onsdag 29 mars 2017

Den bråkiga kommunen

Vägförening 1 i Höllviken stämmer VESAB, Vellinge stadsnät AB. Grunden är brister i leverans.
Havskristallen stämmer Vellinge kommun för felaktig hävning av markanvisning.
Konkurrensverket fäller Vellinge Kommun mfl för lovlig upphandling av SYSAV.
Flera ärenden ligger för prövning i Förvaltningsdomstolen

Är det en slump att det blåser i vår välskötta kommun ?onsdag 15 mars 2017

Skåne har inte råd med Länsstyrelsen

Statens förlängda arm-Länsstyrelsen är ett hinder för Skånes utveckling. Senaste exemplet på detta är motståndet mot Science Village i Lund. Ärendet ligger nu för överprövning. Länsstyrelsen anför att det ännu inte är tillräckligt säkert att bygga boende och kontor i anläggningens direkta närhet. Länsstyrelsen hållning är kanske till begränsad glädje för de juridiska ombuden, men knappast för Skåningarna. Oavsett om Skåningen är blivande anställda eller entreprenörer i den kommande forskningsbyn. ESS/Max4 är en satsning som är unik och historisk för hela landet. Att den hamnade i Skåne kan inte nog uppskattas. Det är satsningar som denna som kan leda Skåne ut ur en situation med lägre sysselsättning än riket i övrigt  En injektion i regionen som är av högsta internationella klass. ESS räknar med att 80% av alla inköp som kommer behövas till anläggningen levereras från företagen nära Lund. Effekterna av nya företagsetableringar ger ringar på vattnet och det är i stort sett obegränsade möjligheter som anläggningen kan ge. De sk dynamiska effekterna begränsas enbart av Skåningarnas egna förmåga att exploatera de affärsmöjligheter som skapas ur den grundforskning som nu bedrivs i vår absoluta närhet. Men möjligheternas fönster är inte öppet för alltid. Det är bara under några år som Lund är bäst i världen, därefter tar andra krafter över och skapar ännu bättre förutsättningar och attraktionskraft. Att vänta och se är inget alternativ.
Bostadsbristen i Skåne är måhända inte unik men länsstyrelsens motstånd mot uppförande av bostäder gör inte skillnad på kommunerna i Skåne. Är det inte odlingsbar mark så är det risk för höjda havsnivåer eller buller som utgör grunden för Länsstyrelsens kamp mot tillväxt. Riksintressen skall gå före kortsiktig ekonomisk vinning är tanken, men nu har det gått för långt.
Det är dags för staten att avveckla Länsstyrelserna. Deras roll är utspelad och styrningen för dålig. Stuprören i myndigheten har vuxit sig för starka. Landshövdingar utan kraft och mod har tyvärr stärkt ett tjänstemannastyre med orimliga följder.
Om inte regeringen tydliggör länsstyrelsens uppdrag ser vi inget annat alternativ än att länsstyrelsen avskaffas. 
Istället kan de skånska kommunerna, inom ramen för tex kommunförbundet Skåne, tillsammans med ett Region Skåne, som måste ta ett tydligare och större ansvar i regionala utvecklingsfrågor, gemensamt arbeta för ett starkare, företagsvänligare, mer innovativt och tillväxtvänligt Skåne

Kommunförbundet Skåne har bättre kännedom, tydligare politisk styrning och bättre förmåga att tillgodose Skåningarnas behov och tillsammans med Regions Skånes resurser för regional utveckling och vi har förutsättningar för att  samla krafterna för att Skåne till sist skall lyfta.

söndag 12 mars 2017

Marklov och Bygglov i Ljunghusen

Inför Valet 2014 arbetade vi för en förändring av marklovet du måste söka för att få sköta din trädgård. Dvs om t ex har ett gammalt träd av en viss storlek och vill såga ner det, måste du ansöka om sk Marklov från kommunen. Bryter du mot reglerna är böterna dryga. Syftet var att bevara fler träd, men konsekvenserna blir något annat.

I normal trädgårsskötsel ingår att blanda gamla och nya träd. Att rensa bort skadade och ersätta med nya. Idag blir trädbeståndet allt äldre och känsligt för vädret. En storm fäller lättare gamla träd som lämnats ensamma när yngre träd, som inte omfattas av marklovet, röjts undan.

Ännu värre blir det vid nybyggnation. En inte helt ovanlig syn på näset. Sommarstuga bort, årerunt hus upp. Inte sällan åker en stor mängd träd.

Just nu är detta aktuellt på Allmänningsvägen i Ljunghusen. Jag räknade till 45 gamla träd. Nu står enbart 3 kvar. Hur är det möjligt?

Jag frågar mig detta och avser återkomma med ett svar. Men träden är borta- för alltid och med godkännande av kommunen. Grannarna som sköter sina trädgårdar ges böter.

Det borde inte vara en politisk fråga, men jag drar inga andra slutsatser än att det handlar om prestige och att erkänna att reglerna blev fel.