onsdag 17 maj 2017

Dagen samhälle om Vellinge

Vad är rätt och fel i denna undersökning?


"Kanske har du redan uppmärksammat vår årliga kommunrankning Årets Superkommuner, och tittat på hur just din kommun står sig i konkurrensen bland liknande kommuner.
I så fall vet du redan att Vellinge kommun  rasar och tappar tio placeringar i rankningen. Vellinge ligger på plats 21 av landets totalt 29 storstadskommuner. Bland de sex storstadskommunerna i Skåne län hamnar kommunen  på femte plats.
Kommunens resultat i rankningen dras ned av en låg självförsörjningskvot och en åldrande befolkning. Däremot är kommunen den högst rankade storstadskommunen i Skåne län på näringsliv. Rankningen över alla storstadskommuner i landet toppas av Sundbyberg. Malmö är etta i Skåne län.
Men det där är bara en liten del av alla siffror vi har att visa. Vill du titta närmare på vad som ligger bakom er placering, så finns allt samlat här: http://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/

Bästa hälsningar,
Dagens Samhällehttp://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/m/Vellingemåndag 15 maj 2017

Viktigast för vägföreningerna

Liberalerna i Vellinge kommer inför valet 2018 driva 3 frågor som berör vägföreningarna i Vellinge Kommun


1. 

Det kommunal och statliga bidraget skall uppgå till vad motsvarande kommunal väg, grönområde kostar att sköta för kommunen. På detta sätt blir det fullt kostnadsneutralt för kommunens skattebetalare. Högre ambitioner i olika vägföreningar kan finansieras i form av avgift från dess medlemmar

2.
Adminstrativt/konsultativt stöd från kommunen skall ges iform av stöd för ombildning, återföring eller sammanslagning av vägföreningar efter beslut på 2 årsmötet. Kommunens plan och bygglovsenheter skall delge och involvera berörda vägföreningar när detaljplaner, exploaterinsgsavtal och bygglov antas. Debitering av avgifter skall samordnas med utdebitering av andra kommunala avgifter inom t ex vatten/avlopp för att minimera den admini
strativa bördan på föreningarna

3.
Lekplatserna i kommunen skall vara kommunala om inte vägföreningarna tycker annat. På så sätt får vi ett helhetsgrepp och kan erbjuda hela kommunens barn ett varierat utbud av lekplatsen och samtidigt säkerställa kvalitet.