lördag 9 september 2017

Flyktingekonomi

Fakta om Vellinges Flyktingekonomi

Detta inlägg handlar inte om huruvida Vellingeliberalerna är för eller emot invandring och flyktingmottagande. Vi är för en human politik och vi följer naturligtvis gällande lagar. Detta inlägg handlar om konsekvenserna av statens beslut sett ur ett kommunalt perspektiv och vad VellingeLiberalerna tycker borde göras i Vellinge kommun. Inlägget är uppdelat i ”Ekonomi”, ”Boende” och ”Arbete är nyckeln”. Sista införandet avslutas med en sammanfattning. Läs, begrunda och kommentera gärna.
.

Del 1 av 3
Ekonomi 
För att täcka Vellinge kommuns totala kostnader betalar vi skattebetalare årligen in ca 1600 miljoner i kommunalskatt. Utöver detta bidrog Staten 2016 med ca 100 miljoner kronor och 2017 med ytterligare ca 70 miljoner enbart för att täcka kostnaderna för de 179 flyktingar som vi anvisats av Migrationsverket. Utöver dessa belopp har kommunen investerat cirka 100 miljoner för att uppföra paviljonger på Skanörs Vångar med flera ställen för att ordna boende till de nya Vellingeborna. Kostnaden fördelas på flera år. Huvuddelen av utgifterna för flyktingmottagandet går inte i huvudsak till de nykomna själva utan merparten går till att bekosta de som anställts för att ta emot, utbilda, coacha, vårda mm. Statens bidrag för att täcka kommunens kostnader för mottagande motsvarar i stort sett faktiska kostnader trots att kommunens ersättning är näst lägst bland Sveriges kommuner. Vellinge ligger på plats 289 av 290 kommuner.


I den kommunala budgeten för 2018 ser vi nu att kostnaden gradvis flyttas till den kommunal budgeten när statens bidrag fasas ut. Nu måste vi spara på annat vi tidigare tyckte var viktigt  eller höja skatten för att finansiera de nya utgifterna.
Rimligt hade varit att staten fortsätter att stå för kostnader som beror på statliga beslut, till dess att kostnaden försvunnit, så görs i andra länder . Att blanda vilken skatt som ska betala vad, gör det vare sig billigare eller bättre och det är viktigt att vi skattebetalare vet vad vi får för våra pengar. Därför vill vi, med detta inlägg, berätta hur det faktisk ser ut.Del 2 av 3

Boende

Vellinge kommun har sedan tidigare ett svårslaget rekord i Sveriges dyraste HVB-hem i Falsterbo. Ett boende som uppförts på kommunens kanske mest eftertraktade mark. Det är osäkert om rekordet står sig. Vi bygger nu modulboende för ca 100 miljoner. Enligt uppgift kostar konventionellt och kvalitativt boende ca 30 % mer, men då blir också kvalitet och därmed livslängden betydligt längre.
Tillfälliga boende får enligt lagstiftningen bara uppföras på mark som inte planerats för permanent boende.
Principen är därför att bygga där kommunen inte vill eller tänkt bygga, dvs på icke detaljplanerad mark.

Liberalerna i Vellinge vill avveckla modulerna under en femårsperiod och ersätta dessa med reguljärt boenden som anpassats efter den omgivning de uppförs i. Nybyggnation skall i största del ske i kommunens östra delar, som idag planeras för en kraftig expansion med närhet till kommunikationer och arbetsmarknaden i Malmö. Vellingebostäder bör därför ges ett helt nytt uppdrag som primärt skall finansieras genom att man samtidigt säljer av befintligt innehav.Del 3 av 3
Arbete är nyckeln
Principen och målsättningen i Vellinge kommun är att människor ska försörja sig själva, effekten blir att skatten kan hållas låg och att självförsörjningen även därför blir något lättare. Det har vi lyckats bra med och kommunen har därför landets lägsta försörjningsstöd och kommunalskatt.. Arbetstillfällena för oss vellingebor finns oftast utanför kommunen. Detta eftersom majoriteten av våra småföretagare inte har några anställda. Att hitta arbete och påbörja resan till självförsörjning är en avgörande del av den integrationsplan, som i stor enighet har antagits av kommunfullmäktige. Problemet är att verkligheten och planen inte stämmer. Hittills har bara 1-3 av 179 nykomna lyckats få en fast anställning. Vägen till målet tycks vara långt längre än de 2 år som staten trott. Även i vår kommun.

Liberalerna menar att läget är mycket allvarligt och på sikt riskerar rasera den sk Vellingemodellen. Resultatet hittills är långt ifrån acceptabla. Ingen insats skall därför hållas tillbaka av byråkratiska själ. Pragmatism skall prägla vårt agerande. Vi liknar situationen med de beredskapsarbeten som funnits historiskt. Vi är övertygade om att mötet mellan människor leder till att vi börjar se nya möjligheter. Därför måste flyktingar få många möjligheter att möta oss som bor här. Det kan ske i en butik, på återvinningsstationen, i skolan, i föreningslivet och på en arbetsplats. Vägen till arbetsplatsen är lång och resan dit styrs av hur många möten som ger oss chanser, och att nyfikenhet och entreprenörsskap ersätter rädsla.
Sammanfattning av Liberalerna syn på vad vi anser vara den största utmaning vi ställts inför.

Integrationen är första hand ett ansvar för den som vill bli integrerad ett nytt samhälle. Viljan att bidra till samhället är grundläggande för varje enskild individ och skapar tillhörighet och självkänsla.

Att kunna tala svenska är viktigt och ett bra sätt att lära sig detta är att arbeta med svenskar. Det kan handla om jobb på återvinningsstationer, arbete med grönområden och parker, assistentjobb i skolkök och vårdhem, naturvård, föreningsliv mm. Arbetsuppgifter som ger lön och stärker självkänslan. Det är arbetsuppgifter som faktiskt behövts redan tidigare men inte varit försvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv. Jobb att likna vid beredskapsarbeten, och som inte förutsätter en mängd kvalifikationer man oftast saknar. 

Nybyggda boenden i kommunen ska locka oss som har råd med dyrare bostäder och på så sätt frigöra billigare boende. Det är inte acceptabelt att de dyraste bostäderna tilldelas dem utan egen försörjningsmöjlighet Vi vill även kombinera de nykomnas praktiska arbete med utbildning och snabb validering av kunskaper. Vi vill inte samla ett stort antal bidragstagare i paviljonger. Vi vill ha integration och inte främlingskap. Vi vill arbeta aktivt för detta och inte kopiera andra kommuners misslyckanden. Nu krävs det nytt och kreativt tänkande.

Vi anser att läget är exceptionellt och riskerna är stora. Vi måste agera nu, kraftfullt, fördomsfritt och pragmatiskt. Det är inte tid för förnekelse eller att blunda för sanningarna. Respekten för alla individer, nya svenskar såväl som oss som redan bor här, se sanning och förhålla oss till fakta. Att agera – för allas bästa -innebär att ta ansvar.

Samtidigt skall vi vara ärliga och inse att den utmaning vi står inför inte är unik i annat avseende än att den är mindre än i de flesta kommuner, därmed inte sagt att det ursäktar att inte agera för kommunens medlemmars bästa.