fredag 2 juni 2017

Heliga Birgitta

Birgitta Ohlsson vill bli ny partiledare för Liberalerna. Hon nomineras av ett antal länsförbund inför Landsmötet i höst.  Skånes 33 kommuner har gemensamt uttalat stöd för att Jan sitter kvar till efter valet. Personligen anser det önskvärt att Jan är tydlig med att om valet inte blir en framgång kommer Jan avgå. Då först kan vi diskutera lämplig efterträdare. Inte nu. Förhoppningsvis en person som vunnit stöd i valet. Landet må styras från Stockholm, men inte nödvändigtvis av Stockholmare. 

I samband med intervjun i SVT Aktuellt den 1 Juni svarade Birgitta att de socialliberala frågorna, feminism och HBTQ frågor ligger henne varm om hjärtat och att sk "kravliberalerna" i hennes ögon fått dominera.

Jag tycker att en person med ambitionen att leda och inspirera andra måste ha ett bredare och tydligare budskap. Det är lätt att rycka loss enskilda frågor som känns angelägna, oavsett hur viktiga de är för personen själv, måste helheten gå före för den som skall företräda alla. 

Här har Birgitta Ohlsson, enligt min mening , långt kvar till, partiledarrollen. Men allt är möjligt.

onsdag 17 maj 2017

Dagen samhälle om Vellinge

Vad är rätt och fel i denna undersökning?


"Kanske har du redan uppmärksammat vår årliga kommunrankning Årets Superkommuner, och tittat på hur just din kommun står sig i konkurrensen bland liknande kommuner.
I så fall vet du redan att Vellinge kommun  rasar och tappar tio placeringar i rankningen. Vellinge ligger på plats 21 av landets totalt 29 storstadskommuner. Bland de sex storstadskommunerna i Skåne län hamnar kommunen  på femte plats.
Kommunens resultat i rankningen dras ned av en låg självförsörjningskvot och en åldrande befolkning. Däremot är kommunen den högst rankade storstadskommunen i Skåne län på näringsliv. Rankningen över alla storstadskommuner i landet toppas av Sundbyberg. Malmö är etta i Skåne län.
Men det där är bara en liten del av alla siffror vi har att visa. Vill du titta närmare på vad som ligger bakom er placering, så finns allt samlat här: http://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/

Bästa hälsningar,
Dagens Samhällehttp://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/m/Vellingemåndag 15 maj 2017

Viktigast för vägföreningerna

Liberalerna i Vellinge kommer inför valet 2018 driva 3 frågor som berör vägföreningarna i Vellinge Kommun


1. 

Det kommunal och statliga bidraget skall uppgå till vad motsvarande kommunal väg, grönområde kostar att sköta för kommunen. På detta sätt blir det fullt kostnadsneutralt för kommunens skattebetalare. Högre ambitioner i olika vägföreningar kan finansieras i form av avgift från dess medlemmar

2.
Adminstrativt/konsultativt stöd från kommunen skall ges iform av stöd för ombildning, återföring eller sammanslagning av vägföreningar efter beslut på 2 årsmötet. Kommunens plan och bygglovsenheter skall delge och involvera berörda vägföreningar när detaljplaner, exploaterinsgsavtal och bygglov antas. Debitering av avgifter skall samordnas med utdebitering av andra kommunala avgifter inom t ex vatten/avlopp för att minimera den admini
strativa bördan på föreningarna

3.
Lekplatserna i kommunen skall vara kommunala om inte vägföreningarna tycker annat. På så sätt får vi ett helhetsgrepp och kan erbjuda hela kommunens barn ett varierat utbud av lekplatsen och samtidigt säkerställa kvalitet.

tisdag 4 april 2017

Stark ideologisk deviation

Vi seglare är vana att räkna med viss deviation när vi tar ut kursen, inte minst i Öresund. Med att Moderaterna nu totalt kommer ur kurs genom att föreslå en kommunalisering av Falsterbokanalen på gårdagens kommunstyrelsemöte får mig tro att M helt förlorad kompassen. Liberalerna har yrkat att det inte är kommunen utan båtklubben som skall bli ägare av området "hamnen", vilket röstades ner av Moderaterna, Socialdemokraterna, Nya Listan och Miljöpartiet. Kommunen vet bäst hur en småbåtshamn skall drivas. Hur FBK skall klara ett högt arrende sägs inget.Vad som skiljer det utställda planförslaget från framtiden är tillika dolt i dunkla formuleringar som lägre exploateringsgrad mm.

onsdag 29 mars 2017

Den bråkiga kommunen

Vägförening 1 i Höllviken stämmer VESAB, Vellinge stadsnät AB. Grunden är brister i leverans.
Havskristallen stämmer Vellinge kommun för felaktig hävning av markanvisning.
Konkurrensverket fäller Vellinge Kommun mfl för lovlig upphandling av SYSAV.
Flera ärenden ligger för prövning i Förvaltningsdomstolen

Är det en slump att det blåser i vår välskötta kommun ?