lördag 9 september 2017

Flyktingekonomi

Fakta om Vellinges Flyktingekonomi

Detta inlägg handlar inte om huruvida Vellingeliberalerna är för eller emot invandring och flyktingmottagande. Vi är för en human politik och vi följer naturligtvis gällande lagar. Detta inlägg handlar om konsekvenserna av statens beslut sett ur ett kommunalt perspektiv och vad VellingeLiberalerna tycker borde göras i Vellinge kommun. Inlägget är uppdelat i ”Ekonomi”, ”Boende” och ”Arbete är nyckeln”. Sista införandet avslutas med en sammanfattning. Läs, begrunda och kommentera gärna.
.

Del 1 av 3
Ekonomi 
För att täcka Vellinge kommuns totala kostnader betalar vi skattebetalare årligen in ca 1600 miljoner i kommunalskatt. Utöver detta bidrog Staten 2016 med ca 100 miljoner kronor och 2017 med ytterligare ca 70 miljoner enbart för att täcka kostnaderna för de 179 flyktingar som vi anvisats av Migrationsverket. Utöver dessa belopp har kommunen investerat cirka 100 miljoner för att uppföra paviljonger på Skanörs Vångar med flera ställen för att ordna boende till de nya Vellingeborna. Kostnaden fördelas på flera år. Huvuddelen av utgifterna för flyktingmottagandet går inte i huvudsak till de nykomna själva utan merparten går till att bekosta de som anställts för att ta emot, utbilda, coacha, vårda mm. Statens bidrag för att täcka kommunens kostnader för mottagande motsvarar i stort sett faktiska kostnader trots att kommunens ersättning är näst lägst bland Sveriges kommuner. Vellinge ligger på plats 289 av 290 kommuner.


I den kommunala budgeten för 2018 ser vi nu att kostnaden gradvis flyttas till den kommunal budgeten när statens bidrag fasas ut. Nu måste vi spara på annat vi tidigare tyckte var viktigt  eller höja skatten för att finansiera de nya utgifterna.
Rimligt hade varit att staten fortsätter att stå för kostnader som beror på statliga beslut, till dess att kostnaden försvunnit, så görs i andra länder . Att blanda vilken skatt som ska betala vad, gör det vare sig billigare eller bättre och det är viktigt att vi skattebetalare vet vad vi får för våra pengar. Därför vill vi, med detta inlägg, berätta hur det faktisk ser ut.Del 2 av 3

Boende

Vellinge kommun har sedan tidigare ett svårslaget rekord i Sveriges dyraste HVB-hem i Falsterbo. Ett boende som uppförts på kommunens kanske mest eftertraktade mark. Det är osäkert om rekordet står sig. Vi bygger nu modulboende för ca 100 miljoner. Enligt uppgift kostar konventionellt och kvalitativt boende ca 30 % mer, men då blir också kvalitet och därmed livslängden betydligt längre.
Tillfälliga boende får enligt lagstiftningen bara uppföras på mark som inte planerats för permanent boende.
Principen är därför att bygga där kommunen inte vill eller tänkt bygga, dvs på icke detaljplanerad mark.

Liberalerna i Vellinge vill avveckla modulerna under en femårsperiod och ersätta dessa med reguljärt boenden som anpassats efter den omgivning de uppförs i. Nybyggnation skall i största del ske i kommunens östra delar, som idag planeras för en kraftig expansion med närhet till kommunikationer och arbetsmarknaden i Malmö. Vellingebostäder bör därför ges ett helt nytt uppdrag som primärt skall finansieras genom att man samtidigt säljer av befintligt innehav.Del 3 av 3
Arbete är nyckeln
Principen och målsättningen i Vellinge kommun är att människor ska försörja sig själva, effekten blir att skatten kan hållas låg och att självförsörjningen även därför blir något lättare. Det har vi lyckats bra med och kommunen har därför landets lägsta försörjningsstöd och kommunalskatt.. Arbetstillfällena för oss vellingebor finns oftast utanför kommunen. Detta eftersom majoriteten av våra småföretagare inte har några anställda. Att hitta arbete och påbörja resan till självförsörjning är en avgörande del av den integrationsplan, som i stor enighet har antagits av kommunfullmäktige. Problemet är att verkligheten och planen inte stämmer. Hittills har bara 1-3 av 179 nykomna lyckats få en fast anställning. Vägen till målet tycks vara långt längre än de 2 år som staten trott. Även i vår kommun.

Liberalerna menar att läget är mycket allvarligt och på sikt riskerar rasera den sk Vellingemodellen. Resultatet hittills är långt ifrån acceptabla. Ingen insats skall därför hållas tillbaka av byråkratiska själ. Pragmatism skall prägla vårt agerande. Vi liknar situationen med de beredskapsarbeten som funnits historiskt. Vi är övertygade om att mötet mellan människor leder till att vi börjar se nya möjligheter. Därför måste flyktingar få många möjligheter att möta oss som bor här. Det kan ske i en butik, på återvinningsstationen, i skolan, i föreningslivet och på en arbetsplats. Vägen till arbetsplatsen är lång och resan dit styrs av hur många möten som ger oss chanser, och att nyfikenhet och entreprenörsskap ersätter rädsla.
Sammanfattning av Liberalerna syn på vad vi anser vara den största utmaning vi ställts inför.

Integrationen är första hand ett ansvar för den som vill bli integrerad ett nytt samhälle. Viljan att bidra till samhället är grundläggande för varje enskild individ och skapar tillhörighet och självkänsla.

Att kunna tala svenska är viktigt och ett bra sätt att lära sig detta är att arbeta med svenskar. Det kan handla om jobb på återvinningsstationer, arbete med grönområden och parker, assistentjobb i skolkök och vårdhem, naturvård, föreningsliv mm. Arbetsuppgifter som ger lön och stärker självkänslan. Det är arbetsuppgifter som faktiskt behövts redan tidigare men inte varit försvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv. Jobb att likna vid beredskapsarbeten, och som inte förutsätter en mängd kvalifikationer man oftast saknar. 

Nybyggda boenden i kommunen ska locka oss som har råd med dyrare bostäder och på så sätt frigöra billigare boende. Det är inte acceptabelt att de dyraste bostäderna tilldelas dem utan egen försörjningsmöjlighet Vi vill även kombinera de nykomnas praktiska arbete med utbildning och snabb validering av kunskaper. Vi vill inte samla ett stort antal bidragstagare i paviljonger. Vi vill ha integration och inte främlingskap. Vi vill arbeta aktivt för detta och inte kopiera andra kommuners misslyckanden. Nu krävs det nytt och kreativt tänkande.

Vi anser att läget är exceptionellt och riskerna är stora. Vi måste agera nu, kraftfullt, fördomsfritt och pragmatiskt. Det är inte tid för förnekelse eller att blunda för sanningarna. Respekten för alla individer, nya svenskar såväl som oss som redan bor här, se sanning och förhålla oss till fakta. Att agera – för allas bästa -innebär att ta ansvar.

Samtidigt skall vi vara ärliga och inse att den utmaning vi står inför inte är unik i annat avseende än att den är mindre än i de flesta kommuner, därmed inte sagt att det ursäktar att inte agera för kommunens medlemmars bästa.


tisdag 29 augusti 2017

Replik Tiggeriförbud i Vellinge

Vellingeliberalerna har sedan en längre tid varit överens med våra moderata kollegor om att kommunen måste agera mot tiggeriet. Spåren förskräcker i de kommuner där de styrande valt att passivt åse utvecklingen. Vi tänker inte låta Vellinge kommun hamna i samma situation som S/Mp-styrda Malmö och Lund.
Carina Wutzler (M) har lagt ett förslag till att inom rådande lagstiftning hitta ett sätt att förbjuda tiggeri i vår kommun. Det återstår att se ifall det låter sig göra men Vellingeliberalerna ställer sig bakom förslagets syfte och anser att det är värt ett försök. Angela Everbäck (Mp) kritiserar förslaget som hon anser är att visa förakt för de svagaste. Everbäcks kritik kan sammanfattas enligt följande: Tiggeri är inte ett stort problem i kommunen. Man ska inte straffa människor som ber om hjälp. Ett tiggeriförbud hjälper inte de som tigger. Vellinges rykte försämras. Vi anser att det är minst sagt en svag argumentation.
Sverige har historiskt varit en framgångssaga i arbetet att lyfta stora delar av befolkningen ur djupaste fattigdom. Framsynta politiker från flera partier var kloka nog att skapa en social välfärdsmodell som vilade på en enkel överenskommelse mellan de styrande och medborgarna. Medborgarnas strävsamhet och skatteinbetalningar återgäldades bland annat med sociala trygghetssystem som fanns där ifall det gick snett i livet. Det är ett samhällskontrakt som tjänat vårt land väl. Få politiker har haft ett så pass stort inflytande på denna framgångsmodell som den dåvarande socialministern Gustav Möller (s). En sak är säker, att tillåta tiggeri fanns inte i hans sinnevärld. Han och många andra av dåtidens politiker förstod vad många av dagens politiker inte verkar fatta: Tiggeri lyfter ingen från fattigdom, det bevarar fattigdom. Är det någon som vill hävda att Möller var föraktfull mot de svaga och människofientlig? Tiggeri var följaktligen förbjudet i Sverige fram till 1964, då förbudet successivt togs bort ur lagstiftningen fram till 1981. Argumentet för borttagandet var att behovet av att tigga ansågs undanröjt, inte att tiggeri nu ansågs var en socialt acceptabel företeelse. Man räknade med att samhällskontraktet skulle hålla, vilket det också gjorde fram till 1990-talet. Det man uppenbarligen inte räknade med var två saker. Den fria rörligheten i Europa och efterföljande politikers historielöshet. Den fria rörligheten inom EU av arbetskraft har skapat fantastiska möjligheter för Europas medborgare men det används idag även av människor för att bedriva organiserat tiggeri i grannländer. Styrande politiker med olika partibeteckningar har de senaste decennierna visat en påfallande oförmåga att hantera olika samhällsproblem i vårt land, inklusive inflödet av utländska tiggare. Kunskap och insikt om vad som en gång gjorde vår samhällsmodell framgångsrik har ersatts med räddhågsenhet, där poserande i förmenta värdefrågor och varumärkestänkande är viktigare än att resolut ta tag i problemen. Konsekvenserna ser vi dag, det svenska samhällskontraktet eroderas bit för bit och en av EUs grundpelare, den fria rörligheten riskerar, att råka i vanrykte. Det vägrar vi Vellingeliberaler att stillatigande acceptera.

Anders Cnattingius (L)
Henrik Thorsell (L)
Vellinge

fredag 28 juli 2017

Transportgate en kommunal fråga?

Turerna kring Transportstyrelsens upphandling av IT-Drift skakar om Sverige just nu. Men inte mycket skrivs om hur det överhuvudtaget kunde gå så fel. Mannen som bär skulden har lämnat sin post som glad pensionär. Kvinnan som tog över hans verk har fått sparken och böter, men ingen har frågat henne hur det gick till. Avgående GD tyckte hans arbetet kunde sammanfattas på en timmes överlämning till efterträdaren . Från vänsterhåll skriker man att så här går det när man låter kommersiella intressen ta över vad staten alltid gör bäst. Problemet är symptomatisk. IBM sparade 800 Mkr åt skattebetalarna genom att ta över driften. Hur mycket finns att spara på allra andra inkompetenta verksamheten som döljs under den statliga hatten. Det finns gott om exempel, men sällan eller aldrig diskuteras eller debatteras denna dimension. Vänstern styr mediarapporteringen effektivt. Borgerligheten manövrerar nervöst och vågar inte kritisera eller stå för sina beslut.

Hur ser det då ut i Vellinge? Jo ett privat bolag sköter IT driften. Kommunen fokuserar på kompetent upphandling och kvalitet. Tillsammans utvecklas verksamheten.

Se och lär!

fredag 2 juni 2017

Heliga Birgitta

Birgitta Ohlsson vill bli ny partiledare för Liberalerna. Hon nomineras av ett antal länsförbund inför Landsmötet i höst.  Skånes 33 kommuner har gemensamt uttalat stöd för att Jan sitter kvar till efter valet. Personligen anser det önskvärt att Jan är tydlig med att om valet inte blir en framgång kommer Jan avgå. Då först kan vi diskutera lämplig efterträdare. Inte nu. Förhoppningsvis en person som vunnit stöd i valet. Landet må styras från Stockholm, men inte nödvändigtvis av Stockholmare. 

I samband med intervjun i SVT Aktuellt den 1 Juni svarade Birgitta att de socialliberala frågorna, feminism och HBTQ frågor ligger henne varm om hjärtat och att sk "kravliberalerna" i hennes ögon fått dominera.

Jag tycker att en person med ambitionen att leda och inspirera andra måste ha ett bredare och tydligare budskap. Det är lätt att rycka loss enskilda frågor som känns angelägna, oavsett hur viktiga de är för personen själv, måste helheten gå före för den som skall företräda alla. 

Här har Birgitta Ohlsson, enligt min mening , långt kvar till, partiledarrollen. Men allt är möjligt.