Våra Politiker

Fullmäktige
Henrik Thorsell 2v Ordf KF
Anders Cnattingius
Boel Franzen Sveger 
Lennart Eriksson
Andreas Johansson
Mikael Dahlgren
Ann Marie Paulcen
Ola Svantesson
Per Edeheim
Måns Wiemarck
Lilian Heier

Kommunstyrelsen
Henrik Thorsell, 2v Ordf
Susanne Lidfeldt
Mikael Dahlgren
Boel Franzen Sveger

Utbildningsnämnden
Anders Cnattingius 2 V Ordf Utbildningsnämnden
Mikael Dahlgren
Phyllis Dyrvall

Omsorgsnämnden
Susanne Lidfeldt
Andreas Johnsson
Ann Marie Paulcen

Miljö och Byggnadsnämnden
Lennart Eriksson
Per Edeheim
Måns Weimarck


Nämnden för gemensam medborgarservice
Boel Franzen Sveger 2v Ordf Nämnden för gemensam medborgarservice
Ola Svantesson
Lilian Heier Eriksson

Valnämnden
Andreas Johansson 2v Ordf
Emma Bjarnevik

Revisionen
Göran Wettbo
Magnus Bergström 2v Ordf

Nämndemän
Boel Franzen Sveger, Hovrätten Skåne Blekinge
Ida Liedholm, Tingsrätten Malmö
Ann-Marie Paulcén, Tingsrätten Malmö
Thord Meyerson, Tingsrätten Malmö