torsdag 30 januari 2014

Moderaternas makt

Vellinges Moderater har genom året gjort mycket bra. Men vad de däremot gjort mycket dåligt kan enkelt uttryckas i ett par ord. ÖDMJUKHET&RESPEKT.

Moderaterna fick i senaste valet mindre än 50% av rösterna. Vad drar de själva för slutsatser av detta?

Jo

Att 5 av 7 platser  (71%) i styrelsen i VESAB (Bredbandsbolaget) skall tillsättas med moderater.

Att 100% av alla platserna i styrgruppen för tillväxtfrågor skall bemannas med moderater.

Hur 49% i valet blir till 71% i styrelser och 100% i styrgrupper får du fråga en moderat vän om.

Jag frågar , men får inga svar. Jag tror de skäms, iallafall vissa.


/HT

måndag 13 januari 2014

Konkurrensutsätt SERKON

För nu ganska många år sedan skapade Vellinge kommun ett servicebolag för administration och IT. Vellinge Service och konsult, SERKON.
Under flera år var bolag knappt med dock lönsamt.Därefter såldes det till VD och blev plötsligt väldigt lönsamt. Nu går avtalet snart ut och det är tid att ta det steg som borde tagits för länge sedan, nämligen att konkurrensutsätta alla leveranser. Men ett bolag som är sprunget ur sin viktigaste kunds egna verksamhet är svårt att utsätta för konkurrenters erbjudande. Rutiner och vana skapar hinder. Därför måste processen att konkurrensutsätta verksamheten börja nu.

Då kan Vellinge skattebetalare slippa undan lite billigare med start 1 Jan 2016.

Om Moderaterna vill alltså. Vi vill och har lämnat förslaget till fullmäktige

Gratisarbetande konsulter

Idag har jag lämnat in vår Motion som handlar om det uppdrag Liberty Shipping AB fått av Vellinge kommun att bistå i arbetet med att utveckla kanalenområdet. Att arbeta gratis för någon brukar oftast innebära att man hoppas få betalt senare eller av någon annan än uppdragsgivaren. Så är kanske fallet även här, jag vet inte. Jag vet inte därför att ingen utöver de två ledande Moderaterna i Vellinge är de enda som vet. Men nu har jag ställt frågan. Vad gäller?

Varför detta viktigt?

Jo, saken är den att merparten av de förväntade övervärden som finns på de områdens om förväntas bebyggas med flerfamiljshus ägs av skattebetalarna i Vellinge kommun. Skall någon form av ersättning utgår till vem det än må vara, skall detta vara klart och tydligt för alla.
Så är det inte idag.

Vi har begärt en utfrågning av företrädaren för Liberty shipping om dennes uppdrag. Vad som gjort och hur incitamenten ser ut. Får vi inte svar, kommer vi att begära att uppdraget avslutas och att uppdraget därmed är slutreglerat till en kostnad av 0 kr.

Läs mer på Sydsvenskan