tisdag 26 april 2016

Vår syn på flyktingmottagande i Vellinge

Nu har Vellinges fullmäktige beslutat om hur vi skall ta emot de nya Vellingebor som nu kommer till får kommun. Grundidén som all partier utom SD ställer sig bakom är följande:


  • Att alla i Vellinge skall behandlas på samma sätt. Målet skall vara att även nya Vellingebor skall kunna betala sina egna kostnader för boende och leverne
  • Att alla barn som kommer till Vellinge skall kunna lyckas i skolan precis som de som redan bor här
  • Att nya Vellingebor respekterar och accepterar våra svenska värderingar
  • Att vi aldrig accepterar radikalisering och intolerans
Om vi skall lyckas med uppgiften måste utgångspunkten var en övertygelse om individens förmåga att påverka sin egen situation. Men den som kommer till ett nytt land har inte samma förutsättningar som vi som är vana att bo just har. Därför kommer behovet av stöd i en början vara stort. Vi måste också alla vänja oss vid en helt ny bild av det samhälle vi bor i och acceptera förändringen som något som bara blir bra om vi vill det. Ansvaret faller på dig och mig.tillsammans inte nbart på de som kommer nya hit.

tisdag 19 april 2016

Snacka går ju

"Nu jäklar i hatten ska vi visa att Vellinge kan" är rubriken på en artikel i sydsvenskan. Kommunalrådet Carina Wutzler är tydlig med ambitionerna och vi kan bara instämma. Skall inte Vellinges skattebetalare behöva betala för ännu ett misslyckande på integrationspolitikens område måste ambitionsnivån ligga där KF nu beslutar. Men det är lätt att säga och förmodligen inte lätt att genomföra.
Att bo i en barack och var utlämnad till försörjning från samhället är inte något någon önskar sig.Att resan mot eget boende börjar där är acceptabelt, men vägen fram stavas arbete och egenförsörjning. Ta makten över ditt liv. Politiken skall ge förutsättningarna, inte lösningarna. Till sist handlar det om dig och mig. Vi måste acceptera en annan, bättre och eller sämre service från den vi köper våra tjänster av. Vi har alla att vinna på detta. Vi kan inte ha en gräns till den geografi vi kallar Sverige och en ännu högre till arbetsmarknaden. Det måste alltid vara bättre att göra något än inget. Framtidens värsta fiende är passivitet och utanförskap.

I Vellinge börjar det imorgon kväll. Alla partier utom SD står bakom. Vi har inte råd att misslyckas.