inte en uppgift som var tydlig vid beslutet.

Vellinge kommun antog 2016 en ambitiös integrationsplan i stor enighet. Målet är att alla Vellingebor klarar sin egen försörjning och betalar för sitt eget boende. Ansvaret för att planen följs och målsättningarna uppnås vilar helt på den förvaltningen styrd av  den politiska majoritet som just nu består av ett parti, Moderaterna.

Jag hoppas detta ger några svar eller förståelse. Ni är alltid välkomna att höra av er. Vi nås genom kommunens växel.

Henrik Thorsell
Ordförande VellingeLiberalerna

fredag 13 januari 2017

Gör Svågertorp till ett Copenhagen Airport Fasttrack

Gör Svågertorp till ett Copenhagen Airport Fasttrack

Nordens största flygplats Copenhagen Airport är mycket viktig för skånskt näringsliv. Det är därför glädjande att ägarna av flygplatsen aviserar mångmiljardsatsningar de kommande åren. Det är bra att de skånska offentliga aktörerna engagerar sig och stödjer satsningen. Vi Liberaler vill ta engagemanget ännu ett steg och föreslår att tågstationen Svågertorp säljs till CPH Airport. Målet är att skapa ett snabbspår direkt in till CPH-Airport. Låt resenärerna från Svågertorp parkera, checka in, genomföra bagagedrop och security check redan på Svensk mark. Med ett speciellt ”shuttletåg” blir nästa stop direkt in på CPH. Förbilder finns t ex i Paris och Chicago. Goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter finns redan. Nya spår in till terminalen behövs, men de är inte långa. Den som minns gamla svävarterminalen på Malmö Skeppsbro, inser direkt vad målet är. Skillnaden är att Malmö/Hyllie/Svågertorp blir än mer attraktiv för etableringar av internationella företag som redan idag är beroende av goda kommunikationer. Lägg därtill 4 Universitet med 75 000 studenter så finns det få regioner i Europa med bättre förutsättningar att locka internationella företag att lägga sin nordiska bas i Skåne. Ett bra exempel är IKEA som redan idag enligt uppgift skickar 100 000 resenärer via CPH. Det är lätt att räkna på vad en utökad service innebär för ett företag av denna kaliber.
För CPH Airport innebär förslaget tillväxtmöjligheter, med utökade parkeringar, förbättrad service och inte minst minskad miljöpåverkan då färre bilar använder bron. Vill man döpa om Svågertorp till Copenhagen East är det något vi kan bjuda på.
I ett nästa steg tycker vi Liberaler att även Malmö Airport/Sturup bör erbjudas till försäljning. Inte minst synergieffekter och tillväxtmöjligheter för storflygplatsen CPH borde göra detta förslag attraktivt för en köpare. Det finns inget egenintresse av att behålla ett helstatligt ägande av Malmö Airport. Jämför gärna investeringsvolymerna mellan flygplatserna, så inser alla snabbt vem som är bästa ägare. I en förhandling om en försäljning bör även frågan om spårbunden trafik tas med.
Skånsk arbetsmarknad behöver fler företagsetableringar och alla idéer eller ansträngning bör utmanas och inte förkastat. Vi tror på Skåningarna och det skånska näringslivet.

Henrik Thorsell, Ordförande Liberalerna Vellinge

Anders Cnattingius, Gruppledare Liberalerna Vellinge

tisdag 3 januari 2017

Utmaningarna 2017

2017 kommer verkligheten och hälsar på i Vellinge Kommun. Efter år vid sidan av de problem som de flesta kommuner brottats med i årtionde skall nu även lilla Vellinge ta sig an utmaningar som


  • flyktingmottagande 
  • arbetslöshet 
  • brist på utbildad personal. 


Att möta de demografiska förändringarna med ett snabbt ökande antal vårdkrävande äldre, skolbarn med större behov av extra hjälp i skolan och vuxna som inte får fotfäste på arbetsmarknaden pga både språkliga och kompetensbrister, gör att kommunen måste engagera sig på ett ett som inte precis påminner om gårdagen. Vellingeborna har länge varit en lätt uppgift för kommunen. De flesta klarar sig på egen hand, arbetar och betalar skatt och sköter sin familj. Undantag finns såklart, men inte alls i den omfattning som är jämförbar med andra kommuner.

Vad föreslår Liberalerna för att klara uppgiften?

Jo vi vill att kommunen tar in ALLA arbetssökande i anpassade program med kommunen som huvudman. Att näringslivet skall hjälpa till tycker vi är bra, men inget vi kan räkna med. Målet måste sättas högt. Alla skall arbeta. Det finns uppgifter att ta tag i. Kommunala tjänstemän skall leda och styra arbetet.