måndag 30 maj 2016

Vi hoppar av SUPER-Bussen

Vellinge kommun medverkar i en sk förvalsstudie för att utreda förutsättningarna för sk SUPER-Buss på linje 100. Liberalerna har beslutat sig för att hoppa av superbussprojektet och yrkar att Vellinge kommun avbryter förvalsstudien. Orsaken är att projektet mer och mer liknar kejsarens nya kläder. 

Att tänka tåg men åka buss har varit projektets ledstjärna och målsättningen att korta restiden och öka servicen. Vad har vi sett för resultat hittills? Jo, förslag på minskat antal hållplatser, extrema fördyringar för att bygga om befintliga hållplatser så att de liknar en tågstation. Flyttade eller lägga ner hållplatser i kombination med linjedragningar som kraftigt försämrar servicen för näsetborna.
Att Höllvikenborna skall stå och frysa i blåsten vid väg 100 vet vi redan blir väsentligt sämre än dagens hållplatser i byn. Prova att stiga av på Vellinge ängar om du inte förstår vad vi menar. Höga kostnader för nya långa eller höga bussar som vi inte vet hur de skall se ut. 

Höjda hastigheter på vägar vi just sänkt och en mängd undanträngningsförslag som gör det mindre attraktivt/bekvämt att åka i egen bil. 
Alla som försöker köra bil i centrala Malmö vet vad som väntar. 

Att skapa bilköer genom bussfiler gör inte kollektivtrafiken bättre

Vi som redan valt att åka buss kan konstatera att turtätheten är bra i rusningstrafik, mindre bra på andra tider. Att det ibland är svårt att få en sittplats från Höllviken till Vellinge ängar för att det helt enkelt är fullt, men att Skånetrafiken oftast är lyhörda och sätter in extrabussar.


Stoppa Superbussarna! 
  • Garantera sittplatser. 
  • En hållplats som ligger nära boende eller pendlarparkering. 
  • Inför matarbussar på prov.