onsdag 17 maj 2017

Dagen samhälle om Vellinge

Vad är rätt och fel i denna undersökning?


"Kanske har du redan uppmärksammat vår årliga kommunrankning Årets Superkommuner, och tittat på hur just din kommun står sig i konkurrensen bland liknande kommuner.
I så fall vet du redan att Vellinge kommun  rasar och tappar tio placeringar i rankningen. Vellinge ligger på plats 21 av landets totalt 29 storstadskommuner. Bland de sex storstadskommunerna i Skåne län hamnar kommunen  på femte plats.
Kommunens resultat i rankningen dras ned av en låg självförsörjningskvot och en åldrande befolkning. Däremot är kommunen den högst rankade storstadskommunen i Skåne län på näringsliv. Rankningen över alla storstadskommuner i landet toppas av Sundbyberg. Malmö är etta i Skåne län.
Men det där är bara en liten del av alla siffror vi har att visa. Vill du titta närmare på vad som ligger bakom er placering, så finns allt samlat här: http://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/

Bästa hälsningar,
Dagens Samhällehttp://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/m/Vellingemåndag 15 maj 2017

Viktigast för vägföreningerna

Liberalerna i Vellinge kommer inför valet 2018 driva 3 frågor som berör vägföreningarna i Vellinge Kommun


1. 

Det kommunal och statliga bidraget skall uppgå till vad motsvarande kommunal väg, grönområde kostar att sköta för kommunen. På detta sätt blir det fullt kostnadsneutralt för kommunens skattebetalare. Högre ambitioner i olika vägföreningar kan finansieras i form av avgift från dess medlemmar

2.
Adminstrativt/konsultativt stöd från kommunen skall ges iform av stöd för ombildning, återföring eller sammanslagning av vägföreningar efter beslut på 2 årsmötet. Kommunens plan och bygglovsenheter skall delge och involvera berörda vägföreningar när detaljplaner, exploaterinsgsavtal och bygglov antas. Debitering av avgifter skall samordnas med utdebitering av andra kommunala avgifter inom t ex vatten/avlopp för att minimera den admini
strativa bördan på föreningarna

3.
Lekplatserna i kommunen skall vara kommunala om inte vägföreningarna tycker annat. På så sätt får vi ett helhetsgrepp och kan erbjuda hela kommunens barn ett varierat utbud av lekplatsen och samtidigt säkerställa kvalitet.

tisdag 4 april 2017

Stark ideologisk deviation

Vi seglare är vana att räkna med viss deviation när vi tar ut kursen, inte minst i Öresund. Med att Moderaterna nu totalt kommer ur kurs genom att föreslå en kommunalisering av Falsterbokanalen på gårdagens kommunstyrelsemöte får mig tro att M helt förlorad kompassen. Liberalerna har yrkat att det inte är kommunen utan båtklubben som skall bli ägare av området "hamnen", vilket röstades ner av Moderaterna, Socialdemokraterna, Nya Listan och Miljöpartiet. Kommunen vet bäst hur en småbåtshamn skall drivas. Hur FBK skall klara ett högt arrende sägs inget.Vad som skiljer det utställda planförslaget från framtiden är tillika dolt i dunkla formuleringar som lägre exploateringsgrad mm.

onsdag 29 mars 2017

Den bråkiga kommunen

Vägförening 1 i Höllviken stämmer VESAB, Vellinge stadsnät AB. Grunden är brister i leverans.
Havskristallen stämmer Vellinge kommun för felaktig hävning av markanvisning.
Konkurrensverket fäller Vellinge Kommun mfl för lovlig upphandling av SYSAV.
Flera ärenden ligger för prövning i Förvaltningsdomstolen

Är det en slump att det blåser i vår välskötta kommun ?onsdag 15 mars 2017

Skåne har inte råd med Länsstyrelsen

Statens förlängda arm-Länsstyrelsen är ett hinder för Skånes utveckling. Senaste exemplet på detta är motståndet mot Science Village i Lund. Ärendet ligger nu för överprövning. Länsstyrelsen anför att det ännu inte är tillräckligt säkert att bygga boende och kontor i anläggningens direkta närhet. Länsstyrelsen hållning är kanske till begränsad glädje för de juridiska ombuden, men knappast för Skåningarna. Oavsett om Skåningen är blivande anställda eller entreprenörer i den kommande forskningsbyn. ESS/Max4 är en satsning som är unik och historisk för hela landet. Att den hamnade i Skåne kan inte nog uppskattas. Det är satsningar som denna som kan leda Skåne ut ur en situation med lägre sysselsättning än riket i övrigt  En injektion i regionen som är av högsta internationella klass. ESS räknar med att 80% av alla inköp som kommer behövas till anläggningen levereras från företagen nära Lund. Effekterna av nya företagsetableringar ger ringar på vattnet och det är i stort sett obegränsade möjligheter som anläggningen kan ge. De sk dynamiska effekterna begränsas enbart av Skåningarnas egna förmåga att exploatera de affärsmöjligheter som skapas ur den grundforskning som nu bedrivs i vår absoluta närhet. Men möjligheternas fönster är inte öppet för alltid. Det är bara under några år som Lund är bäst i världen, därefter tar andra krafter över och skapar ännu bättre förutsättningar och attraktionskraft. Att vänta och se är inget alternativ.
Bostadsbristen i Skåne är måhända inte unik men länsstyrelsens motstånd mot uppförande av bostäder gör inte skillnad på kommunerna i Skåne. Är det inte odlingsbar mark så är det risk för höjda havsnivåer eller buller som utgör grunden för Länsstyrelsens kamp mot tillväxt. Riksintressen skall gå före kortsiktig ekonomisk vinning är tanken, men nu har det gått för långt.
Det är dags för staten att avveckla Länsstyrelserna. Deras roll är utspelad och styrningen för dålig. Stuprören i myndigheten har vuxit sig för starka. Landshövdingar utan kraft och mod har tyvärr stärkt ett tjänstemannastyre med orimliga följder.
Om inte regeringen tydliggör länsstyrelsens uppdrag ser vi inget annat alternativ än att länsstyrelsen avskaffas. 
Istället kan de skånska kommunerna, inom ramen för tex kommunförbundet Skåne, tillsammans med ett Region Skåne, som måste ta ett tydligare och större ansvar i regionala utvecklingsfrågor, gemensamt arbeta för ett starkare, företagsvänligare, mer innovativt och tillväxtvänligt Skåne

Kommunförbundet Skåne har bättre kännedom, tydligare politisk styrning och bättre förmåga att tillgodose Skåningarnas behov och tillsammans med Regions Skånes resurser för regional utveckling och vi har förutsättningar för att  samla krafterna för att Skåne till sist skall lyfta.